ZLECENIA PRACY - PRZEGLĄD WSTĘPNY

Kontrolowany proces realizacji wniosków. Efektywnie.

Dziel (pracę) i rządź

Zlecenia pracy są skutecznym narzędziem do podziału pracy na poszczególne wnioski. Dokładnie określają czynności, które należy wykonać, aby zrealizować dany wniosek.

Zoznam príkazov

SLA

Zlecenie pracy, w przeciwieństwie do zadań, ma wpływ na obliczanie SLA.

Efektywne zarządzanie

Zlecenia mogą być sortowane, ich widoczność może być zarządzana i więcej parametrów może być zarejestrowanych do oceny. Ponieważ zlecenie pracy jest ściśle powiązane z wnioskiem, niektóre czynności mogą być zautomatyzowane. Można również dodać dowolny obiekt z Bazy danych konfiguracji do zleceń roboczych, aby śledzić prace na tym obiekcie.

Konkrétny príkaz

Zlecenia pracy są idealne do radzenia sobie z wnioskami dotyczącymi wielu pracowników. Dzięki funkcji kolejkowania zleceń pracy, pracownik widzi swoje zadanie dopiero wtedy, gdy poprzednie zlecenia pracy zostaną zakończone i tym samym będzie miał warunki do rozpoczęcia pracy.