RAPORTOWANIE POWER BI- PRZEGLĄD WSTĘPNY

Raportowanie bezpośrednio w CDESK

Oceń informacje z CDESK. Dane z list można wyeksportować do raportu Excel za pomocą jednego kliknięcia.

Reporting a Power BI - úvodný prehľad

CDESK zawiera również gotowe raporty .pdf, które stale są rozwijane.

W przypadku konieczności raportowania bardziej złożonych danych statystycznych, umożliwia to osobny moduł Raporty.

POWER BI – narzędzie do raportowania dostępne we wszystkich modułach CDESK

Połącz się z CDESK za pośrednictwem interfejsu API i twórz raporty za pośrednictwem Microsot Power BI. Możesz je łatwo tworzyć w oparciu o swobodnie dostępny przykładowy model .pbix, w którym znajdziesz próbki wielu wykresów oraz przygotowane wcześniej dane do wyświetlenia.

 

Formularze i raporty dokładnie według Twoich potrzeb

Jeśli potrzebujesz własnego formularza utworzonego dla określonej akcji, takiego jak tworzenie dziennika usługi na końcu wniosku, CDESK zapewnia obsługę uruchamiania niestandardowego narzędzia raportowania dla tych działań. Wymiana danych odbywa się poprzez API. Stworzenie raportu może być zapewnione w całości przez nasz zespół lub zapewnimy Ci współpracę przy tworzeniu tego rozwiązania.