MAGAZYNY- PRZEGLĄD WSTĘPNY

Gdy świadczysz usługi, w których wymagane jest wydanie towaru lub materiałów, docenisz moduł magazynowy w CDESK. Z modułu Magazyn można korzystać w dwóch trybach. Proste, tylko dla wydatków, bez śledzenia salda lub z większą spójnością administracyjną, gdzie można śledzić rzeczywiste salda.

Dzięki możliwości połączenia CDESK z ERP możesz korzystać z funkcji magazynowych z jeszcze większymi korzyściami. Przenosząc karty magazynowe z ERP i stworzone dokumenty magazynowe do ERP, eliminujesz zbędną pracę ludzką.