SLA I SLO - PRZEGLĄD WSTĘPNY

Ustalaj i komunikuj terminy, które poinformują Cię o jakości Twoich usług.

SLA

Umowa SLA (Service Level Agreement) określa godziny pracy i terminy związane ze wsparciem – termin odpowiedzi, termin realizacji oraz terminy dla rozwiązań alternatywnych.

Zoznam SLA MacBook
W bazie danych konfiguracji ustawiasz konkretne daty odpowiedzi dla poszczególnych obiektów lub grup. Możesz je zdefiniować dla każdego dnia osobno i osobno dla dni wolnych od pracy.

SLO

Zoznam SLO

SLO (Service level objective) definiuje parametry dostępności usług. Jest to procentowe wyrażenie minimalnej dostępności usługi w określonym czasie. Można również udokumentować maksymalny czas trwania przestojów i uwzględnić planowane prace.

Konkrétna SLO