Aplikacja desktopowa - Przegląd wstępny

CDESK Desktop Client jest przeznaczony przede wszystkim do stałej pracy z CDESK dla użytkowników z tańszą licencją CDESK SILVER. Dzięki zaletom zapewnianym przez CDESK Desktop Client, zalecamy jego stosowanie również użytkownikom posiadających licencję CDESK GOLD. Służy do pracy operacyjnej i wygodniejszego zarządzania pozycjami w bazie danych (CMDB). Umożliwia obsługę poszczególnych wniosków, zleceń pracy, zapis realizacji i związanych z nimi czynności, takich jak zmiana statusów (np. na „Zakończone”). Użytkownicy z licencją CDESK GOLD mogą w nim edytować zbiorczo, co znacznie ułatwia zarządzanie różnymi listami.

CDESK Desktop Client różni się od interfejsu internetowego:

  • Listy tabelaryczne z elastycznym filtrowaniem nad każdą kolumną.
  • Edycja zbiorcza – edycja danych bezpośrednio na listach bez otwierania szczegółów rekordu (wymaga licencji GOLD).
  • Wyszukiwanie danych w górnym polu wyszukiwania równocześnie z wpisywaniem.
  • Możliwość dodania rekordu w sposób odpowiedni dla danego modułu, np. poprzez katalog wniosków, poprzez okno modalne, poprzez nowy wiersz w tabeli, poprzez nowy wiersz w tabeli z wstępnie wypełnionymi wybranymi kolumnami.
  • Przejrzystość dzięki zakotwiczeniu wybranych rzez Ciebie kolumn.
  • W listach, przejrzysty prawy panel z podglądem i edycją rekordów.
  • Szybka orientacja przy użyciu filtrów w lewym panelu.

Licencje

CDESK Desktop Client umożliwia tańszą obsługę CDESK do pracy operacyjnej. Poprzez CDESK Desktop Client pracownicy mają ciągły dostęp do funkcji potrzebnych w ich codziennej pracy, a jeśli okazjonalnie potrzebują pełnej funkcjonalności, mają ją dostępną przez sieć pod pewnymi ograniczeniami czasowymi. Kolejną zaletą klienta jest to, że dane są przechowywane lokalnie na komputerze, co oszczędza wydajność serwera. To samo dotyczy aplikacji mobilnej.

Dla użytkowników z licencją CDESK SILVER dostęp do interfejsu WWW jest częściowo ograniczony, tylko 25% użytkowników z tą licencją może jednorazowo połączyć się ze stroną CDESK. Ale nawet użytkownicy z licencją CDESK SILVER są połączeni w sposób ciągły i po niższej cenie za pomocą CDESK Desktop Client.

 

 

Modul požiadaviek
Obrázok: Modul požiadaviek
Formulár požiadavky cez pravý panel
Obrázok: Formulár požiadavky cez pravý panel
Modálne okno formuláru požiadavky
Obrázok: Modálne okno formuláru požiadavky