ZAPLANOWANE PRACE- PRZEGLĄD WSTĘPNY

Czy doświadczyłeś właśnie awarii serwera, na którą nie byłeś przygotowany? Czy byłeś przerażony, gdy dowiedziałeś się, że to było zaplanowane?

Jeśli używasz modułu CDESK Zaplanowane prace, nic takiego nie może się zdarzyć. Moduł Planowana praca zapewnia przegląd planowanych prac, informuje zainteresowane osoby, ewidencjonuje rzeczywiste awarie. Otrzymasz środek, który w porę poinformuje Twoich klientów i nie spowoduje nieprzyjemnych niespodzianek. Możesz również udowodnić, że przez długi czas zapewniasz uzgodnioną dostępność usług.

Jak dowiedzieć się o planowanych pracach

Informacje w portalu są dostarczane przez połączony moduł Powiadomienia, widżet na Przeglądzie początkowym oraz powiadomienie e-mail. Dzięki temu użytkownicy będą informowani o ważnych pracach w odpowiednim czasie.

Udowodnij niezawodność

Pokaż, że wykonałeś zaplanowane prace w terminie, a nawet jeśli coś przekroczyłeś, CDESK obliczy, czy nadal spełniasz warunki umowy. Idealnie nadaje się do planowania pracy nad obiektami w konfiguracyjnej bazie danych. W ten sposób otrzymasz proste raporty z wyliczonymi dostępnościami, które możesz przedstawić klientowi.