ZATWIERDZENIE- PRZEGLĄD WSTĘPNY

Procesy zatwierdzania wniosków, ofert i urlopów. Bez dwóch zdań.

Ja zatwierdzam, ty zatwierdzasz, my zatwierdzamy

CDESK daje Ci skuteczne narzędzie do szybkiego i przejrzystego zatwierdzania wniosków, ofert lub wniosków urlopowych. Każda decyzja jest odpowiednio dokumentowana w systemie. Bez nieporozumień, bez opóźnień.

Schvaľovací proces
Proces zatwierdzania

 

Dla każdego scenariusza i każdej obsady

Indywidualne procesy zatwierdzania często różnią się i nie zawsze są proste. CDESK bierze to pod uwagę i daje miejsce na różne alternatywy scenariuszy. Zatwierdzenia mogą odbywać się sekwencyjnie lub równolegle, można zdefiniować minimalną wymaganą liczbę zatwierdzeń itp. Nie jest to jednak zaskoczeniem dla systemu, którego dewizą jest elastyczność.

Transparentny proces

Dla efektywnego funkcjonowania firmy istotne jest, aby procesy akceptacji odbywały się w przejrzysty sposób. To znaczy:

  • => jednoznaczna rola każdego zatwierdzającego w procesie
  • => precyzyjnie określone kryteria wyniku zatwierdzenia (decyzji)
  • => perfekcyjnie zarządzana komunikacja – natychmiastowe informowanie wszystkich zainteresowanych o postępach w procesie akceptacji i ostatecznej decyzji.

CDESK stwarza warunki do spełnienia wszystkich powyższych kryteriów.