OFERTY - PRZEGLĄD WSTĘPNY

Bez wysokiej jakości oferty możesz stracić klienta, zanim zdąży on poznać jakość Twoich produktów.

Na początku było…

Oferta. Niezależnie od tego, czy jest to nowy klient, czy lojalny „stały bywalec”, dobra komunikacja ofertowa jest podstawą dobrego biznesu. Ze swojej strony musisz zawsze wiedzieć, kto, co i kiedy zaoferował, kto zajmuje się ofertą i na jakim jest etapie. Klient musi otrzymać jasną, zgodną ze stanem faktycznym i dobrze wyglądającą ofertę, na którą będzie mógł odpowiedzieć w najprostszy możliwy sposób.

CDESK zapewni Ci wysokiej jakości zarządzanie ofertami, aby pomóc w urzeczywistnieniu powyższych wymogów.

Zatwierdzanie ofert

System rejestruje zarówno oferty wystawione przez Ciebie, jak i oferty, które otrzymałeś od swoich dostawców.

W pierwszym przypadku skorzystasz z funkcji „akceptacja klienta”. Klient może zatwierdzić lub odrzucić Twoją ofertę bezpośrednio w systemie. Jest też miejsce na dyskusję i komentarze. Szybkość, przejrzystość, sprawna komunikacja.

Oferty od dostawców mogą być również zatwierdzane bezpośrednio w systemie. Jeśli chcesz się zabezpieczyć przed marnotrawstwem środków, możesz nadać odpowiednie uprawnienia tylko wybranym menedżerom.