API I ZŁĄCZA- PRZEGLĄD WSTĘPNY

API – AUTOMATYZACJA Z CDESK

API w CDESK pozwala rozwiązać prawie wszystko, co można zrobić za pomocą interfejsu użytkownika. Możesz odczytać dowolne dane, stworzyć dowolny obiekt, zmienić stan, przesunąć datę na dowolnym z elementów. To sprawia, że ​​CDESK jest zaawansowanym oprogramowaniem z otwartym interfejsem do komunikacji z innym oprogramowaniem, do zbiorczego pobierania danych, w celu uzupełnienia funkcjonalności zgodnie z Twoimi procesami.

Do czego to jest dobre…

Tworzenie protokołów, raportów według Twojego projektu i procesów.

Przetwarzanie zapisanych danych, otrzymanych wiadomości e-mail w CDESKu zgodnie z Twoimi zasadami. Można to wykorzystać do łączenia się z innymi helpdeskami. Przetwarzanie raportów z oprogramowania monitorującego i innych raportów, zgodnie z którymi zostanie przeprowadzona określona akcja w CDESKu – na przykład ustanowienie wniosku wstąpienia pracownika.

Importuj i synchronizuj dane z baz danych i oprogramowania do CDESK. Wypełnianie danych do modeli Power BI jest również realizowane za pośrednictwem interfejsu API.

ZŁĄCZA

CDESK zawiera komponenty, które pośredniczą w połączeniach z innymi usługami oprogramowania i w ten sposób odpowiednio rozszerzają jego funkcjonalność – od podstawowych usług systemowych do uwierzytelniania dostępu do połączeń z aplikacjami.

Funkcjonalność w kilku kliknięciach

Obecnie dostępne są następujące złącza:

Uwierzytelnianie dostępu – weryfikacja dostępu do CDESK za pośrednictwem usług zewnętrznych. Niektóre z nich dodały automatyczne tworzenie kont CDESK, grupowanie do zarządzania uprawnieniami, hierarchię przełożonych. Dostępne są następujące metody uwierzytelniania dostępu.

 • Active Directory  / LDAP 
 • Single Sign On (SSO ADFS)
 • Azure Active Directory  
Usługi usprawniające wewnętrzną funkcjonalność CDESK
 • Bramki SMS – wysyłanie SMS z CDESK przez wybranego dostawcę
 • FinStat – uzupełnianie danych o firmach przy tworzeniu nowych ewidencji, kontrola dyscypliny płatniczej wobec instytucji państwowych oraz kondycji finansowej firmy.
 • Exchange – wyświetlanie spotkań z CDESK w kalendarzu Outlooka.
Połączenia z aplikacjami
 • JIRA – powiązanie z narzędziem projektowym (projekty, problemy), worklogiem
 • Money S4/S5 – połączenie z systemem ERP (książka adresowa, zamówienia, karty magazynowe, faktury)
 • ABRA – połączenie z systemem ERP (książka adresowa, zamówienia, karty magazynowe, faktury)
 • SCCM – import i aktualizacja listy komputerów z SCCM do CDESK.
 • DOAS – link do oprogramowania do sprzedaży i serwisu samochodów (katalog)
Połączenie z usługami stron trzecich
 • Securiton PCO – całodobowe przetwarzanie raportów z CDESK i CM w scentralizowanym punkcie ochrony obsługiwanym przez SECURITON Servis.