MODUŁ REZERWACJI- PRZEGLĄD WSTĘPNY

Unikaj nieporozumień podczas rezerwacji.

Rezervácie v kalendári
Rezerwacje w kalendarzu

Moduł rezerwacji umożliwia tworzenie rezerwacji na dowolne obiekty w firmie. Jest dostępny zarówno dla Twoich pracowników, jak i klientów.

Praca z rezerwacjami jest uproszczona dzięki możliwości sortowania na kategorie, które sam tworzysz. Możesz także zdefiniować własne pozycje rezerwacji. Wydajnie i elastycznie.