DMS - PRZEGLĄD WSTĘPNY

Prosta rejestracja załączników i dokumentów (Document Management System)

Nie musisz już szukać załączników z e-maili w wiadomościach. CDESK gromadzi je w jednym miejscu, w module DMS (Document Management System). Jednocześnie skutecznie je porządkuje – sortuje według klientów i według rodzaju przedmiotu, takiego jak wniosek, zamówienie czy realizacja.

Każdy użytkownik może również dodawać do tego archiwum własne załączniki niebędące wiadomościami.

Document Management System
Document Management System