BAZA WIEDZY - USTAWIENIA

Poniższe ustawienia dotyczą modułu Baza wiedzy. Ustawienia te można znaleźć w części Ustawienia globalne -> Baza wiedzy.

Knowledge Base in the Global Settings
Obraz: Baza wiedzy w Ustawieniach globalnych
 

Ustawienia ogólne

Włącz moduł Baza wiedzy – ustawienie przełącznika w menu w pozycji włączonej spowoduje udostępnienie modułu Baza wiedzy, a także udostępni inne ustawienia Bazy wiedzy.

Enable Knowledge Base
Obraz: Włączanie bazy wiedzy

Typy postów

Typy są używane do kategoryzowania materiałów w Bazie wiedzy. Domyślnie lista zawiera typy Znany błąd, Wiedza i Instrukcja. W razie potrzeby można zastąpić te wpisy, wyłączyć je, aby dodać tłumaczenia do aktywnych języków, a także przypisać im kolor. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz rozdział Dodawanie nowych typów.

Knowledge Base types
Obraz: Typy bazy wiedzy
 
Dodawanie nowych typów

Aby dodać nowy typ, kliknij przycisk +Dodaj. Po kliknięciu tego przycisku na liście zostanie utworzony nowy wiersz z polami do wpisania nazwy typu w językach, które zostały włączone w Ustawieniach globalnych -> Ustawieniach językowych.

Add a new type of Knowledge Base
Obraz: Dodawanie nowych typów baz wiedzy
 

Typ można usunąć tylko przed jego zapisaniem, korzystając z ikony w kolumnie Status. Po zapisaniu typ można dezaktywować tylko za pomocą przełącznika w kolumnie Status. Aby dezaktywować typ, przełącznik musi być ustawiony w pozycji wyłączenia . Kliknij kwadrat w kolumnie Kolor, aby przypisać do typu kolor, który będzie używany do wyświetlania nazwy typu na liście artykułów.

Icon for setting the color of the article type in the Knowledge Base
Obraz: Ikona umożliwiająca ustawienie koloru dla typu artykułu w bazie wiedzy
 
Choose colors for types in the Knowledge Base
Obraz: Wybieranie kolorów dla typów w bazie wiedzy

Zapisz ustawienia za pomocą przycisku Zapisz znajdującego się w prawym dolnym rogu okna ustawień Bazy wiedzy.

Słowa kluczowe artykułu bazy wiedzy

Słowa kluczowe pozwalają lepiej zidentyfikować artykuł w Bazie wiedzy. Do wyszukiwania poszczególnych artykułów można używać słów kluczowych.

Słowa kluczowe są wprowadzane bezpośrednio podczas tworzenia artykułu. W tej sekcji znajdują się wszystkie słowa kluczowe z całej bazy wiedzy.

List of keywords
Obraz: Lista słów kluczowych

Pozostałe ustawienia przed utworzeniem artykułu

Opisany powyżej tekst zawiera główne ustawienia Bazy wiedzy. Aby wprowadzić artykuł do Bazy wiedzy, należy skonfigurować Przestrzenie i Kategorie. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Bazie wiedzy.