DOKUMENTACJA

W tej sekcji znajdziesz szczegółowe informacje na temat poszczególnych funkcji programu CDESK 3.0 oraz odpowiedzi na pytania dotyczące ich wykorzystania.

Co zawiera Dokumentacja

Sekcja Dokumentacja służy jako instrukcja online. Użytkownicy CDESK znajdą tutaj szczegółowe instrukcje dotyczące obsługi oprogramowania. Jeśli wciąż decydujesz się na wdrożenie CDESK, tutaj znajdziesz obszerny przegląd narzędzi i ich możliwości.
Informacje podzielone są według modułów. Moduł to zbiór funkcji, które zajmują się jednym tematem – na przykład Klientami lub Wnioskami. W przypadku większych modułów informacje są podzielone na rozdziały.

Strony „Podstawowy przegląd funkcji” zawierają przekrój najważniejszych cech i zalet danego modułu.

 

Jak znaleźć poszukiwaną informację

Dokumentacja ma taką samą strukturę jak sam CDESK. Jeśli porównasz lewą kolumnę tej strony z lewym paskiem nawigacyjnym CDESK, zobaczysz tam te same elementy, w tej samej kolejności. Proste, szybkie, przejrzyste.

 

Dokumentacja jest obecnie całkowicie przeprojektowywana dla wersji 3.1.5 CDESK, a nowe elementy są dodawane na bieżąco.

 

Zawartość dokumentacji CDESK 3.1.12 (stale aktualizowana)
Wnioski
Zamówienia
Rozliczanie
Zadania
Zlecenia pracy
Realizacje
Książka adresowa
Przetwarzanie wiadomości
Konfiguracyjna baza danych, cmdb
Dodatkowe właściwości
SLA / SLO
Oferty
Zatwierdzenie
Tablica i ogłoszenia
Cenniki
Kontrakty
Baza Wiedzy
Raportowanie power bi
Funkcje ogólne
Urlopy I zastępstwa
Moduł rezerwacji
Lista zakupów
DMS
Aplikacja mobilna
Aplikacja desktopowa
Połączenie cm it monitoring
Przegląd wstępny i Scoreboardy
Magazyny
Api I złącza
Zaplanowane prace
Łączenie wielu cdesków
Cdesk outlook plugin
Globalne Ustawienia
Instalacja serwera CDESK / CM