Dokumentacja = Instrukcja online - instrukcja obsługi CDESK
 

DOKUMENTACJA

W tej sekcji znajdziesz szczegółowe informacje na temat poszczególnych funkcji programu CDESK 3.0 oraz odpowiedzi na pytania dotyczące ich wykorzystania.

Co zawiera Dokumentacja

Sekcja Dokumentacja służy jako instrukcja online. Użytkownicy CDESK znajdą tutaj szczegółowe instrukcje dotyczące obsługi oprogramowania. Jeśli wciąż decydujesz się na wdrożenie CDESK, tutaj znajdziesz obszerny przegląd narzędzi i ich możliwości.
Informacje podzielone są według modułów. Moduł to zbiór funkcji, które zajmują się jednym tematem – na przykład Klientami lub Wnioskami. W przypadku większych modułów informacje są podzielone na rozdziały.

Strony „Podstawowy przegląd funkcji” zawierają przekrój najważniejszych cech i zalet danego modułu.

Jak znaleźć poszukiwaną informację

Dokumentacja ma taką samą strukturę jak sam CDESK. Jeśli porównasz lewą kolumnę tej strony z lewym paskiem nawigacyjnym CDESK, zobaczysz tam te same elementy, w tej samej kolejności. Proste, szybkie, przejrzyste.

 

Dokumentacja jest obecnie całkowicie przeprojektowywana dla wersji 3.0 CDESK, a nowe elementy są dodawane na bieżąco.

Zawartość dokumentacji CDESK 3.0 (stale aktualizowana)
Požiadavky
Zákazky
Účtovanie
Úlohy
Pracovné príkazy
Plnenia
Adresár
Spracovanie správ
Konfiguračná databáza, CMDB
Doplnkové vlastnosti
SLA / SLO
Ponuky
Schvaľovanie
Nástenka a Oznamy
Kalendár
Cenníky
Zmluvy
Znalostná databáza
Reporting a Power BI
Všeobecné funkcie
Rezervačný systém
Dovolenky a zastupovania
Nákupný zoznam
DMS
Mobilná aplikácia
Desktop aplikácia
CM IT Monitoring prepojenie
Úvodný prehľad a Scoreboard
Sklady
API a Konektory
Plánovaná práca
Prepojenie viacerých CDESKov
CDESK Outlook plugin
Globálne nastavenia