CDESK OUTLOOK PLUGIN- PRZEGLĄD WSTĘPNY

W szczególności operatorzy spotykają się z sytuacją, w której do ich Outlooka trafia wiadomość e-mail zawierająca ważne informacje, z których konieczne jest utworzenie wniosku, ale zadanie wstawienia do wniosku wpisu dyskusyjnego. Dzięki wtyczce CDESK Outlook Plugin mogę to za nich zrobić za pomocą kilku kliknięć.

 CDESK i Microsoft Outlook 

CDESK Outlook Plugin pozwala na tworzenie wniosków, zadań i postów dyskusyjnych bezpośrednio z poczty w Microsoft Outlook Plugin. Ten komponent nie jest ograniczony tylko do jednego konta CDESK, ale możesz połączyć się z wieloma CDESK jednocześnie.

PRZEGLĄD WPROWADZONYCH DANYCH

Za pomocą wtyczki Outlook nie tylko tworzysz rekordy, ale możesz także przeglądać ich przegląd odpowiadający danemu e-mailowi. Dzięki temu będziesz miał przegląd tego, co jest już adresowane, a czego jeszcze nie wprowadziłeś.