FAKTUROWANIE

Fakturowanie jest częścią modułu Zamówienia, znajduje się w menu głównym Zamówienia->Fakturowanie. Jeśli nie ma go w menu, upewnij się, że moduł Zamówienia jest włączony w Ustawieniach globalnych->Zamówienia->Zamówienia i że masz przydzielone niezbędne uprawnienia do fakturowania w Użytkownicy i Grupy->Użytkownicy.

Lista faktur i zamówień

W Fakturowaniu znajduje się lista faktur wystawionych do zatwierdzenia (przy założeniu, że w Rozliczeniu wybrano automatyczne fakturowanie z zatwierdzaniem), a następnie lista zamówień, która zawiera pozycje przygotowane do ręcznego fakturowania (czyli takie, dla których w Rozliczeniu wybrano ręczne fakturowanie). Jeśli chcesz przejrzeć lub edytować zamówienie przed wystawieniem faktury, użyj ikony , która przekieruje Cię do wybranego zamówienia w zakładce Rozliczenia.

Zoznam zákaziek pripravených k fakturácii
Lista umów gotowych do zafakturowania
Fakturowanie zamówień

Możesz zafakturować zamówienia z pozycjami gotowymi do ręcznego fakturowania, wybierając te, które chcesz zafakturować i klikając przycisk Fakturuj oznaczone.

W kolejnym monicie wybierz datę, na którą zamówienie ma zostać zafakturowane i zatwierdź przyciskiem Podgląd faktury.

Výber fakturačného dátumu
Wybór daty fakturowania

Spowoduje to wyświetlenie listy faktur gotowych do wystawienia faktury z podziałem na zamówienia. Kliknij przycisk u góry wiersza, aby wyświetlić listę elementów gotowych do rozliczenia. Usuń zaznaczenie pozycji na końcu wiersza w przypadku pozycji, które nie zostały jeszcze rozliczone. Jeśli chcesz wykluczyć z fakturowania jedno zamówienie kliknij w ikonę , jeśli chcesz przerwać fakturowanie wszystkich zafakturowanych zamówień wybierz przycisk Anuluj nadchodzące faktury.

Klikając przycisk Utwórz nowe dokumenty , wystawisz ostrą fakturę za wszystkie pozycje oznaczone dla każdego zamówienia .

Zoznam pripravovaných faktúr
Lista przygotowanych faktur
Faktury oczekujące na potwierdzenie

Znajdują się na szczycie listy, wyróżnione flagą DRAFT . Aby potwierdzić wystawienie faktury, otwórz wersję roboczą faktury za pomocą ikony . Następnie kliknij przycisk u góry wiersza, aby wyświetlić listę pozycji gotowych do rozliczenia. Usuń zaznaczenie pozycji na końcu wiersza w przypadku pozycji, które nie zostały jeszcze rozliczone. Jeśli chcesz anulować fakturowanie, kliknij ikonę lub Anuluj nadchodzące faktury .

Kliknij przycisk Utwórz nowe dokumenty , aby wystawić ostre faktury za wszystkie zaznaczone pozycje.

Wystawione faktury znajdziesz w zakładce Zamówienia->Faktury.