OŚWIADCZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Inova Logic, s.r.o., Topoľová 2, 811 04 Bratislava, IČO: 47820888, registrovaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 99694/B

2. Jakie dane osobowe przetwarzamy?

 1. Przetwarzamy dane osobowe wyłącznie w celu świadczenia Państwu naszych usług, dostarczania poszczególnych produktów i obsługi klienta, w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych oraz w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów. Zbieramy dane osobowe osób, które są zainteresowane naszymi usługami lub które wyraziły na to zgodę, abyśmy mogli zwracać się do nich z ofertami produktów i usług.
 2. Ogólnie rzecz biorąc, możesz odwiedzić witrynę CDESK bez naszej identyfikacji lub ujawniania jakichkolwiek informacji o sobie. Nasze serwery gromadzą adresy IP ze względów technicznych, które umożliwiają połączenie z naszą stroną internetową i jej optymalne wyświetlanie.
 3. Jeżeli potrzebujemy uzyskać od Ciebie dane osobowe w określonym celu np. Aby przekazać Ci określone informacje, o które prosiłeś lub jeśli jesteś zainteresowany otrzymywaniem wiadomości e-mail z informacjami o naszej firmie, zawsze poinformujemy Cię o tym z wyprzedzeniem. Robimy to w formie formularzy kontaktowych na naszej stronie internetowej, które możesz wypełnić. Nie jest naszym obowiązkiem dostarczanie nam żadnych dodatkowych informacji, o które prosimy, a które nie są konieczne lub odpowiednie, abyśmy mogli świadczyć wymagane usługi.

3. W jakich celach przetwarzamy dane osobowe?

Osoba, której to dotyczy Zebrane dane Cel zbierania danych Powody zbierania danych
Odwiedzający naszą stronę internetową imię i nazwisko, adres e-mail, telefon dostarczanie informacji o naszych ofertach promocyjnych, nowościach, wydarzeniach (newslettery i inne publikacje) Twoja wcześniejsza zgoda poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola przy podawaniu swoich danych osobowych
Odwiedzający naszą stronę internetową imię i nazwisko, adres e-mail, telefon Odpowiadanie na Twoje pytania i przetwarzanie Twoich żądań dotyczących Twoich danych uzgodnienie warunków kontraktu na podstawie Twojej prośby przed zawarciem kontraktu
Odwiedzający naszą stronę internetową imię i nazwisko, nazwa firmy, kraj, adres e-mail udostępnianie wersji demonstracyjnych naszych produktów uzgodnienie warunków na Twoje żądanie przed zawarciem umowy
Partner Biznesowy / Dostawca imię i nazwisko, adres, telefon, numer faksu, adres e-mail, informacje podatkowe, numer konta dla kontraktu, zamówienia, dostawy, fakturowania, podziału płatności w celu świadczenia żądanych usług wykonywania naszych usług na podstawie kontraktu zawartego między Państwem a nami
Osoba kontaktowa Partnera Biznesowego/Dostawcy imię i nazwisko, adres, telefon, numer faksu, adres e-mail, stanowisko kontaktowanie się z Partnerem Biznesowym/Dostawcą w celach biznesowych (przyjęcie zamówienia, zgłoszenie serwisowe), utrzymywanie relacji z klientami, dostarczanie aktualizacji klientom świadczenia naszych usług w ramach kontraktu pomiędzy Państwa firmą a nami, Państwa uprzedniej zgody na dostarczanie aktualizacji
Osoba kontaktowa potencjalnego klienta (podmiotu gospodarczego lub organizacji) imię, nazwisko, adres, nazwa firmy, adres firmy, telefon, adres e-mail przekazywanie informacji o naszych produktach, ofertach i nowościach firmom handlowym prawnie uzasadniony interes w realizacji misji, wizji i celów naszej firmy
Osoba poszukująca pracy imię i nazwisko, adres, telefon, adres e-mail, kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie selekcja kandydatów, ocena Twojej aplikacji i kontakt telefoniczny lub mailowy uzasadniony interes polegający na ocenie Twojego wniosku przed zawarciem z Tobą umowy o pracę

Nie jesteś zobowiązany do podania nam jakichkolwiek danych osobowych, ale Twoje dane osobowe są niezbędne do realizacji umowy zawartej z Tobą lub Twoją firmą. Jeśli nie podasz nam tych danych osobowych, nie będziemy w stanie dostarczyć żądanej usługi, jak opisano powyżej.

W przypadku wszystkich celów przetwarzania, na które wyraziłeś zgodę, masz prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie bez negatywnego wpływu na jakikolwiek stosunek biznesowy lub stosunek pracy oraz kontakt, który możesz z nami mieć.

4. Bezpieczeństwo i przechowywanie danych

Stosujemy ścisłe fizyczne, elektroniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby chronić Twoje dane przed osobami nieuprawnionymi oraz przed bezprawnym przetwarzaniem, nieprzewidzianą utratą, zniszczeniem i uszkodzeniem, zarówno online, jak i offline. Będziemy przechowywać Twoje dane tak długo, jak jest to konieczne do celów gromadzenia danych, a następnie będziemy je przechowywać tak długo, jak wymaga tego prawo.

5. Jak mogę wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych?

Jeżeli poprosiliśmy Cię o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, które posiadamy na Twój temat, możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jeśli chcesz to zrobić, skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza online.

6. Jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

Masz prawo dowiedzieć się, jakie Twoje dane osobowe przechowujemy, możesz zażądać wprowadzenia niezbędnych zmian, aby dane osobowe były prawidłowe i aktualne lub aby Twoje dane osobowe, które posiadamy, zostały usunięte. Możesz również poinformować nas, jeśli chcesz ograniczyć przetwarzanie danych lub wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, które posiadamy na Twój temat. Jeśli chcesz to zrobić, skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza online. Masz również prawo przekazać dane, które posiadamy o Tobie, innemu, wybranemu przez siebie operatorowi. Pamiętaj, że istnieją pewne wyjątki od korzystania z tych praw i nie we wszystkich sytuacjach będziesz mógł z nich skorzystać.

Masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych na poziomie lokalnym, wysyłając swoje zgłoszenie do Urzędu Ochrony Danych Osobowych Republiki Słowackiej, kontakt można znaleźć pod adresem  https://dataprotection.gov.sk/uoou/.

7. Gdzie można dochodzić swoich praw i czy korzystanie z nich jest płatne?

 1. Z poszczególnych praw można skorzystać wypełniając formularz online lub wysyłając wiadomość e-mail.
 2. Wszelkie powiadomienia i oświadczenia dotyczące Twoich praw udostępniamy bezpłatnie. Jeśli jednak żądanie jest ewidentnie nieuzasadnione lub nieproporcjonalne, w szczególności dlatego, że się powtarza, jesteśmy uprawnieni do naliczenia rozsądnej opłaty, uwzględniającej koszty administracyjne związane z dostarczeniem żądanych informacji.

8. Kto może uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych?

Dostęp do danych osobowych ma administrator danych, jego pracownicy, a także pośrednicy umowni, w szczególności dostawcy usług IT, firmy kurierskie i transportowe. Mogą to być na przykład firmy zewnętrzne zarządzające naszymi systemami lub innymi usługami zapewniającymi prawidłowe funkcjonowanie firmy i przetwarzanie danych osobowych. Z wyżej wymienionymi podmiotami przetwarzającymi dane osobowe zawarliśmy umowę agencyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych, a podmioty te są również zobowiązane do przestrzegania ścisłych zasad ochrony danych osobowych, w tym poufności, tak aby został zachowany standard ochrony prawnej odpowiadający wymogom obowiązującego ustawodawstwa w Republice Słowackiej.

9. Jakie są główne przepisy prawne regulujące kwestie związane z danymi osobowymi?

 1. Europejskie ramy:
  • Karta praw podstawowych Unii Europejskiej
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, GDPR).
 2. Przepisy krajowe:
  • Konstytucja Republiki Słowackiej (opublikowana pod nr 460/1992 Dz.U.)
  • Ustawa nr 18/2018 Dz. U. o ochronie danych osobowych oraz o zmianach i uzupełnieniach niektórych ustaw, z późniejszymi zmianami.

10. Profilowanie i przekazywanie danych poza UE

Nie stosujemy profilowania, a dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, co do których nie ma decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony.

11. Zasady korzystania z plików cookies

Jak używamy plików cookie?

Pliki cookie są przechowywane na Twoim urządzeniu podczas przeglądania naszej strony internetowej. Używamy plików cookie, aby odróżnić Cię od innych odwiedzających i ułatwić Ci korzystanie z nich.

Pliki cookie to mały plik tekstowy składający się z liter i cyfr, który przechowujemy w Twojej przeglądarce przez określony czas, a mianowicie:

 1. Pliki cookie sesji (tymczasowe) zawierają informacje, które są wykorzystywane w ramach bieżącej sesji przeglądarki. Te pliki cookie są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Nic na stałe nie pozostaje na Twoim komputerze poza czasem spędzonym na stronie.
 2. Trwałe pliki cookie służą do przechowywania informacji wykorzystywanych między wizytami. Informacje te pozwalają witrynom rozpoznać, że jesteś powracającym gościem i odpowiednio zareagować. Trwałe pliki cookie mają określony przez witrynę czas życia, który może trwać od kilku minut do kilku lat.

Może to być informacja, w jakim języku powinna być wyświetlana zawartość naszej strony, czy powinna być wyświetlana wersja mobilna strony, rozmiar czcionki czy dane wpisane w formularzu. Oznacza to, że nie musisz resetować ani wprowadzać tych informacji podczas przeglądania naszej witryny.

Zbieramy również informacje z plików cookie na naszej stronie internetowej, aby lepiej monitorować liczbę nowych i powtarzających się odwiedzających, a także umożliwić wewnętrzną analizę odwiedzanych stron i lepiej zrozumieć, w jaki sposób są używane.

Wszystkie te dane są anonimowe i nie rejestrują żadnych danych osobowych o odwiedzającym ani danych, które mogłyby prowadzić do identyfikacji jego osoby. Dane te są wykorzystywane w celach statystycznych, technicznych.

Korzystamy z Google Analytics. Aby uzyskać informacje na temat polityki prywatności Google, kliknij poniższy link:  www.google.com/policies/technologies/cookies/.

Jak mogę wyłączyć / włączyć pliki cookie?

Możesz zaakceptować lub odrzucić pliki cookies za pomocą ustawień w swojej przeglądarce. Jeśli nie włączyłeś obsługi plików cookie, możesz nie być w stanie korzystać ze wszystkich interaktywnych funkcji naszej witryny.

Istnieje kilka sposobów zarządzania plikami cookie. Więcej informacji na temat tych funkcji można znaleźć w instrukcji lub na ekranie pomocy przeglądarki. Na przykład w przeglądarce Internet Explorer możesz przejść do menu Narzędzia / Internet / Bezpieczeństwo i prywatność, aby dostosować przeglądarkę. Jeśli korzystasz z różnych komputerów w różnych miejscach, musisz upewnić się, że każda przeglądarka jest dostosowana do Twoich preferencji dotyczących plików cookie.

Jeśli nie korzystasz z Windows Explorer, powinieneś wybrać „cookies” w funkcji „Pomoc”, gdzie uzyskasz informacje o lokalizacji folderu plików cookie.

12. Gdzie można się z nami skontaktować?

Jeśli masz jakiekolwiek uwagi, pytania lub prośby dotyczące wykorzystania Twoich danych osobowych lub jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności i plików cookie, skontaktuj się z nami za pomocą formularza online lub wyślij nam e-mail. Twoje pytania i sugestie dotyczące tego oświadczenia są mile widziane.