SCOREBOARD - PRZEGLĄD WSTĘPNY

Dzięki Scoreboardowi będziesz mieć podgląd wszystkiego. Wyświetla numeryczny przegląd liczby rekordów wniosków i zleceń pracy na jednym ekranie.

Scoreboard na jednym ekranie daje wgląd w dane liczbowe, które musisz zobaczyć. Może to być ilość otwartych, zakończonych prac, przydzielonych zadań do zespołów lub reklamowanych wniosków. Samodzielnie dokonujesz wyboru wszystkich kryteriów.