ZADANIA - USTAWIENIA

Zawartość strony

Ogólne

Włącz moduł Zadania – ustawienie przełącznika w pozycji włączonej powoduje, że moduł Zadania i inne opcje w ustawieniach stają się dostępne.

Wybór typu zadańwyłączona/opcjonalna/obowiązkowa – umożliwia przypisanie zadaniom typu zdefiniowanego przez użytkownika z poniższej listy

Setting tasks and task types
Obraz: Ustawienia zadań i typy zadań

Typy zadań

Typy zadań służą do kategoryzowania zadań.

Aby dodać nowy typ zadania, kliknij + Dodaj. Wpisz nazwę typu w używanych językach. Możesz usunąć wiersz tylko przed zapisaniem ustawień, klikając × obok wpisu. Po zapisaniu nieużywane typy można wyłączyć tylko poprzez ustawienie przełącznika w pozycji wyłączonej . Aby dostosować kolejność wierszy, przeciągnij wiersz obok ikony .

Adding a new type of task
Obraz: Dodanie nowego typu zadania

Statusy zadania

Status zadania wskazuje na jakim etapie realizacji jest zadanie.

Wstępnie zdefiniowane statusy zadań można rozszerzyć o nowe stany, klikając przycisk +Dodaj. Wiersz można usunąć przed zapisaniem ustawień tylko przez kliknięcie przycisku × przy danym wpisie. Po zapisaniu, nieużywane stany można wyłączyć tylko przez ustawienie przełącznika w pozycji wyłączonej . Stanów predefiniowanych nie można wyłączyć ani usunąć. Aby zmienić kolejność używanych stanów, przeciągnij wiersz za ikonę .

Task statuses
Obraz: Statusy zadań

Kliknij przycisk Zapisz, aby zastosować zmiany ustawień. CDESK może wymagać odświeżenia strony w przeglądarce (odświeżenie za pomocą klawisza F5 lub kombinacji klawiszy CTRL+R / ⌘ Command+R).