ZADANIA - PRZEGLĄD WSTĘPNY

Planowanie odpowiedzialności. Szybko, łatwo, wydajnie.

Prostota

Zadania mogą istnieć w CDESK jako samodzielne pozycje lub jako część wniosków lub kontraktów, efektywnie dzieląc je na mniejsze, proste czynności. Filozofia prostoty znajduje również odzwierciedlenie w konstrukcji samego systemu zadań – minimalizacja opcji i wyświetlanie tylko tych pól, które są w danej chwili potrzebne.

Bez ograniczeń

Kiedy mówimy o prostocie w CDESCE, nigdy nie jest to prostota pod względem ograniczania elastyczności. W przypadku zadań można zatem rejestrować wyniki, skonfigurować grupę jako rozwiązujący i dodać pomocniczych rozwiązujących. Spraw, aby system był tak wszechstronny, jak Ci odpowiada.