Przegląd aktualizacji

Krótki przegląd zmian i ulepszeń CDESK
CDESK 3.2.1 – aktualna wersja / 5.4.2024
 • Wnioski
  • Z postu dyskusyjnego można zapisać rekord do Ext-mail.
  • Przy pisaniu Ext-maili tworzone są już drafty.
  • W widżecie Moje wnioski, w sekcji Jestem wnioskodawcą, wśród Wniosków nieukończonych dodano wnioski w statusie Ukończone, jeśli włączony jest status Zaakceptowane ukończenie.
  • Do szablonu wniosków dodano nową sekcję umożliwiającą dostosowanie widoczności i terminów.
  • Wyświetlanie listy oddziałów w szczegółach zapytania zostało zoptymalizowane pod kątem mniejszych rozdzielczości.
 • Realizacje
  • W eksporcie pdf listy realizacji można również uwzględnić wnioski o urlop wyświetlane na liście realizacji.
 • Zadania
  • W module Zadania dodano prosty filtr. TOP
 • Projekty i Zamówienia projektowe
  • W wykresie Gantta górny pasek został zakotwiczony. Podczas przewijania pozostaje on na górze.
  • Dodano pływający przycisk Zapisz na wykresie Gantta..
  • W dokumentacji projektu wyświetlana jest strefa przesyłania załączników, nawet jeśli żadna dokumentacja projektu nie została przesłana.
  • Na przyjętej fakturze automatycznie wstępnie wypełniane jest podwykonawstwo, jeśli powiązane zamówienie projektowe zawiera tylko jedno podwykonawstwo.
  • Kiedy klient w zamówieniu projektu jest zmieniany automatycznie, zmiana jest zapisywana w historii zamówienia projektu.
 • Oferty
  • Zmieniono eksport oferty tak, aby zawierało tylko zaakceptowane pozycje.
  • W szczegółach oferty zmieniono układ kolumn dla poszczególnych pozycji. Najpierw wyświetlana jest oferowana ilość/cena, a następnie zaakceptowana ilość/cena.
 • Przetwarzanie wiadomości
  • Podczas przetwarzania wiadomości wniosek jest automatycznie tworzony nawet z wiadomości, która nie zawiera tekstu. Jest on automatycznie dodawany do opisu wniosku: „ ~empty message ~ ”.
 • Konfigurowalna baza danych
  • Dla pozycji konfigurowalnych dodano nową funkcję Przypomnienia, która przypomina o terminach, takich jak wygaśnięcie wsparcia, wygaśnięcie certyfikatu, zbliżający się termin rewizji… TOP
  • W szczegółach pozycji konfigurowalnej opis jest wyświetlany obok jej nazwy na początku strony
 • Dokumenty
  • Na liście Otrzymanych faktur i rachunków dodano możliwość wyboru kolumn.
  • W kolumnach Nazwa zamówienia projektu i Kod zamówienia projektu na liście Wystawione faktury wyświetlane są nazwy/kody wszystkich zamówień projektu powiązanych z zamówieniem projektu.
  • Na liście Wystawionych faktur zapamiętywany jest ostatnio ustawiony filtr.
 • Wnioski o urlop
  • Dodano ostrzeżenie dla przypadku, gdy zastępstwo na urlopie nie obejmuje całego okresu obowiązywania urlopu.
  • Zmodyfikowano wyświetlania w kalendarzu wniosków o urlop na Pełną nazwę użytkownika i Typ urlopu.
 • Niestandardowe raporty drukowania
  • przez użytkownika pola z Książki adresowej -> Firma mogą być uwzględniane w niestandardowych raportach drukowania.
 • Pola zdefiniowane przez użytkownika
  • Nazwy pól wyboru są lepiej wyświetlane obok pola wyboru.
 • Zatwierdzanie
  • Podczas wprowadzania swobodnego zatwierdzenia szablon jest wstępnie wypełniany, jeśli utworzono tylko jeden szablon swobodnego zatwierdzenia.
 • Ogólne funkcje
  • Nowe Zautomatyzowane raporty dla większości modułów. Umożliwiają automatyczne wysyłanie e-maili lub zapisywanie w pliku zgodnie z harmonogramem. TOP
CDESK 3.2.0 – 15.3.2024
Nowe moduły
 • VoIP w CDESK – Wprowadzamy pierwszą metodę komunikacji w ramach Omnichannel – rozmowy telefoniczne. TOP
 • Niestandardowe formularze drukowania z wniosków i realizacji. TOP

 

 • Wnioski
  • Pola zdefiniowane przez użytkownika mogą pojawiać się w różnych miejscach we wniosku.TOP
  • Wniosek otworzy się w nowej karcie przeglądarki, jeśli podczas kliknięcia zostanie naciśnięty klawisz Ctrl.
  • Na liście wniosków, wnioski z swobodnym zatwierdzeniem wyświetlają etykietkę informującą o statusie zatwierdzenia i nazwie procesu zatwierdzania.
  • Na szablonie wniosku dodano konfigurację wyboru zamówienia projektowego.
  • Zmodyfikowano warunki wyświetlania rekordów podczas korzystania z filtra Moje do realizacji.
  • Jeśli firma ma powiązaną tylko jedną operację lub lokalizację, a jej wybór jest obowiązkowy we wniosku, operacja/lokalizacja jest wstępnie wypełniana.
 • Regularne wnioski
  • Do eksportu listy regularnych wniosków dodano kolumnę Najbliższa generacja.
  • Na liście regularnych wniosków dodano kolumnę informującą o okresie generowania.
 • Realizacje
  • Do listy realizacji można dodać wykorzystany urlop. TOP
 • Zadania
  • W powiadomieniu o zmianie opisu zadania nowy tekst jest oznaczony kolorem.
 • Projekty i Zamówienia projektowe
  • Po zakończeniu projektu/zamówienia projektowego sprawdzane jest, czy powiązana umowa nie zawiera nieukończonych rekordów, takich jak wnioski.
  • Zmieniono sposób wyświetlania wartości w kolumnie Aktualny stan na dzień. Jeśli tekst jest długi, nie pojawia się na liście w całości.
  • Na wykresie Gantta dodano przyciski powiększania/pomniejszania.
  • Dodano uprawnienia do widoczności i edycji niestandardowych kodów Projektów/Zamówień projektowych.
 • Oferty
  • Dodano możliwość skonfigurowania domyślnej ważności oferty, która będzie automatycznie wstępnie wypełniana podczas wprowadzania nowych ofert.
 • Konfiguracyjna baza danych
  • Możliwe jest również dodanie tłumaczeń do aktywnych języków dla opcjonalnego nazewnictwa Konfiguracyjnej bazy danych.
 • Wnioski urlopowe
  • Do listy realizacji dodano wykorzystany urlop. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Realizacje.
  • Do listy wniosków o urlop dodano filtr umożliwiający szybkie sprawdzenie, którzy użytkownicy aktualnie biorą wolne.
  • Możliwe jest edytowanie wniosku o urlop, który jest aktualnie wykorzystywany.
 • Użytkownicy i grupy
  • Do eksportu listy grup dodano kolumnę Opis grupy.
 • Złącza, API
  • Dla złącza LDAP dodano konfigurowalny Interwał synchronizacji.
 • Zastępstwa
  • Dodano powiadomienia przypominające o nadchodzących zastępstwach.
 • Funkcje ogólne
  • Dodano niebieski schemat. TOP
  • Wdrożono nowe narzędzie do swobodnego wybierania kolorów (colorpicker) z lepszym działaniem i wyświetlaniem numeru koloru.
CDESK 3.1.13 – 28.1.2024
 • Firmy
  • W szczegółach firmy dodano pole Adres email do wysyłania faktur.
 • Projekty i Zamówienia projektowe
  • Dodano diagram Gantta do graficznego planowania projektów / zamówień projektów z powiązanymi wnioskami i zadaniami. TOP
  • Dodano nową zakładkę Projektowy dziennik w celu rejestrowania postępów w realizacji projektu lub zamówienia projektowego. TOP  
  • Własne kody Projektów, zamówień projektowych i powiązanych obiektów. TOP
  • Dodano nową zakładkę Projektowa dokumentacja, w której można znaleźć wszystkie załączniki dodane do Projektu/Zamówienia projektowego.
  • W projektach i zamówieniach projektowych dodano pole Liczba dni trwania.
  • W projektach i zamówieniach projektowych możliwe jest utworzenie zespołu projektowego, który będzie uczestniczył w realizacji projektu / zamówienia projektowego.
  • Dostęp do cudzych projektów i zamówień projektowych jest teraz kontrolowany przez uprawnienia.
  • Zamówienia projektowe mogą być eksportowane w formacie xlsx..
  • Na karcie Zadania w szczegółach zamówienia projektowego dodano opcję filtrowania.
  • Dodano nowe pole określające procent ukończenia Projektu lub Zamówienia projektowego.
  • Na liście Zamówień projektowych połączono przegląd podstawowy i ekonomiczny.
  • Jeśli klient zostanie zmieniony w Projekcie, zmiana ta zostanie automatycznie zastosowana do każdego powiązanego Zamówienia projektowego.
 • Serwis urządzeń
  • Nowa funkcjonalność Serwis urządzeń rejestruje postęp serwisu – od przyjęcia, przez samą naprawę, aż po przekazanie klientowi. TOP
 • Wnioski
  • W polach ‚Wniosek od‘ i ‚Wniosek dla‘ za klienta można również wypełnić kontakt. Do tej pory istniało tylko konto klienta.
  • Pola Wniosek od i Wniosek dla zmienią się przy zmianie firmy we wniosku, jeśli nowa firma nie ma ich dostępnych.
  • Edycja wstępnie ustawionego rozwiązującego do wniosku, jeśli ma on ustawione zastępstwo lub urlop. Uwzględnia innych przypisanych rozwiązujących i preferowanego zastępcę dla firmy.
  • Na liście regularnych wniosków dodano kolumny Typ wniosku i Obszar usługi.
 • Zamówienia
  • Tworzenie zamówień we wnioskach jest teraz szybsze dzięki szablonom zamówień. TOP
  • Dodano powiadomienie o przekroczeniu terminu zakończenia zamówienia.
 • Faturowanie
  • Umożliwienie fakturowania do przyszłości, rozwiązanie pozwalające na zafakturowanie miesięcznego ryczałtu podczas miesiąca.
  • Dodano opcje uwzględniania/wykluczania pozycji zerowych z faktury.
  • Numer faktury można ustawić tak, aby nie był wyświetlany na zestawieniu prac.
  • Z emaila z wykazem prac bez faktury usunięto szczegóły faktury.
 • Dokumenty
  • Zoptymalizowano eksport pdf wystawionych zleceń. Jeśli tekst jest dłuższy, zostanie płynnie podzielony.
  • Na liście Zleceń i na liście Protokołów rekordy są domyślnie sortowane malejąco według daty utworzenia.
 • Realizacje
  • Szablony draftów realizacji w regularnych wnioskach – automatyzacja wprowadzania realizacji i prosta checklista zaplanowanych zadań.TOP
 • Zadania
  • Dodano możliwość ustawienia wysyłania powiadomień po zmianie opisu zadania lub po dodaniu lub usunięciu załącznika do zadania.
  • Do listy zadań dodano kolumny z parametrami Projektu i Zamówienia projektowego.
 • Pola zdefiniowane przez użytkownika
  • W przypadku pól zdefiniowanych przez użytkownika możliwe jest ustawienie wartości domyślnej, która zostanie automatycznie wstępnie wypełniona.
  • Można ustawić, aby wartość pola zdefiniowanego przez użytkownika nie była wyświetlana w aplikacji mobilnej.
  • Możliwe jest kopiowanie niestandardowych list wyboru.
 • Wnioski o urlop
  • W kalendarzu wyświetlana jest informacja, że wniosek o czas urlop na zatwierdzenie.
  • Pod ikoną samolotu na górnym pasku systemu CDESK wyświetlane są również oczekujące na zatwierdzenie wnioski urlopowe.
 • Baza wiedzy
  • Dodano przycisk w edytorze tekstu do wstawiania tekstu z bazy wiedzy.
 • Użytkownicy i grupy
  • Możliwy jest audyt grupy użytkowników.
CDESK 3.1.12 – 16.11.2023

UWAGA:

Aktualna wersja oprogramowania CDESK to 3.1.12. Od następnej wersji 3.1.13 będą przestrzegane warunki licencji CDESK Silver, zgodnie z którymi nie więcej niż 25% zakupionych kont może zalogować się do portalu internetowego w tym samym czasie. Nieograniczony dostęp będzie możliwy tylko za pośrednictwem aplikacji mobilnej i desktopowej. W aktualnej wersji 3.1.12 i w poprzednich wersjach dostęp do interfejsu webowego CDESK jest możliwy nawet po przekroczeniu tego limitu ze względu na trwający rozwój aplikacji desktopowej i mobilnej.

W sekcji TOP nowości znajdziesz poradę, jak zoptymalizować wykorzystanie licencji Silver.

 • Firmy
  • Po utworzeniu nowej firmy ustawienie języka dla wystawianych dokumentów rozliczeniowych jest określane przez domyślny język środowiska.
 • Projekty
  • Pipeline – podsumowujący przegląd ekonomiczny wszystkich zamówień projektowych. TOP
  • We wszystkich oknach modalnych służących do wyboru zamówienia projektu wyświetlana jest również nazwa powiązanego projektu.
  • Listę zamówień projektowych można wyeksportować w formacie XLSX.
 • Wnioski
  • Można skonfigurować niestandardowe statusy dla otwartych wniosków. TOP
  • Pole Operacja pojawia się we wniosku tylko wtedy, gdy firma ma przypisane operacje w konfigurowalnej bazie danych.
  • Nowe uprawnienie do edycji pola typu wniosku w zakończonym wniosku.
 • Realizacje
  • Zatwierdzenie realizacji i opcjonalne rozliczanie realizacji według zatwierdzenia. TOP
  • Filtrowanie na liście realizacji według powiązania.
 • Zlecenia pracy
  • Zlecenia pracy mogą być również generowane automatycznie po utworzeniu wydania magazynowego i po edycji pozycji wydania magazynowego.
 • Zamówienia
  • Możliwe jest ustawienie, aby nazwa zamówienia nie była wyświetlana przy wyborze pozycji rozliczeniowej w realizacji.
 • Dokumenty
  • Nowy moduł rejestracji dokumentów. TOP
 • Fakturowanie
  • Otrzymane faktury mogą być eksportowane w formacie ISDOC.
  • Dla faktur przychodzących sprawdzana jest unikalność numeru faktury przychodzącej od tego samego dostawcy.
  • Zarówno na otrzymanych, jak i wystawionych fakturach, stały symbol został zmieniony na listę wyboru.
 • Oferty
  • Pole Przewidywana data rozpoczęcia zostało dodane dla ofert.
  • Możliwe jest zapisanie Przewidywanej daty magazynowania na pozycjach oferty.
 • Konfigurowalna baza danych
  • Pozycja konfiguracji może być powiązana z rekordami (np. wnioskami) dowolnej firmy.
  • Na liście pozycji konfiguracyjnych można ustawić domyślne wyświetlanie oddzielnie dla każdej Grupy głównej i Typu pozycji.
 • Zatwierdzanie
  • Automatyczne tworzenie procesu zatwierdzania podczas rozwiązywania wniosku.
  • Możliwość utworzenia kolejnej akceptacji nawet w przypadku wniosku, który ma status Oczekuje na zatwierdzenie.
  • Można już zdefiniować kilka reguł zatwierdzania dla swobodnego zatwierdzania.
  • Dodano kroki zatwierdzania z nowymi rolami zatwierdzających, które są pobierane z pozycji konfiguracji, takich jak osoba odpowiedzialna za obszar aktywów..
  • Możliwe jest ustawienie zastępczego zatwierdzającego dla kroku zatwierdzania.
  • Opcjonalnie podczas procesu zatwierdzania można edytować dodatkowe właściwości.
 • Ogólne funkcje
  • Możliwość optymalizacji wykorzystania licencji CDESK Silver. TOP
  • Wyraźniejsze wyświetlanie ikon CDESK i CM do przełączania zakładek menu w lewym górnym rogu.
CDESK 3.1.11 – 11.9.2023
 • Wnioski
  • Podczas procesu zatwierdzania można zwrócić wniosek do uzupełnienia, a następnie odesłać do zatwierdzenia. TOP
  • Status kroków procesu zatwierdzania wniosku jest również wyświetlany na wydrukowanym wniosku.
  • Zmodernizowana wizualizacja dyskusji we wniosku w portalu internetowym.
  • Nowa funkcja umożliwiająca przeglądanie rekordów realizacji i zmian statusu między postami w zakładce Dyskusja.
  • Terminu na wniosku mogą być wprowadzane do przeszłości (uprawnieni użytkownicy).
  • W polach Kto wnioskuje i Dla kogo wnioskuje na formularzu wniosku regularnego można również ustawić wolny tekst.
  • Nowa możliwość edytowania dodatkowych właściwości wniosku nawet po jego zakończeniu.  
  • W historii wniosku zapisywane jest, kto i kiedy potwierdził, że nie ma potrzeby odpowiadania na dyskusję.
 • Firmy
  • W eksporcie XLS firm wyświetlana jest ogólna poczta, nawet jeśli jest ona pobierana z powiązanego kontaktu.
 • Fakturowanie
  • Faktury wraz z zestawieniami prac mogą być wysyłane zbiorczo przez email. TOP
  • Nowe ustawienie pozwalające na pomijanie wierszy z zerowymi cenami na fakturach.
  • Datę transakcji podlegającej opodatkowaniu i termin płatności faktury określa się według ustawień w jednostce rozliczeniowej.
  • Na wystawionej fakturze można zmienić powiązanie z otrzymanym zleceniem. Uwaga: Rozwiązanie dotyczące odliczania od przedpłaconej wysyłki pojawi się w jednej z kolejnych aktualizacji wersji 11.
 •  Dokumenty
  • Ulepszono raport wydruku wystawionego zlecenia.
  • W rejestrze dokumentów dodano wyszukiwanie według kolumn Nadawca, Odbiorca, Kod projektu i Projekt.  
 • Realizacje
  • Dodanie realizacji jest również możliwe dla kilku rozwiązujących. TOP
  • Realizacje można również edytować po wystawieniu faktury.
 • Przetwarzanie wiadomości
  • Jeśli otrzymany e-mail do CDESK przekroczy dozwolony rozmiar, nie zostanie przetworzony, a nadawca zostanie o tym poinformowany.
 • Oferty
  • Ulepszona funkcjonalność, ale też wygląd modułu Oferty. TOP
  • Zmieniona została metoda wyboru pozycji magazynowej na ofercie.
 • Konfigurowalna baza danych (CMDB)
  • Dodano nową podstawową właściwość Informacja w formularzu, która wyświetla informacje o formularzu jako osadzony blok bez nazwy. TOP
  • Dodano nowe grupy główne – Centrum kosztów i Obszar.
  • Istniejące powiązania w elemencie konfiguracji są również wyświetlane podczas jego drukowania.
 • Wnioski o czas wolny
  • Aktualnie używany urlop jest podsumowany pod ikoną samolotu na górnym pasku. TOP
  • Wnioski o urlop pojawiają się w kalendarzu. TOP
  • Jeśli użytkownik przekroczył limit urlopu wyrównawczego, nie będzie mógł wnioskować o ten rodzaj urlopu.
  • Dla jednostek czasowych wniosków o czas wolny dodano wartości 30 minut i 15 minut.
  • W każdym szablonie wniosku o urlop jednostkę czasu można ustawić osobno.
 • Zatwierdzanie
  • Kroki zatwierdzania zostały dodane wraz z nowymi rolami zatwierdzających – Odpowiedzialny za obszar, Odpowiedzialny za centrum kosztów, Przełożony odpowiedzialnego za centrum kosztów.
 • Ogólne funkcje
  • Podczas ustawiania kolorów ikon i kafelków możliwe jest mieszanie własnych kolorów, do tej pory można było wybierać tylko z predefiniowanej palety.
CDESK 3.1.10 – 17.7.2023

Nowości CDESK w wersji 3.1.10

 • Książka adresowa – Firmy
  • Nowa zakładka Rekordy w szczegółach firmy. Z poziomu firmy można uzyskać dostęp do wniosków, zadań, ofert… TOP
  • Możliwość zarejestrowania większej liczby kontaktów na firmie typu osoba prywatna.
 • Wnioski
  • Nowy wygląd listy wniosków, który jest bardziej przejrzysty i upraszcza pracę z wnioskami. TOP
  • Tworzenie nowego wniosku i zlecenia pracy z postu dyskusyjnego w wniosku.
  • Nowe ustawienie dla preferencji rozwiązującego w szablonie wniosku – pierwszy rozwiązujący przypisany do firmy.
  • Podczas konfiguracji użytkownika lub grupy użytkowników w szablonie wniosku wyświetlana jest ikona wskazująca, jakiego typu jest to konto.
  • Dodano sortowanie wniosków według terminu przypisania na liście wniosków..
  • Nowe filtrowanie według numeru zamówienia na liście wniosków.
 • Zamówienia
  • Nowy uporządkowany widok listy realizacji na zamówieniu. TOP
  • Opcja Pozycje rozliczeniowe w menu jest automatycznie udostępniana po udostępnieniu zamówień.
  • W formularzu zamówienia dodano pole z numerem przyjętego zlecenia.
  • Kolejność pozycji rozliczeniowych na umowie jest również widoczna na fakturze.
 • Projekty
  • W projektach i zamówieniach projektowych dodano pole Menedżer projektu.
  • Dodano dodatkowe kolumny, które można przeszukiwać podczas prostego wyszukiwania na liście projektów, zamówień projektowych i podwykonawstwa.
 • Fakturowanie
  • Dla czeskich klientów generowany jest również kod QR do opłacania faktur. TOP
  • Dane dotyczące stałego transportu są agregowane i przedstawiane jako suma.
  • W podglądzie przygotowanej faktury wyświetlane są materiały użyte w realizacjach..
 • Dokumenty
  • Ulepszony wygląd zestawienia prac do faktury.
  • Istnieje możliwość zmiany kolejności pozycji na fakturze za pomocą funkcji Drag&Drop.
  • Możliwość użycia zmiennych w polu Format numeru w rejestrze dokumentów.
 • Realizacje
  • Z formularza realizacji można również otworzyć wniosek, który został zamknięty.
 • Przetwarzanie wiadomości
  • Listę wiadomości do przetworzenia można teraz wyeksportować do pliku XLS.
  • Szybsze wyszukiwanie na liście wiadomości do przetworzenia.
 • Konfigurowalna baza danych CMDB
  • Miniatury pozycji CI, które pojawiają się na liście pozycji. TOP
  • Szybki wybór kolumn, na podstawie których można wyszukiwać na liście pozycji CI.
  • Zmiana firmy powiązanej z pozycją CI jest możliwa, nawet jeśli istnieją wnioski powiązane z tą pozycją CI.
  • Ustawienie separatora w przypadku, gdy nazwa CI pozycji jest tworzona automatycznie zgodnie z wieloma dodatkowymi właściwościami.
 • Dodatkowe właściwości
  • Przyspieszono ładowanie list wyboru zawierających dużą liczbę pozycji.
 • Wnioski urlopowe
  • W bardziej przejrzysty sposób obliczane i wyświetlane są salda urlopów we wniosku urlopowym.
 • Złącza, API
  • Opcja włączenia bardziej szczegółowego zapisu logów dla złącza AD Azure.
 • Użytkownicy i grupy
  • Możliwość kopiowania uprawnień od innego użytkownika lub grupy użytkowników. TOP
  • Zakładka Historia zapisuje zmiany w licencji CDESK i innych parametrach licencji.
  • Na liście użytkowników dodano kolumnę z informacją o ostatnim logowaniu użytkownika.
 • Zatwierdzanie
  • Informacje o procesie zatwierdzania są zapisywane w historii wniosków i inne ulepszenia związane z zatwierdzeniem.
 • Ogólne funkcje
  • Wyświetlanie liczby rekordów w zapisanym przycisku filtra. TOP
CDESK 3.1.9 – 5.6.2023

Nowości CDESK w wersji 3.1.9

 • Książka adresowa
  • Dodatkowe właściwości są wyświetlane w osobnej zakładce na formularzu firmy.
  • Możliwość ustawienia kolejności typów, kategorii i grup firm.
  • Wyświetlanie znacznika na firmie, który wskazuje, że miejsce jest zarchiwizowana.
  • Na liście kontaktów dodano kolumny Utworzył, Utworzone, Zmienił i Zmienione..
 • Projekty – Agenda biznesowa
  • Wstępne wprowadzenie do nowego modułu zarządzania projektami ekonomicznymi. TOP
 • Wnioski
  • Dla konkretnej firmy w katalogu wniosków dodano kafelki bez konieczności wyboru firmy. TOP
  • Dodano możliwość wstawiania dodatkowych właściwości do powiadomień wychodzących z Ext-mail.
  • Przypisanie wniosku z katalogu wniosków do zalogowanego użytkownika w scenariuszu z grupą rozwiązującą.
  • Nowy warunek w filtrze zaawansowanym na liście wniosków – jestem rozwiązującym.
  • W szablonach wniosków można ustawić ograniczenia wyboru statusów, powody zakończenia wniosku, metody rozwiązania przy zakończaniu wniosku i przyczyny wniosku.
  • W szablonach wniosków dodano nowe ustawienie obowiązku dotyczące wyboru operacji i miejsca.
  • Podczas wysyłania dyskusji z klientem możliwe jest również przełączenie wniosku do statusu Oczekiwanie na klienta.
  • Do listy wniosków dodano kolumny Rozwiązanie i Notatka wewnętrzna.
  • W formularzu wniosku pola Rozwiązanie i Notatka wewnętrzna zostały zmniejszone.
 • Zamówienia
  • Na liście Fakturowanie zamówień dodano sortowanie według daty ostatniej faktury..
 • Fakturowanie
  • Do wystawionych faktur dodano datę transakcji podlegającej opodatkowaniu.
  • Dodano opcję ustawienia logo i pieczątki w ustawieniach firmy (jednostki rozliczeniowej). Po ich ustawieniu są one używane w pierwszej kolejności przed ustawieniami globalnymi.
 • Dokumenty
  • Komplet wydruków protokołu przyjęcia dla zamówienia.
 • Realizacje
  • Na liście realizacji dodano nowe kolumny: Rozwiązujący wniosek i Status wniosku.
 • Konfigurowalna baza CMDB
  • Dodano kolumny do okna modalnego podczas wybierania komputerów z Konfiguracyjnej Bazy Danych, np. podczas wstawiania do realizacji.
 • Raporty
  • Nowe raporty realizacji według pozycji rozliczeniowych. TOP
 • Użytkownicy i grupy
  • Ograniczenie wyboru miejsca i operacji dla użytkowników z powiązaną firmą.
 • Zatwierdzanie
  • Zatwierdzanie operacyjne – możliwość zażądania wstępnie zdefiniowanego procesu zatwierdzania podczas rozwiązywania wniosku…TOP
 • Ogólne funkcje
  • W oknach, które pozostały otwarte po zapisaniu zmian i było potrzebne ich zamknięcie, dodano przycisk Zapisz i zamknij.
CDESK 3.1.8 – 12.4.2023

Nowości CDESK w wersji 3.1.8

 • Kontakty
  • Dodano zbiorczą edycję w liście kontaktów.
  • Na liście kontaktów można wyświetlić kolumny z właściwościami kontaktu i według nich filtrować.
 • Wnioski
  • Nowy widżet Bilans wniosków z codziennym wzrostem i spadkiem wniosków. TOP
  • Wprowadzono nowy typ załącznika do przesyłania poufnych plików zawierających wrażliwe dane. TOP
  • Odbiorcy maila z wiadomości do przetworzenia, wymienieni w Do i Kopia, mogą być dodani do nowego wniosku jako ręcznie dodani odbiorcy powiadomień.
  • Wybór kolumn dla głównego wyszukiwania na liście wniosków jest również wyświetlany podczas korzystania z filtra zaawansowanego.
  • Utrzymanie pola wyszukiwania prostego filtra na ekranie, nawet jeśli jest ono puste.
  • Odwrócenie logiki uprawnień do udostępniania/nieudostępniania wniosków według zamówienia.
  • Wyświetlanie nazwy ikony w istniejącym kafelku Katalogu wniosków.
  • W filtrze zaawansowanym listy wniosków i zleceń prac dodano warunek Dostawca, określony w statusie Oczekiwanie na stronę trzecią / Oczekiwanie na dostawcę.
  • Na szablonie wniosku można ustawić pole, które podczas tworzenia wniosku będzie wyświetlane jako niedostępne do edycji.
  • Zmiany wprowadzone do opisu wniosku są przenoszone do opisu wniosku w procesie zatwierdzania.
 • Zlecenia pracy
  • Dodatkowe właściwości z wniosku mogą być udostępnione do edycji dla rozwiązującego zlecenie pracy.
 • Zamówienia
  • W liście zamówień można przeglądać i wyszukiwać według dodatkowych właściwości. TOP
  • Nowy przycisk na liście zamówień, który pozwoli na przeglądanie powiązanych pozycji rozliczeniowych pod wszystkimi zamówieniami jednocześnie.
  • W polu Osoba odpowiedzialna w zamówieniu można wybrać wielu użytkowników.
  • Rozróżnienie kolorem przycisku dodawania realizacji wewnętrznej poprzez hamburger menu na liście pozycji rozliczeniowych.
 • Fakturowanie
  • Zmiany wyświetlania czerpania ryczałtu na drafcie faktury.
  • Kod QR (obecnie słowacki) do płatności jest również wyświetlany na fakturze bez powiązania z zamówieniem.
  • Jeśli do faktury dodanych jest wiele kont, są one również wyświetlane w formacie PDF faktury.
 • Realizacje
  • Sortowanie realizacji według wybranej kolumny funkcjonuje już przy grupowaniu.
  • Bardziej zwarty układ okna dialogowego realizacji.
  • Przy uproszczonym wprowadzeniu terminu realizacji pojawi się ikona umożliwiająca odjęcie czasu trwania terminu od ustawionego czasu.
  • Dodatkowe właściwości mogą być wyświetlane na liście realizacji.
  • W filtrze zaawansowanym listy realizacji dodano opcje jest/nie jest dla warunku Firma.
  • Lista realizacji może być sortowana według kolumny Oddo.
 • Baza Konfiguracyjna CMDB
  • Nowe uprawnienia do odczytu/edycji dodatkowych właściwości. TOP
  • Możliwość przypisania pozycji konfiguracyjnej (CI) do wielu firm.
  • Nowa dodatkowa właściwość typu struktura organizacyjna.
  • Możliwość przywrócenia zarchiwizowanego pozycji konfiguracyjnej (CI).
 • Zatwierdzanie
  • Zatwierdzenie przez przełożonego – W regule zatwierdzenia można określić, że przełożony jako pierwszy skomentuje temat zatwierdzenia. TOP
  • Lista dodatkowych właściwości z wniosku jest również wyświetlana w formularzu procesu zatwierdzania.
CDESK 3.1.6 – 17.2.2023

Nowości CDESK w wersji 3.1.6

 • Przegląd wstępny
  • Ustawienia przeglądu wstępnego dla nowych kont są stosowane nawet jeśli konto zostało utworzone poprzez klonowanie.
 • Książka adresowa
  • Ustawienie logo firmy na fakturach.
 • Wnioski
  • Podczas zbiorczej edycji wniosków można również zmienić dodatkowe właściwości. TOP
  • Jeśli we wniosku nie ma żadnych pozycji konfiguracji, przycisk do ich wyboru nie jest wyświetlany, podobnie jak zakładka Pozycje CMDB.
  • Pozycja w konfiguracyjnej bazie danych (CMDB) może być również utworzona na podstawie draftu wniosku.
  • Nowe uprawnienie umożliwiające dostęp do pola załącznika we wnioskach i zleceniach pracy.
  • Dodano uprawnienie do edycji pola rozwiązujący.
  • Pola dat w filtrze prostym można również ustawić wybierając datę za pomocą ikony kalendarza.
  • Kopiowanie regularnych wniosków.
  • Filtrowanie listy wniosków według nazwy załącznika.
  • W ext-mailu można umieścić podpis w taki sam sposób jak w dyskusji.
  • Dodanie wszystkich rozwiązujących do adresów oferowanych w nowym poście ext-mail.
  • Przy szybkim zakończeniu wniosku zalogowany użytkownik nie jest ustawiany jako rozwiązujący, jeśli wniosek ma już przypisanego rozwiązującego.
 • Zamówienia
  • Nowa lista pozycji rozliczeniowych. TOP
  • Nowe kolumny z zamówień do listy wniosków i listy realizacji – nazwa i kod zamówienia.
  • Możliwość wyboru kolejności pozycji rozliczeniowych na zamówieniu.
  • Kolejny sposób udostępnienia zamówienia, poprzez wyszczególnienie użytkowników na zakładce Widoczność.
 • Fakturowanie
  • Załącznik do faktur z wykazem prac i transportu. TOP
  • Na fakturach bez powiązania z zamówieniem możliwe jest dodawanie wydatków magazynowych. TOP
  • Oddzielne serie numerów faktur według jednostek rozliczeniowych. 
 • Jednostki rozliczeniowe
  • CDESK posiada już wewnętrzną walutę pieniężną, która jest obecnie zaimplementowana w fakturach i zleceniach.
  • Bilet kursowy do wyliczenia kwoty wewnętrznej w dokumentach.
 • Dokumenty
  • Protokoły – nowa pozycja menu służąca do ewidencji przekazania i odbioru zrealizowanego zamówienia. TOP
  • Przeprojektowana lista zleceń z możliwością wyboru kolumn i sortowania.
 • Realizacje
  • Lista realizacji może być filtrowana według Typu firmy.
 • Zadania
  • W zadaniach wprowadzono możliwość zdefiniowania drugiego typu poziomu. TOP
 • Przetwarzanie wiadomości
  • Przy automatycznym przetwarzaniu wiadomości jako draftu dodano możliwość wyboru właściciela draftu.
  • Jeżeli z dwóch różnych adresów zostaną wysłane do CDESK dwie identyczne wiadomości, nie będą one traktowane przez CDESK jako duplikaty, ale mogą być przetwarzane oddzielnie.
 • CMDB Konfiguracyjna baza danych
  • Na liście pozycji CMDB można wyszukiwać w dodatkowych właściwościach. TOP
 • Ogólne funkcje
  • Drag&Drop pobieranie załączników.
CDESK 3.1.5 – 27.12.2022

NOWOŚCI CDESK w wersji 3.1.5

 • Firmy i kontakty
  • Dodano pole do dodawania załączników w formularzu firmy.
  • W liście kontaktów można teraz wyszukiwać według typukategorii firmy.
 • Wnioski
  • Nowe pole w formularzu – Kod wniosku. Używane do lepszej identyfikacji wniosku.
  • Jako pomocnika rozwiązującego można ustawić całą grupę rozwiązującą.
  • W ext-mailu przy adresie widać, jaki to typ konta.
  • W uprawnieniach dla wniosków dodano nową sekcję Operacje nad wnioskami.
  • Na liście wniosków można filtrować według niedotrzymanego terminu przypisania.
  • Jeśli post dyskusyjny powstał w wyniku przetwarzania wiadomości, post będzie zawierał link do wyświetlenia całej komunikacji email.
  • Dodano uprawnienie do edycji pola Zamówienia w formularzu wniosku.
  • Możliwość wyszukiwania w centralnej liście wyboru obszarów usług.
 • Zamówienia
  • Pozycje rozliczeniowe na zamówieniu mogą być kopiowane.
  • Nowe kolumny na liście wniosków i realizacji z informacjami o zamówieniach.
 • Fakturowanie
  • Usprawnione wyświetlanie wykorzystania ryczałtu w fakturowaniu. TOP
 • Dokumenty
  • Do modułu Dokumenty zostały przeniesione faktury i zamówienia, które wcześniej znajdowały się w module Zamówienia.
  • Nowe uprawnienie do ustawiania dostępu do modułu Dokumenty.
 • Realizacje
  • Użytkownik może ustawić pozycję rozliczeniową na realizacji, nawet jeśli nie ma dostępu do zamówień, w których definiowane są pozycje rozliczeniowe.
 • Przetwarzanie wiadomości
  • Funkcję, która ustawia pierwotnego nadawcę wiadomości jako wysyłającego w momencie przekazywania wiadomości, można wyłączyć.
  • Aby zwiększyć przejrzystość niektórych opcji pod przyciskiem Akcja, zmieniono kolory tła.
 • Dodatkowe właściwości
  • Obowiązek wypełnienia dodatkowej właściwości w zależności od statusu wniosku. TOP
  • Wielopoziomowe listy – do każdej pozycji listy wyboru można dodać dodatkowe poziomy pozycji. TOP
  • Do pozycji w niestandardowych listach wyboru można dodawać tłumaczenia.
 • Raporty
  • Do raportu wniosków dodano filtrowanie według daty przypisania rozwiązującego.
 • Złącza i API
  • Złącze Active Directory
   • Dodano możliwość przypisania do grup CDESK na podstawie wybranego atrybutu.
   • W ustawieniach podstawowych złącza dodano możliwość ustawienia wielu czasów synchronizacji Active Directory z CDESK.
   • W ustawieniach tworzenia kont CDESK w oparciu o Active Directory dodano opcję synchronizacji stanowiska według atrybutu w AD.
  • Połączenie wielu CDESK
   • Załączniki dodane do ofert ze środowiska dostawcy są przenoszone do ofert w środowisku klienta.
 • Ogólne funkcje
   • Ikona pokazująca szczegóły użytkownika przy zmianie identyfikacji. TOP
   • Zmiana nazwy przycisku Zapisz.
CDESK 3.1.4 – 18.11.2022

NOWOŚCI CDESK w wersji 3.1.4

 • Wnioski
  • Kategoryzacja wniosków. Użytkownicy mogą teraz uzyskać dostęp do cudzych wniosków według nowego parametru – kategorie wniosków. TOP
  • Jednostka organizacyjna – nowa funkcja kontroli dostępu do rekordów w oparciu o strukturę organizacyjną, do której należy wniosek. TOP
  • W przeglądzie zużycia pozycji rozliczeniowych w formularzu wniosku wyświetlana jest również suma realizacji wewnętrznychy.
  • Notatka dla rozwiązujących została przemianowana na Dyskusję wewnętrzną.
  • Nowe kolory dla kafelków wniosków z katalogu.
  • Dla pola Rozwiązanie można teraz ustawić jego obowiązkowe wypełnienie podczas zakończenia wniosku.
  • Do listy wniosków dodano filtrowanie według przeoczonego terminu odpowiedzi.
  • Na liście reguł dla wniosków regularnych dodano nowy warunek filtrowania Generowanie wniosków dla najbliższej/ostatniej daty generowania.
  • W filtrze prostym dla pola Rozwiązujący został dodany warunek Wszyscy.
  • Do ustawień globalnych dodano ikony, które pokazują podpowiedź dla każdego ustawienia i czy dane ustawienie podlega uprawnieniom.
  • Przed wysłaniem postu dyskusyjnego lub postu Ext-mail, sprawdzane jest, czy adres e-mail jest wpisany w prawidłowym formacie.
  • Moduł Wnioski został przeniesiony nad moduł Zamówienia w menu.
 • Dyskusja na wnioskach
  • Nowe ustawienia wysyłania powiadomień z dyskusji pozwalają ustawić nazwę konta i opcjonalny ciąg znaków jako nazwę nadawcy. TOP
  • Naprawiono błąd z utratą dodanych dodatkowych odbiorców dla kolejnych wpisów.
 • Realizacje
  • W filtrze zaawansowanym dla listy realizacji dodano warunek Data fakturowania realizacji.
 • Rozliczenia
  • Wzmocnienie powiązania między firmą w książce adresowej a jednostką księgową. Więcej informacji jest pobieranych z danych w książce adresowej.
 • Faktury
  • Wysyłanie wystawionych faktur mailowo bezpośrednio z CDESK. TOP
  • Na wystawionej fakturze dodano zakładkę Połączenie z ERP. Gdy włączone są złącza Abra Flexi, zawiera link przekierowujący do oprogramowania Abra Flexi.
 • Firmy
  • W formularzu firmy w zakładce Rachunki bankowe dodano nowe kolumny: Nazwa rachunku, IBAN / Krajowy, Numer rachunku i Waluta.
 • Przetwarzanie wiadomości
  • Ręczne przetwarzanie wiadomości jako ext-mail na wniosku.
 • Dodatkowe właściwości
  • Opcja wyświetlania dodatkowych właściwości w zakładkach.
  • W formularzu konkretnego rekordu nie jest już wyświetlany nagłówek Dodatkowe właściwości.
  • Z formularzy konkretnych rekordów usunięto przycisk dodawania dodatkowych właściwości. Można je dodać tylko poprzez ustawienia modułu lub poprzez szablony – np. poprzez szablony wniosków.
 • Wnioski o czas wolny
  • Do ustawienia uprawnień Oferuj jako osoba zatwierdzająca dodano nowe uprawnienie Zatwierdzenie wniosku o czas wolny.
 • Złącza i API
  • W złączu JIRA możliwe jest dodanie wielu zamówień CDESK do jednego projektu JIRA.
 • Ogólne funkcje
  • Zmniejszenie pola do przesyłania załączników.
CDESK 3.1.3 – 20.09.2022

NOWOŚCI CDESK w wersji 3.1.3

 • Książka adresowa
  • Listę firm można posortować według kolumny Ważność członkostwa do.
  • Zmiany w ewidencji członkostwa firmy zapisywane są na zakładce Historia.
 • Zamówienia i Fakturowanie
  • Kopiowanie zamówień. TOP
  • Widok ekonomiczny na liście zamówień TOP
  • Zbiorcze fakturowanie zamówień. TOP
 • Dokumenty
  • Nowa zakładka Dokumenty, która gromadzi dokumentację dotyczącą zamówień. Zawiera pozycje: Wystawione faktury, Otrzymane faktury i rachunki, Ewidencję zamówień.
 • Wnioski
  • Workload Kalendarz TOP
  • Archiwum wniosków. TOP
  • Przeliczenie daty realizacji przy ponownym otwarciu wniosku.
  • Załączniki dodane do wewnętrznej realizacji powiązane z wnioskiem będą wyświetlane na wniosku na liście załączników wewnętrznych.
  • Ograniczenie wyboru obiektów z bazy konfiguracji do wniosku zgodnie z ustawieniami szablonu.
  • Dodano nowe opcje do szablonu wniosku dla pola Priorytetyzuj rozwiązującego.
  • Dodano możliwość wprowadzenia adresu e-mail w polach Kto żąda i Dla kogo żąda, wraz z wysyłaniem powiadomień na te adresy.
  • Dodano możliwość wprowadzenia adresu e-mail w polach Kto żąda i Dla kogo żąda, wraz z wysyłaniem powiadomień na te adresy.
  • Na liście wniosków można filtrować według wniosków powiązanych.
  • Możliwe jest również kliknięcie bezpośrednio z listy wniosków za pomocą właściwości hiperłącza.
 • Realizacje
  • Limity dla tworzenia realizacji w przeszłości. TOP
  • Możliwość wyłączenia pola Inny czas.
 • Baza konfiguracji
  • Nowe właściwości podstawowe i listy wyboru można również tworzyć bezpośrednio przez szczegóły właściwości lub właściwości podstawowej.
  • Zmiana kolejności pozycji menu w sekcji Właściwości dodatkowe.
 • Złącza i API
  • Złącze Pay by Square do generowania kodów QR dla płatności. TOP
 • Użytkownicy. i grupy
  • Klonowanie użytkowników. TOP
  • Dodano warunki do filtrowania na liście użytkowników. Oto warunki:
   • Zewnętrzne ID
   • Zastępowany/a
   • Zastępuje

W eksporcie listy użytkowników można wybrać wszystkie kolumny, które pojawiają się na liście.

 •  
CDESK 3.1.2 – 28.07.2022

NOWOŚCI CDESK dla wersji 3.1.2

  • Książka adresowa – Firmy
   • Notatka dla klienta, która pojawia się jako podpowiedź w formularzu wniosku.
   • Dodano w filtrze rozszerzonym:
    • Dodano warunki filtrowania – Ważność członkostwa, Forma prawna.
    • Dodano opcje filtrowania warunków: Zmienione, Utworzone, Utworzył, Zmienił.
  • Zamówienia
   • Rejestrowanie rodzajów zamówień. Na liście zamówień i wniosków można filtrować według typu. Jest on również zawarty w eksporcie zamówień w formacie XLS. TOP
   • Usunięcie blokady przy anulowaniu zamówienia z powodu niezafakturowanych usług powiązanych z zamówieniem.
   • Na liście zamówień możliwe jest filtrowanie po typie, kategorii i grupie firm.
  • Wnioski
   • Nowe szablony postów dyskusyjnych. TOP
   • Nowa opcja udostępniania wniosków w zależności od widoczności zamówienia. TOP
   • Możliwość filtrowania listy wniosków do wszystkich grup rozwiązujących, do których należy użytkownik.
   • Załączniki dodane do powiązanych realizacji będą wyświetlane bezpośrednio pomiędzy załącznikami wniosku.
   • Nowa kolumna na liście wniosków – Kod zamówienia. Kolumna może być wybrana w filtrze zaawansowanym i uwzględniona w eksporcie XLS.
   • Wynik testowania klienta w statusie Testowanie klienta jest zapisywany w historii.
   • Udostępnienie kafelków w katalogu wniosków według kategorii firmy.
   • Uprawnienie Pola daty zostało podzielone na osobne pozycje Termin odpowiedzi, Termin przypisania, Termin alternatywnego rozwiązania i Termin realizacji.
   • We wnioskach dodano ograniczenie dotyczące wyboru zamówień zgodnie z obszarem usług wybranym w danym wniosku.
   • Ustawienie Użyj nazwy szablonu jako nazwy wniosku zostało przeniesione z ustawień globalnych bezpośrednio do szablonu wniosku.
   • Kiedy wniosek jest zmieniany ze zwykłego na wewnętrzny lub odwrotnie, zmiany są automatycznie zapisywane w drafcie.
   • Możliwość wyświetlania szczegółów SLA przy wyborze priorytetu we wniosku.
  • Zlecenia pracy
   • Jeśli w zleceniu pracy wyświetlana jest dyskusja wewnętrzna z powiązanego wniosku, to rekord zawiera informację, że pochodzi on z wniosku.
  • Realizacje
   • Dodanie nowych kart magazynowych jest również możliwe bezpośrednio w wydatku dodanym przez formularz realizacji.
   • Filtrowanie listy realizacji według transportu i lokalizacji.
   • Pole Miejsce realizacji można ustawić jako opcjonalne, obowiązkowe lub wyłączone.
  • Przetwarzanie wiadomości
   • Nieprzetworzone wiadomości mogą być ręcznie włączone do przetwarzania według reguły. TOP
   • Podczas wprowadzania nowego wniosku z wiadomości przychodzącej zostały dodane przyciski blokowania powiadomień oraz dodawania odbiorców.
   • Sortowanie skrzynek metodą Drag&Drop wykorzystywane w module Przetwarzanie wiadomości.
   • Wszyscy użytkownicy będą mieli dostęp do pliku .eml, z którego został utworzony wniosek.
  • Oferty
   • Załącznik można dodać do całej oferty. TOP
   • Jeśli na ofercie zostanie wypełnione pole Wewnętrzna propozycja do weryfikacji, to podczas wpisywania realizacji na zadaniu, które powstało w wyniku realizacji oferty, pojawi się ono jako Zweryfikowany czas realizacji w pozycji Całkowity czas realizacji.
  • Baza danych konfiguracji – CMDB
   • Przyspieszony import do CMDB z ograniczeniem liczby pozycji do importu. TOP
   • Nowe pola dla obiektów w bazie danych (w CMDB): TOP
    • Właściciel usługi – dostępny tylko dla katalogu świadczonych usług.
    • Administracyjny rozwiązujący, Techniczny rozwiązujący – dostępny dla wszystkich typów obiektów.
   • Kontrola unikalnej nazwy w ramach typu CI:
    • Podczas imporcie.
    • Podczas automatycznego tworzenia nazwy z dodatkowych właściwości.
   • Nowy typ właściwości podstawowej – liczba dziesiętna z dwoma miejscami po przecinku.
   • Możliwość dodania opisu do właściwości, który jest wyświetlany jako podpowiedź, gdy dodatkowa właściwość jest używana.
  • Złącza, API
   • Złącze JIRA– Załączniki obrazu z wniosku są przekazywane do powiązanego zadania JIRA.
   • Łączenie wielu CDESKów – posty dyskusji między wnioskami są przesyłane nawet po zakończeniu jednej z par wniosków.
   • Łączenie wielu CDESK – jeśli jedno z połączonych wniosków zostanie zakończone, oba połączone wnioski zostaną podświetlone na szaro na liście.
  • Ogólne funkcje

   • Możliwość grupowania przycisków z zapisanym filtrem. TOP
   • Po udanym logowaniu licznik poprzednich nieudanych prób logowania zostaje wyzerowany.
 •  
CDESK 3.1.1
  • Przegląd wstępny
   • Nowy widget pokazujący aktualny stan wniosków. TOP
  • Książka adresowa
   • Jeśli rozwiązujący, który nie ma pełnego dostępu do firm, utworzy nową firmę, zostanie ona automatycznie udostępniona.
   • W eksporcie listy firm można uwzględnić kolumny ze współrzędnymi GPS.
  • Zamówienia i fakturowanie
   • Uproszczone fakturowanie TOP
    • Ułatwienie pracy z draftem faktury, który dotyczy tylko jednego zamówienia.
    • Draftem mogą zająć się także inni pracownicy.
    • Zmiany w drafcie są zapisywane.
    • Filtrowanie zamówień z rozpoczętym fakturowaniem.
   • Zbiorczy eksport wystawionych faktur do formatu PDF (w jednym pliku do drukowania i osobno do innych rodzajów przetwarzania).
   • Eksport wystawionych faktur do formatu ISDOC, który można zaimportować do systemów ERP.
  • Wnioski
   • Nowa zakładka Ext-mail, na której można prowadzić wielowątkową komunikację jak w kliencie pocztowym. TOP
   • Wyświetlanie zatwierdzonych ofert na liście wniosków, filtrowanie według występowania oferty i kwoty w ofercie, eksportowanie danych. TOP
   • Kopiowanie szablonów wniosków. TOP
   • Wniosek zawiera szczegółowe informacje na temat wykorzystania pozycji rozliczeniowych. TOP
   • Dodawanie tagów do zwykłych wniosków.
   • Na liście eksportu wniosków znajduje się numer szablonu.
   • Poprawiony układ kolumn w otwartym wniosku na karcie Realizacje.
   • Wybór operacji i lokalizacji na wniosku można ustawić jako obowiązkowy, opcjonalny i wyłączony.
   • Konto klienta z dostępem do edycji wniosków nie będzie mogło edytować pól Grupa rozwiązująca, Rozwiązujący i Status.
   • Czasy realizacji w eksporcie XLS są dostosowane tak, aby była możliwa dalsza praca z nimi w Excelu.
   • Rozszerzenie prostego filtra we wnioskach.
    • Dodano wyszukiwanie według numeru wniosku.
    • W kolumnie Utworzono dodano możliwość wyszukiwania dowolnego tekstu.
   • Realizacje
    • Sygnalizacja ważności ewidencji członkostwa przy wprowadzaniu realizacji. TOP
   • Zadania
    • Na liście zadań dodano kolumnę Załącznik, która informuje o umieszczeniu załącznika w zadaniu.
   • Przetwarzanie wiadomości
    • Akcje przetwarzania otrzymanej wiadomości są również wyświetlane bezpośrednio na liście wiadomości do przetworzenia w menu kontekstowym.
   • Baza danych konfiguracji (CMDB)
    • Zabronione przenoszenie obiektu CI pomiędzy firmami, jeśli obiekt jest już używany na wniosku lub na innej pozycji.
    • W ustawieniach Typu CI można wyświetlić skróconą listę właściwości zawierającą tylko ich nazwy, co ułatwi ich sortowanie.
    • Jeśli dodatkowa właściwość Typ CI tworzy powiązanie z innym Typem CI, można włączyć wyświetlanie na liście obiektów CMDB tylko powiązanego typu CI.
   • Wnioski o urlop
    • Możliwość automatycznej aktywacji zastępstwa przez innego rozwiązującego we wniosku o urlop, który nie został jeszcze zatwierdzony, ale już jest wykorzystywany.
   • Użytkownicy i grupy
    • Oddzielne uprawnienia do ustawiania e-maili w profilu użytkownika.
   • Złącza i API
    • Złącze JIRA – przekazywanie powiadomień do rozwiązującego wniosek z zadań JIRA powiązanych w danym wniosku. (za pomocą akcji w zadaniu oraz usługi Webhook w JIRA). TOP
   • Ogólne funkcie
    • Po kliknięciu na link w dowolnym rekordzie CDESK link zostanie otwarty w nowej karcie przeglądarki.
    • Automatyczne usuwanie ostatniego prostego filtra we wnioskach i realizacjach.
 •  
CDESK 3.1.0 - 14.02.2022
 • Przegląd wstępny
  • Nowe widżety pokazujące przepracowane godziny w realizacjach tygodniowych i miesięcznych.TOP
 • Książka adresowa
  • Dodano wyszukiwanie w zakładce Kontakty w Szczegółach firmy.
 • Wnioski
  • Prosty filtr dla listy wniosków – wdrożenie pierwszej fazy rozwiązania.TOP
  • Nowy responsywny projekt formularza do akceptowania/nieakceptowania zakończenia wniosku z powiadomienia mailowego bez konieczności logowania się do CDESK.TOP
  • Nowy warunek dla filtra zaawansowanego: rozwiązujący – członkowie grupy. TOP
  • Przyciski do przewijania wniosków w widoku szczegółów wniosku na liście wniosków.  TOP
  • Blokujowanie powiadomienia SMS podczas tworzenia wniosku. Do tej pory możliwe było blokowanie powiadomień SMS tylko po zapisaniu wniosku.
  • Dodano uprawnienie do wyświetlania karty CMDB w otwartym wniosku.
  • Dodatkowe właściwości przypisane do szablonów wniosków można edytować bezpośrednio z szablonu.
  • Poprawiono filtrowanie na liście wniosków w rozszerzonym filtrowaniu według tagów.
 • Przetwarzanie wiadomości
  • Wybór znacznika w akcji tworzenia nowego wniosku na podstawie otrzymanej wiadomości.
 • Wnioski urlopowe
  • Otwarcie formularza do bezpośredniego zatwierdzenia/odrzucenia wniosku urlopowego bezpośrednio z powiadomienia e-mail.
 • Złącza, API
  • Złącze umożliwiające połączenie kilku CDESK-ów. TOP
  • Zakończenie pierwszej fazy połączenia z JIRA. TOP
 • Użytkownicy i grupy
  • Do listy użytkowników (Użytkownicy i grupy -> Użytkownicy) dodano filtrowanie i eksport do XLS.
 • Outlook Plugin
  • Podczas tworzenia wniosku z wiadomości pocztowej dodano możliwość określenia, kto jest autorem wniosku. Może to być nadawca wiadomości lub zalogowany użytkownik.
 • Ogólne funkcje
  • Swobodne zatwierdzanie – nowa funkcjonalność dla przejrzystego rejestrowania udzielonego zatwierdzania dla zaistniałych sytuacji.  TOP
  • Ulubione – W trybie menu rozwijanego dodano możliwość wyświetlania pozycji na pierwszym poziomie i udostępniania funkcji jednym kliknięciem. TOP
  • Ulepszone przyciski z zapisanymi warunkami filtrowania. TOP
  • Możliwa zmiana ikony na karcie przeglądarki. TOP
  • Przyciski ułatwiające przejście między kontaktem a sparowanym kontem klienta.
  • Reset użytkownika, który został automatycznie zablokowany po ponownym wprowadzeniu nieprawidłowego hasła. Wiadomość e-mail zostanie wysłana w momencie zablokowania, aby umożliwić odblokowanie konta.
  • Wybierz moduł do wyświetlenia po zalogowaniu. Ustawia się go w profilu użytkownika.
  • Zmodyfikuj wybór wyświetlanego języka, aby uniknąć niepożądanego przełączania na inny język.
 •  
CDESK 3.0.194 – 21.12.2021
 • Przegląd wstępny
  • Wersja 3.0.194 zawiera nowe złącze do określania współrzędnych GPS, ulepszenia zaawansowanej kontroli filtrów, omówienie wniosków i wiele innych przydatnych funkcji.
 • Wnioski
  • W historii zapisywana jest zmiana dyskusji z klientem na dyskusję wewnętrzną i odwrotnie.
  • Na liście wniosków, wnioski wewnętrzne zostały odróżnione od normalnych kolorem niebieskim. Zróżnicowanie kolorów zostało również dodane w szczegółach wniosku.
  • Zmiany w przyciskach dyskusji i nowa funkcja usuwania zaplanowanego wpisu.
  • Do zaawansowanych filtrów dla zmienionych/niezmienionych warunków został dodany nowy warunek W ostatnich.
  • Przyjęcie wniosku wewnętrznego z powiadomienia mailowego jest możliwe tylko po zalogowaniu się do systemu CDESK.
 • Realizacje
  • Możliwość dodawania globalnych właściwości dodatkowych, które będą używane we wszystkich nowo utworzonych realizacjach.
 • Złącza
  • Konektor Google Maps do wyznaczania współrzędnych GPS dla firmy lub obiektu CI typu Lokalizacja.
 • Licencje
  • Udostępnianie dziennych i miesięcznych raportów z wykorzystania CDESK członkom grupy Administratorzy. Do tej pory taki raport był dostępny tylko dla administratora – administratora środowiska.
 • Użytkownicy i grupy
  • Filtrowanie według stanowiska pracy.
 • Ogólne funkcje
  • Możliwość zmiany kolejności przycisków zaawansowanego filtra za pomocą Drag&Drop
  • Link do połączenia z Waze zawiera współrzędne GPS firmy/obiektu. Jeśli nie zostaną wprowadzone współrzędne GPS, link zostanie utworzony na podstawie nazwy.
 • Aplikacja mobilna
  • Nowa dodatkowa właściwość typu podpis, która umożliwia wstawienie odręcznego podpisu.
  • Szczegóły realizacji pokazują globalne dodatkowe właściwości, które zostały dodane przez Internet.
 •  
CDESK 3.0.193 - 4.11.2021
 • Przegląd wstępny
  • Ulepszony widżet Moje aktywności. Dodano przełączniki umożliwiające szybkie odfiltrowanie pozycji, np. tych, których termin upływa dzisiaj i jutro, o wysokim priorytecie (1,2), zaległych.
 • Tablica ogłoszeń
  • Dodano uprawnienia do edycji i usuwania postów.
 • Wnioski
  • Nowa przeglądarka obrazów z galerią dla plików osadzonych we wniosku.
  • Nowy, opcjonalny widok listy wniosków z zakotwiczonymi nazwami kolumn.
  • Możliwość ustawienia liczby rekordów, które będą wyświetlane na jednej stronie listy wniosków.
  • Wyświetl podgląd wniosku bezpośrednio na liście wniosków, klikając ikonę trzech kropek w kółku.
  • W powiadomieniach dla klientów dodano przycisk umożliwiający bezpośrednie włączenie się do dyskusji.
  • Wniosek Easyclick wstawia informacje o użytkowniku odczytane z Active Directory w miejsce danych rejestracyjnych. Funkcja musi być włączona w ustawieniach C-Monitor dla konkretnego komputera.
  • W szablonach wniosków rozszerzono wybór roli, aby określić, kto może edytować dane pole.
  • Drag&Drop przenoszenie załączników między załącznikami i załącznikami wewnętrznymi.
  • Przycisk służący do ponownego załadowania otwartego wniosku. Rekord jest ładowany ponownie bez odświeżania całego okna przeglądarki.
  • Możliwość edycji pilności wniosku po zapisaniu rekordu. Obowiązuje przy ustalaniu priorytetów za pomocą opcji Pilność i Wpływ.
  • W zwykłych wnioskach dodano pola Wniosek od i Dla kogo.
  • Do listy wniosków dodano nowe kolumny: typ firmy i kategoria firmy. Są to firmy, z którymi związane są wnioski.
  • W przypadku zmiany typu wniosku, rozwiązujący nie jest zmieniany, jeśli jest on ważny również dla nowego typu wniosku.
  • Przekierowanie do określonego wniosku z linku https podczas logowania do CDESK przez Azure AD (Office365).
 • Realizacje
  • Szybkie wypełnienie wniosku bezpośrednio z formularza realizacji.
  • Opcja pozwalająca na sortowanie opisu realizacji wyświetlanego na liście realizacji.
 • Magazyn
  • Możliwość ustalenia minimalnej ilości sztuk na karcie magazynowej.
 • Przetwarzanie wiadomości
  • Wybór, czy osoby odpowiedzialne za przetwarzanie wiadomości powinny być powiadamiane.
 • SLA
  • Nowa zakładka pokazująca, do jakich firm przypisana jest umowa SLA.
 • Powiadomienia
  • Połączenie z systemem Waze – umożliwia podgląd ruchu, miejsc i firm na mapie, a następnie nawigacji.
  • Akcja Zmień pomocnika rozwiązującego we wniosku nie jest już uwzględniona w ustawieniu Inne zmiany wniosku, lecz otrzymała własne ustawienie.
 • Profil użytkownika
  • Dodano odnośniki do dokumentacji i pomocy technicznej CDESK.
 • Ogólne funkcje
  • Obsługa języka polskiego.
 • Wyświetlanie CDESK na urządzeniu mobilnym
  • Optymalizacja wyświetlania przeglądu wstępnego i filtra zaawansowanego.
Aplikacja mobilna CDESK
 • Wnioski
  • Zmodyfikowane powiadomienie o upływie terminu realizacji. Powiadomienie zawiera następujące informacje: numer wniosku, nazwę firmy, tytuł wniosku, datę upływu terminu, rozwiązującego/grupę rozwiązujących.
  • Dodano warunek, w którym obowiązek wyboru obiektu na wniosku jest sprawdzany w zależności od ustawionego obszaru usług.
 • Zadania
  • Optymalizacja przesyłania załączników do formularza.
  • W formularzu dodano łącze do powiązanego obiektu z bazy danych konfiguracji.
 • Powiadomienia
  • Zwiększenie przejrzystości powiadomień.
  • Optymalizacja otwierania rekordu z powiadomienia.
  • Dostosowano powiadomienia na ekranie blokady. Są to następujące zmiany:
   • W pierwszym wierszu wyświetlany jest numer i nazwa wniosku.
   • W przypadku dyskusji na temat wniosku o priorytecie #1 i #2 ikona koperty jest wyświetlana na czerwono.
   • Podczas tworzenia nowego wniosku priorytet jest wyświetlany obok terminu realizacji.
CDESK 3.0.192 – 6.9.2021
 • Wnioski
  • Wniosek utworzony z otrzymanego maila (z przetwarzania wiadomości) poprzez katalog wniosków, który jest przypisany do rozwiązującego, będzie również automatycznie generował zlecenia pracy.
  • Predefiniowane pola Wniosek od / Dla kogo wnioskuje we wnioskach tworzonych za pomocą Przetwarzania wiadomości.
  • Ograniczenie wyboru typu na szablonie wniosku.
  • Zalogowany użytkownik otrzymuje pierwsze miejsce na liście rozwiązujących.
 • Zlecenia pracy
  • Wyłączanie i ustawianie zobowiązań dotyczących terminów na zleceniu pracy. Ustawienie to dotyczy pól Termin przypisania i Data realizacji.
 • Realizacje
  • Optymalizacja wpisów czasu przy użyciu klawiatury w trybie zapisu nieuproszczonego.
 • CMDB
  • Dodano nową funkcję umożliwiającą drukowanie formularza CI.
 • Wnioski urlopowe
  • Nowe typy powiadomień – Zatwierdzenie wniosku i Odrzucenie wniosku.
 • Reporty
  • Raport planowania wydajności z otwartych wniosków z ofertą.
  • Raport zbiorczy wniosków dla podległych użytkowników.
  • Nowa kolumna w raporcie wniosków – odnośnik do wniosku. Kolumna zawiera numer wniosku wraz z odnośnikiem do wniosku w CDESK.
CDESK 3.0.191 – 9.8.2021
 • Wnioski
  • Nowa opcjonalna funkcja umożliwiająca dołączanie do wniosku Załączników wewnętrznych, które domyślnie nie są dostępne dla klientów.
   • Załączniki dodane do pola Notatka wewnętrzna i do dyskusji wewnętrznej są automatycznie dodawane do załączników wewnętrznych.
  • Załączniki dodane do postu dyskusyjnego i do pola Rozwiązanie są automatycznie dodawane jako załączniki do wniosku. Spowoduje to dodanie ich jako załącznika w powiadomieniu mailowym, który można łatwo pobrać.
  • Powiązane wnioski są już wyświetlane na liście wniosków w postaci klikalnego „+” na początku wiersza.
  • Do widżetu Moje aktywności dodano także możliwość szybkiego zamykania wniosków.
  • Dodano podgląd opisu wniosku i listy załączników bezpośrednio z listy wniosków za pomocą trzech kropek w kółku.
  • Dodano filtrowanie listy wniosków według wielu wartości w liście właściwości dodatkowych.
  • Przełączanie predefiniowania firmy podczas tworzenia wniosku, jeśli taka nazwa jest określona w filtrze na liście wniosków.
  • Zmiany w komunikacji błędów w celu akceptacji wniosku bez logowania do CDESK. Po zakończeniu wniosku wyświetlana jest informacja, dlaczego wniosek nie może zostać zakończony.
  • W regularnych wnioskach dodano możliwość blokowania wszystkich powiadomień i powiadomień klientów. Nie ma już potrzeby tworzenia wniosków wewnętrznych, aby klienci nie byli powiadamiani o ich utworzeniu i dalszej pracy ze zwykłym wnioskiem.
  • Możliwość ustalenia terminów regularnych wniosków zgodnie z umową SLA. Do tej pory były to sztywno ustalone terminy.
  • Zmniejszanie nagłówka postów dyskusji na karcie Dyskusja w otwartym wniosku.
 • Zlecenia pracy 
  • Możliwość pracy ze zleceniami pracy nawet po zakończeniu zlecenia.
  • Możliwość ustawienia, czy wniosek utworzony poza katalogiem wniosków jest automatycznie zamykany po zakończeniu ostatniego zlecenia pracy.
 • Realizacje 
  • Nowa kompleksowa funkcja Zatwierdzanie realizacji.
  • Na liście realizacji i w eksporcie można dodać kolumny z opisem wniosku, zadania i zlecenia pracy.
 • Baza danych konfiguracji 
  • Bezpośrednie połączenie innych danych z narzędzia IT Customer Monitor do CMDB w CDESK3. Są to dane sprzętowe z ewidencji, według których możliwe jest teraz wyszukiwanie.
 • Przerwy w świadczeniu usług
  • Wprowadzenie nowych pojęć – początek, czas trwania i koniec zdarzenia.
  • Przełącznik na liście awarii usług, za pomocą którego można określić, czy wyświetlane mają być wszystkie zdarzenia, czy tylko awarie.
 • Powiadomienia
  • Usuwanie niechcianych powiadomień z własnych zmian. Anulowane w aplikacji, powiadomienia SMS i powiadomienia do aplikacji mobilnej.
  • W powiadomieniu o wniosku klienta są już wyświetleni tylko odbiorcy powiadomienia klienta. Byli tam przypisani rozwiązujący, co nie było pożądane.
 • Active Directory 
  • Można ograniczyć pobieranie grup użytkowników/użytkowników z AD tylko do wybranego typu obiektu w Active Directory, na podstawie atrybutu objectClass. Mogą to być na przykład wybrane grupy lub jednostki organizacyjne.
 • Ogólne funkcje 
  • Kopiowanie linku do otwartego rekordu zostało rozszerzone o możliwość kopiowania tylko skróconego linku bezpośrednio do rekordu lub całego linku. Kompletny link zawiera również informacje o zastosowanym filtrze, sortowaniu, które zostanie zastosowane, gdy przejdziesz do listy pozycji.
CDESK 3.0.190 – 12.6.2021
 • Książka adresowa 
  • Jeśli podczas tworzenia wniosku z wiadomości do przetworzenia zostanie utworzona firma, e-mail nadawcy zostanie automatycznie wstępnie wypełniony jako ogólny e-mail firmy.
 • Zamówienia 
  • Nowe pole do wstawiania notatki, która jest również wyświetlana w połączonym wniosku.**
 • Wnioski 
  • Istnieje możliwość ustawienia nazwy nadawcy w odpowiedziach w dyskusji z klientem. **
  • Dodano opcję, dzięki której odpowiedź na powiadomienie o zakończonym wniosku nie jest przetwarzana jako dyskusja, ale pozostaje w CDESK jako wiadomości do przetworzenia. **
  • Zmiana kolejności ról dla otrzymywania powiadomień z wniosku. Zmieniono znaczenie ról Rozwiązujący i Grupa Rozwiązujących.**
  • Automatyczne zmiany w stosunku do ofert:
   • Do statusu Oferta po przełączeniu powiązanej oferty do statusu Do akceptacji.
   • Ze statusu Oferta na W rozwiązaniu po zaakceptowaniu przez klienta powiązanej oferty.
  • Po otrzymaniu postu dyskusyjnego do czasu zakończenia wniosku, w przypadku automatycznego otwarcia, zmienia się również termin, który można ustalić w dniach od dodania wpisu dyskusyjnego.
  • Warunek Nazwa zamówienia w filtrze zaawansowanym został dodany do opcji Niewypełniony.
  • Listę wniosków można przeszukiwać według skróconej nazwy firmy. Informacje te mogą być również zawarte w eksporcie.
 • Zlecenia pracy
  • Zmiana podziału ról w zakresie otrzymywania powiadomień ze zlecenia pracy. Zmieniono znaczenie ról Rozwiązujący i Grupa Rozwiązujących.**
 • Realizacje
  • Dodane realizacje, które nie zostały zapisane, są automatycznie zapisywane jako drafty. **
  • Kompaktowa forma realizacji z nowymi funkcjami.**
 • Przetwarzanie wiadomości
  • Możliwość wyłączenia wysyłania powiadomień do klientów podczas dodawania postu do dyskusji z wiadomości do przetworzenia. **
 • Zadania
  • Możliwe jest wpisanie nazwy i opisu wniosku w zadaniu powiązanym z wnioskiem. **
  • Przegrupowanie ról do otrzymywania powiadomień z zadania Zmieniło się znaczenie ról Rozwiązujący i Grupa Rozwiązujących.**
 • Oferty
  • Ulepszony moduł ofert. **
CDESK 3.0.189 – 20.5.2021
 • Przegląd wstępny
  • Ustawianie dozwolonych widżetów według typu konta użytkownika.
 • Książka adresowa
  • W formularzu firmy dodano możliwość wyboru domyślnego adresu dla nadawcy powiadomień CDESK.
 • Wnioski
  • Informacja o liczbie wniosków oczekujących na odpowiedź oraz nieodebranych wnioskach wyświetlana jest bezpośrednio w menu.
  • Kiedy wniosek jest drukowany, wszystkie uzupełnione / zatwierdzone dodatkowe właściwości dołączone do wniosku są również uwzględnione na liście.
  • Wyszukiwanie w liście wniosków według tagów wniosków.
  • Podczas kopiowania wniosku między duplikatem a duplikowanym wnioskiem tworzone jest łącze Kopia do / Jest kopią. Informacje na temat tego powiązania można znaleźć na karcie Powiązane wnioski.
  • Nowe role do otrzymywania powiadomień z wniosków. Te role to: Kontakt do klienta z zamówienia i Odpowiedzialny rozwiązujący z zamówienia.
  • Raport podsumowujący otwarte wnioski grupy rozwiązyjących.
 • Oferty
  • Po weryfikacji wszystkich wierszy oferty zostanie wyświetlone okno dialogowe informujące o wprowadzonych zmianach.
  • Nowy przycisk umożliwiający wyświetlanie podsumowania oferty bezpośrednio na liście ofert.
  • Wysłanie powiadomienia jest rejestrowane w zakładce Historia.
 • Wnioski urlopowe
  • Nowa konfiguracja powiadomień dla modułu Wnioski urlopowe.
 • Użytkownicy i grupy
  • Indywidualne ustawienia widoczności, przypisywania i selektywności w firmie odziedziczone po grupie macierzystej.
 • Zatwierdzanie
  • Dodano informacje o załączniku na formularzu Proces zatwierdzania wniosków i zleceń pracy.
 • Połączenie z Active Directory
  • Możliwość określenia wielu OU (oddziałów Organizational Unit) do pobierania użytkowników z Active Directory.
 • Logowanie przez Azure Active Directory
  • Zastąpienie usługi Azure AD mailem Azure użytkownika.
 • Ulepszenia w obsłudze CDESK
  • Możliwość przejścia do rekordu, klikając na powiadomienie.
  • Ulepszona kontrola klawiatury podczas tworzenia zaawansowanego filtra.
  • Nawiguj za pomocą klawiszy strzałek na klawiaturze w polu daty w filtrze zaawansowanym.
CDESK 3.0.187 / 11.4.2021
 • Outlook Plugin
  • Tworzenie wniosków, zadań i postów dyskusyjnych bezpośrednio z poczty w programie MS Outlook.
 • Logowanie przez Azure Active Directory
  • Łączenie kont w CDESK z kontami w Azure Active Directory i używanie ich do logowania.
 • Wnioski
  • Bezpośredni dostęp do komputera za pomocą wniosku Easyclick.
  • Generowanie nowego wniosku regularnego w odstępie czasu liczonym od daty zakończenia poprzedniego wniosku
 • Realizacje
  • Dostosowanie wyboru rozwiązującego do oferowanych rozwiązujących we wniosku.
  • Powiadomienie o wprowadzaniu wypełnienia w przeszłości jest wyświetlane tylko w przypadku przekroczenia ustawionego czasu.
 • Tablica ogłoszeń
  • Podczas konfigurowania grupy jako odbiorcę wiadomości, wszyscy członkowie wybranej grupy są wyświetlani wśród odbiorców na formularzu.
CDESK 3.0.186 / 25.2.2021
 • Wnioski
  • Automatyczne włączanie konwersacji mailowej do dyskusji bez podawania identyfikatora wniosku
  • Wysyłanie powiadomień SMS do wszystkich członków grupy rozwiązującej, gdy zostanie utworzony wniosek
  • W polu Wniosek od można wpisać dowolny tekst
 • Zlecenia pracy
  • Powiadomienia SLA dotyczące przypisywania i realizacji zleceń pracy
 • Baza danych konfiguracji CMDB
  • Sprawdzanie unikatowej wartości właściwości dodatkowej
 • Zaplanowane prace
  • Dodawanie nowych pól Informacje o kliencie i Opis wewnętrzny
 • Wnioski urlopowe
  • Nowy moduł do rejestracji i zatwierdzania wniosków urlopowych
 • Użytkownicy i grupy
  • Możliwość ustawienia opcjonalnych rozwiązujących/ grup rozwiązujących dla innych rozwiązujących/ grup rozwiązujących według kategorii i typu firmy
CDESK 3.0.185 / 11.1.2021
 • Ogólne funkcje
  • Kontrola jakości hasła.
  • Zabezpieczenia w przypadku nieprawidłowych prób logowania.
  • Opcja umożliwiająca skonfigurowanie uwierzytelniania dwuskładnikowego.
 • Wnioski
  • Opcja umożliwiająca wyłączenie Terminu odpowiedzi.
  • Zróżnicowanie kolorystyczne postów dyskusyjnych w zależności od tego, czy jest to dyskusja z klientem, czy dyskusja wewnętrzna.
  • Na liście wniosków w nazwie wniosku wyświetlany jest tekst informujący, czy wniosek zawiera oferty. Kolor tekstu zmienia się w zależności od aktualnego stanu oferty.
  • Eksport listę wniosków do pliku DOCX.
 • Realizacje
  • Obraz podpisu jest wyświetlany w realizacji wysyłanej pocztą.
 • Baza danych konfiguracji CMDB
  • Dodano nowe kolumny do listy przerw w świadczeniu usług. W eksporcie można również uwzględnić kolumny.
 • Raporty
  • Istnieje możliwość ręcznego dodawania pozycji do raportów kontroli budżetowej bez użycia menu.
CDESK 3.0.184 / 17.11.2020
 • Zamówienia i fakturowanie
  • Możliwość zmiany kolejności prac oraz ryczałtów przypisanych do zamówienia. Zmiana zamówienia jest również uwzględniana przy wystawianiu faktury.
 • Wnioski
  • Nowa kolumna na liście wniosków, w której zapisywany jest ostatni zmodyfikowany wpis we wniosku. Informacje te mogą być również uwzględnione w eksporcie lub wykorzystane w filtrowaniu zaawansowanym.
  • Wstępne wypełnianie zalogowanego operatora w polu Rozwiązujący, jeśli nie jest zdefiniowane przez inne kryterium.
  • Widoczność została dodana do szablonów wniosków. Pozwala wybrać, czy wniosek utworzony z szablonu będzie dostępny jako wewnętrzny czy normalny.
  • Możliwość wyświetlenia dodatkowych właściwości na liście wniosków.
 • Powiadomienia o wnioskach
  • Wysyłanie powiadomień e-mail w zależności od rodzaju wniosku.
 • Zlecenia pracy
  • Nowa karta Notatka dla rozwiązującego (dyskusja wewnętrzna). Umożliwia osobom rozwiązującym zlecenia pracy prowadzenie dyskusji, która nie jest dostępna dla klienta.
 • Realizacje
  • Dodawanie i edycja pozycji rozliczeniowej bezpośrednio z poziomu realizacji.
  • Dodano nową kolumnę Całkowity czas realizacji. Zapisuje sumę czasu realizacji i innego czasu.
 • Użytkownicy i grupy
  • Opcja umożliwiająca wprowadzenie alternatywnej nazwy logowania. Dodano także ustawienie umożliwiające używanie e-maila kontaktowego jako alternatywnej nazwy logowania.
  • Możliwość przesłania zdjęcia z odręcznym podpisem, który będzie się pojawiał na fakturach i raportach generowanych przez CDESK.
CDESK 3.0.183 / 17.9.2020
 • Fakturowanie
  • Dokument wydania z magazynu zostanie zafakturowany wraz z realizacją. Można również zezwolić na fakturowanie pozycji wydania, nawet jeśli ma ona ustawioną cenę zerową.
  • Dodawanie kodu QR do faktury w celu dokonania płatności.
 • Kontrakty
  • Możliwość archiwizowania pozycji rozliczeniowych. Zarchiwizowanej pozycji nie można zafakturować ani wybrać w realizacjach. Niezafakturowane transakcje w zarchiwizowanej pozycji księgowej zostaną wyświetlone przy następnym fakturowaniu.
 • Realizacje
  • Na liście realizacji wyświetlany jest również typ i obszar obsługi powiązanego wniosku.
 • Kalendarz
  • Określenie szablonów urlopów do wykorzystania także w SLA i SLO.
 • Baza wiedzy
  • Nowy moduł w CDESK służący do rejestrowania i udostępniania wiedzy wyznaczonym osobom.
 • Planowane prace
  • Podczas zapisywania nowego rekordu istnieje możliwość utworzenia w powiadomieniach informacji o planowanej pracy.
CDESK 3.0.182 / 21.7.2020
 • Fakturowanie
  • Dodano możliwość wstawiania niestandardowych załączników do faktur.
 • Wnioski
  • Zmodyfikuj kryteria umieszczania wniosków w grupie Moje oczekujące w widoku priorytetów.
  • Dodawanie dyskusji jest teraz liczone także podczas rejestrowania ostatniej zmiany w wniosku. Data ta jest również wyświetlana na liście wniosków w kolumnie Zmieniono.
  • Dodano funkcję „zawiera” do filtra zaawansowanego, umożliwiającą filtrowanie rekordów według grupy rozwiązujących. Spowoduje to udostępnienie pola do wprowadzania dowolnego tekstu.
 • Realizacje
  • Jeśli realizacji ma stawkę godzinową jako pozycję rozliczeniową, która jest przypisana do stawki ryczałtowej, na liście realizacji oprócz nazwy pozycji rozliczeniowej w kolumnie Pozycja rozliczeniowa pojawi się stawka ryczałtowa, do której przypisana jest dana pozycja. Dotyczy to również list realizacji w umowach, zamówieniach, a nawet zadaniach.
 • Przetwarzanie wiadomości
  • W regule przetwarzania wiadomości jako nowego lub wewnętrznego wniosku zostało uwzględnione pole wyboru zamówienia dla wybranego klienta.
 • Powiadomienia o ofertach
  • Nowa funkcja, dzięki której kontakt z klientem otrzymuje kopie ofert dla klienta, który jest do niego przypisany. Funkcję można włączyć / wyłączyć w ustawieniach globalnych.
 • Baza danych konfiguracji CMDB
  • Automatyczne tworzenie miejsca podczas wprowadzania nowej firmy.
  • Możliwość zbiorczej edycji dodatkowych właściwości obiektów w bazie danych konfiguracji.
 • Planowane prace
  • W Ustawieniach globalnych można określić, czy wybór szablonu powiadomienia jest obowiązkowy czy opcjonalny dla rekordu zaplanowanej pracy.
 • Ogólne funkcje
  • Wprowadzenie awatarów (piktogramów dla kont) w CDESK. Możliwość wyboru spośród predefiniowanych awatarów lub przesłania własnego zdjęcia. Używane głównie w powiadomieniach o dyskusjach.
CDESK 3.0.181 / 22.6.2020
 • Zamówienia
  • Raport XLS załącznika faktury z podglądu fakturowania.
  • Edycja wystawionej faktury, w tym pozycji na fakturze.
 • Wnioski
  • Opcja umożliwiająca ustawienie pola Żądany termin tak, aby pojawiało się tylko dla wybranych typów wniosków.
  • Podgląd dyskusji wniosku jest wyświetlany klientowi zgodnie z ustawieniami jego powiadomienia e-mail, które jest inne niż powiadomienie operatora.
  • Ustawienie pozwalające przesunąć Termin realizacji, jeśli zakończony wniosek został przekazany do rozwiązania po dodaniu postu dyskusyjnego.
 • Powiadomienia o wnioskach
  • W ramach powiadomień klienta została dodana nowa zmienna, która wyświetla całą historię dyskusji nad wnioskiem, nawet z początkowym wpisem (na razie w postaci zwykłego tekstu).
 • Realizacje
  • Możliwość utworzenia fakturowanej realizacji z wielu wewnętrznych realizacji bezpośrednio na wniosku.
  • W przypadku realizacji wewnętrznych można włączyć pole Inny czas.
 • Zadania
  • Możliwość filtrowania pozycji na liście w zależności od tego, czy zadanie zawiera / nie zawiera miejsca.
 • Oferty
  • W formularzu oferty dodano zakładkę Historia, która informuje o utworzeniu i zmianach dokonanych w rekordzie.
  • W Ustawieniach globalnych można zdefiniować własne jednostki dla poszczególnych pozycji menu, a także kolejność, w jakiej będą one oferowane. Poszczególne jednostki można również wyłączyć, aby nie można było ich wybierać w pozycjach menu.
CDESK 3.0.179 / 11.5.2020
 • Książka adresowa
  • Zakładka Historia została podzielona na dwie części:
   • Firma – zawiera wszystkie zmiany wprowadzone do rekordu firmy
   • Wnioski – zawiera listę wniosków, które zostały utworzone dla firmy.
 • Wnioski
  • Nowy przycisk umożliwiający szybkie zakończenie wniosku.
  • W profilu użytkownika CDESK istnieje możliwość ustawienia nazwy nadawcy do dyskusji z klientem.
  • Załączniki z dyskusji z klientem mogą pojawić się w formularzu wniosku wśród innych załączników. Tę funkcję można włączyć / wyłączyć w ustawieniach globalnych.
  • Podczas tworzenia wniosku, jeśli firma (klient) ma dokładnie jedno zamówienie zarejestrowane w CDESK, to zamówienie zostanie wstępnie ustawione dla wniosku. Zamówienie musi być w innym stanie niż odrzucone, zakończone. Tę funkcję można włączyć / wyłączyć w ustawieniach globalnych.
 • Realizacje
  • Nowy przycisk do wprowadzania nazwy i opisu wniosku lub zlecenia pracy do realizacji.
 • Oferty
  • Klient nie może odwołać przyjęcia pozycji z oferty.
CDESK 3.0.177 / 31.3.2020
 • Zamówienia i fakturowanie
  • Ulepszone fakturowanie – usługi można fakturować bezpośrednio w CDESK.
  • Dodano fakturowanie stawek ryczałtowych z przedpłaconymi godzinami.
  • Dodano opcję ręcznego fakturowania ryczałtowego.
  • Nowy eksport do podglądu faktury, realizacji faktury i podsumowania zgodnie z wnioskami.
  • Nowa opcja pozwalająca wybrać, dla jakich typów realizacji ma być oferowana pozycja rozliczeniowa: wszystkie / bez reklamacji / reklamacja. Funkcja ta jest dostępna, jeśli w ustawieniach globalnych włączono reklamacje realizacji.
 • Wnioski
  • W stanie Testowanie przez klienta dodano przyciski do oceny testu.
  • Gdy klient ocenia testowanie wniosku, można umieścić notatkę na temat testowania.
  • Zmień status wniosku na Zamówione po zaakceptowaniu lub częściowym zaakceptowaniu oferty w tym wniosku. Jeśli oferta zostanie odrzucona, wniosek zmienia status na Przypisany.
  • Zmiana statusu wniosku na Oferta po wysłaniu oferty do akceptacji przez klienta.
  • W module Szablony wniosków dodano przycisk umożliwiający eksport do XLS.
  • W statusie wniosku Oczekiwanie na trzecią stronę należy obowiązkowo wprowadzić czasy od – do, jeśli w tym statusie jest włączony wybór dostawcy.
  • Opcja tworzenia nowego wniosku z menu kontekstowego załącznika we wniosku.
  • Ustaw usługę VIP Service tak, aby była stosowana tylko do wybranych typów wniosków i obszarów usług.
  • Możliwość tworzenia zaplanowanych prac na podstawie wniosku, które są następnie wyświetlane w kalendarzu dla wszystkich uprawnionych użytkowników, a nie tylko dla odpowiedzialnych rozwiązujących.
  • Na karcie Powiązane wnioski dodano możliwość dodania wniosku za pośrednictwem katalogu wniosków.
  • Rolę przypisanego operatora można również ustawić jako odbiorcę w powiadomieniach powiadomień.
  • Na wniosku można wyświetlić szczegółowe informacje o przypisanej firmie.
 • Dla wniosków i zleceń roboczych – nowe Interaktywne formularze serwisowe
  • Interaktywne dzienniki serwisowe można generować z dołączonego obiektu CI na wniosku i zleceniu pracy. Służą one do rejestrowania prac serwisowych w wymaganej przez użytkownika formie (wypełnianie określonych pól, zaznaczanie określonych opcji itp.)
  • Interaktywne dzienniki serwisowe można wyeksportować w formacie PDF lub zarchiwizować dla danego wniosku serwisowego/zlecenia pracy w CDESK.
  • Działają również bardzo responsywnie na telefonach komórkowych/tabletach.
 • Zlecenia pracy
  • W statusie zlecenia pracy Oczekiwanie na dostawcę obowiązkowe jest wprowadzenie czasów od – do, jeżeli wybór dostawcy jest włączony dla tego statusu.
 • Realizacje
  • Na wniosku w zakładce Realizacje wyświetlane jest podsumowanie zaakceptowanych godzin, przepracowanych (jeśli włączono realizację wewnętrzną) i godzin fakturowanych z oferty na wniosku.
  • Nowa możliwość tworzenia realizacji fakturowych z realizacji wewnętrznych z list na zakładkach modułów, do których przypisane są realizacje wewnętrzne.
  • Nowe filtrowanie według tego, czy realizacja rozliczeń ma/nie ma powiązania z realizacją wewnętrzną.
  • Nowe filtrowanie realizacji według statusu wniosku i daty rozliczenia wniosku.
  • Nowa opcja pozwalająca wybrać, które transakcje są automatycznie uwzględniane w fakturowaniu.
  • W zależności od statusu wniosku dostępne są następujące opcje:
   • Wszystkie
   • z zakończonych wniosków
   • z zakończonych zaakceptowanych wniosków
   • z wniosków zakończonych bez akceptacji
  • W zależności od daty dostępne są następujące opcje:
   • data fakturowania we wniosku
  • Nowa funkcja umożliwiająca automatyczne tworzenie wniosku dla wybranego typu wniosku.
  • Nowa opcja umożliwiająca oferowanie różnych pozycji rozliczeniowych dla reklamacji.
  • Dodano możliwość obowiązkowego wyboru pozycji rozliczeniowej.
  • W przypadku pozycji rozliczeniowych typu ryczałtowego data realizacji jest brana pod uwagę w stosunku do daty wejścia w życie kwoty ryczałtowej.
 • Przetwarzanie wiadomości
  • Tagi mogą być już zdefiniowane w regule przetwarzania wiadomości dla wniosku utworzonego na podstawie tej reguły.
 • Kalendarz
  • W nowym kalendarzu dodano funkcję automatycznego tworzenia wniosków po Drag&Drop wniosków w kalendarzu.
  • Dodano widok zaplanowanej pracy, który jest wyświetlany dla wszystkich uprawnionych użytkowników, a nie tylko dla rozwiązujących.
 • Oferty
  • Dodano wyświetlanie podsumowań ilości z pozycji menu w podziale na jednostki.
 • Raporty
  • Nowy raport – Sprawdzenie budżetu wniosków.
  • Raport uzupełniający – zapisy dostępności serwisu dla wybranego okresu.
  • Nowy raport – statystyki wysłanych i zaakceptowanych wniosków zakończonych (w tym zakończonych bez akceptacji).
 • Baza danych konfiguracji CMDB
  • Domyślny układ filtrów i kolumn na liście CI jest już oddzielny dla rozwiązujących i dla innych użytkowników.
  • Masowa edycja obiektów konfiguracyjnych – dodano możliwość edycji dodatkowych właściwości.
 • Ogólne funkcje
  • Jeśli korzystasz z nieobsługiwanej przeglądarki internetowej, zostaniesz o tym powiadomiony po zalogowaniu.
CDESK 3.0.175 / 28.2.2020
 • Zamówienia
  • Opcja dodawania niefakturowanej pracy jako pozycji rozliczeniowej. Dla tej pozycji nie ustala się ceny, służy ona jedynie do celów ewidencyjnych.
 • Wnioski
  • Nowa funkcja Waga wniosku
  • Filtrowanie listy wniosków według wagi wniosku.
  • Zbiorcza edycja wniosków bezpośrednio w liście.
  • Ostatnio wprowadzony filtr i wyszukiwanie są zapamiętywane na liście wniosków
 • Powiadomienia o wnioskach
  • Możliwość stworzenia własnego szablonu powiadomień e-mail z postów dyskusyjnych.
 • Zlecenia pracy
  • Nowy filtr Do rozwiązania. Filtr oferuje następujące opcje:
   • Moje do rozwiązania
   • Do rozwiązania przez zespół
 • Powiadomienia dotyczące zleceń pracy
  • Opcja pozwalająca ustawić, aby użytkownicy wypełniający pola Kto wnioskuje i Dla kogo byli również powiadamiani o zleceniach pracy.
 • Realizacje
  • Ustalanie warunków fakturowania realizacji.
  • Nowe ustawienia uproszczonego wprowadzania czasów…
  • Na liście realizacji na wniosku dodano podsumowanie sum godzin z realizacji wewnętrznych, rozliczeniowych oraz godzin, które zostały przyjęte przez klienta z ofert
 • Zadania
  • Możliwość filtrowania rekordów według pola Pomocnik Rozwiązującego.
 • Oferty
  • Ustawianie metody akceptacji
   • 1 poziom akceptacji
   • 2 poziom akceptacji
  • Wprowadzenie statusów ofert
   • W przygotowaniu
   • Do weryfikacji
   • Do zatwierdzenia
   • Częściowe zatwierdzenie i odrzucenie
   • Zatwierdzony
   • Odrzucony
   • Zatwierdzony
   • Anulowany
  • Tworzenie wniosków i zadań z menu.
  • Możliwość kopiowania ofert dla innych klientów.
  • Powiadomienia o utworzeniu nowej oferty i zmianach w ofercie.
  • Po zmianie rozwiązującego w menu pojawia się lista z wyborem komunikatu dla nowego rozwiązującego. Funkcja ta jest opcjonalna.
  • Opcja eksportu menu do pliku PDF.
 • Baza danych konfiguracji CMDB
  • W przypadku raportowania zmiany CI, widoczność rekordów jest uwzględniana zgodnie z widocznością klienta.
  • Opcja pozwalająca zdefiniować domyślny filtr i listę kolumn dla listy CI. Jest on ustawiany osobno dla administratora/operatora/rozwiązującego i innych kont. Ustawia się ją w sekcji Ustawienia globalne -> CMDB, Domyślne ustawienia listy CI.
 • Powiadomienia w aplikacji (prawy górny dzwonek)
  • Zawierają one także komunikat dla nowego rozwiązującego z wniosku.
CDESK 3.0.172 / 27.1.2020
 • Książka adresowa
  • Dodano nowe funkcje dla konta klienta: Kontakt do przypomnień i Kontakt do wysyłania faktur
 • Wnioski
  • Możliwość łączenia powiązanych wniosków
  • Ustalanie priorytetów w zależności od pilności i wpływu. Pilność i wpływ można określić oddzielnie dla każdego typu wniosku
  • Możliwość filtrowania rekordów na liście wniosków według tego, czy zawierają/nie zawierają zadania
  • Wysyłanie powiadomień dotyczących oceny wniosków
  • Określenie, czy na wniosku ma być wybierany dostawca, gdy wniosek jest przełączony na Oczekiwanie dla strony trzeciej
  • Automatyczne przełączanie ze statusu Przypisany do statusu W rozwiązaniu po dodaniu posta dyskusyjnego z klientem lub dodaniu realizacji
  • Automatycznie zmieniaj status z Oczekiwanie na klienta na W trakcie rozwiązywania po dodaniu postu dyskusyjnego od klienta
  • Przewidywanie regularnych wniosków na przyszłość
  • Gdy włączona jest opcja Ogranicz wybór rozwiązującego według grupy rozwiązujących, w polu Rozwiązujący dostępna jest opcja Moje grupy rozwiązujących
  • Łączenie adresu e-mail z kontem podczas filtrowania na liście wniosków – podczas filtrowania według użytkownika wyświetlane są nawet te wnioski, które nie zawierają nazwy użytkownika, a pochodzą z modułu Przetwarzanie komunikatów
  • Przypominanie o terminach dla wniosków i zleceń pracy przed/po terminie w ustalonych odstępach czasu
  • Modyfikowanie filtrów na liście wniosków, gdy włączona jest funkcja Ogranicz wybór rozwiązującego według grupy rozwiązujących
   • Dostępna jest opcja filtrowania według grupy rozwiązujących
   • W przypadku filtrowania według rozwiązującego wyświetlani są tylko użytkownicy zarejestrowani jako rozwiązujący lub operator
  • Edycja ustawień powiadomień, gdy włączona jest opcja Ogranicz wybór rozwiązujących według grupy rozwiązujących
 • Dyskusja we wniosku
  • Opcja podglądu powiadomienia o dyskusji przed jego wysłaniem
 • Szablony wniosków
  • Po włączeniu funkcji Ogranicz wybór rozwiązującego według grupy rozwiązujących do raportu znajdującego się w szablonach wniosków dodano kolumny:
   • Grupa rozwiązujących dla klientów Easyclick
   • Grupa rozwiązująca dla operatorów
 • Wnioski i zlecenia pracy
  • Upoważnienie do udostępnienia / ukrycia wewnętrznej notatki dla użytkowników, którzy nie są rozwiązującymi rekordu
 • Zlecenia pracy
  • Opcja zliczania czasu otwarcia zlecenia pracy
 • Realizacje
  • Realizacje wewnętrzne nie muszą już być obowiązkowo powiązane z realizacjami do rozliczenia – mogą być wprowadzane niezależnie od realizacji do rozliczenia, co upraszcza wprowadzanie prac, które nie powinny być rozliczane.
 • Przetwarzanie wiadomości
  • Załącznik z odebranej poczty jest również przenoszony do utworzonego rekordu, np. do wniosku
 • Baza danych konfiguracji CMDB
  • Zmiana koloru na liście obiektów konfiguracji według pola daty
  • Nowa funkcja Ograniczone filtrowanie na liście CI. Umożliwia wyłączenie wyszukiwania według grupy głównej i typu
  • Nowa funkcja Wyszukiwanie w rekordach obcych. Możliwe jest udostępnianie użytkownikowi obiektów należących do innych użytkowników poprzez wyszukiwanie, a następnie dokładne dopasowywanie do nich określonej właściwości, np. numeru seryjnego.
  • W filtrze rozszerzonym na liście kolumn dostępne są tylko te właściwości, które należą do wybranego typu CI
 • Raporty
  • Możliwość ustawiania uprawnień dla raportów w Bazie Konfiguracji CMDB
  • Kolumny można dodawać do raportów ustawień z szablonów wniosków
   • Grupa rozwiązujących dla konta klienta w Easyclick
   • Grupa rozwiązujących dla operatorów
 • Opcja ta jest dostępna tylko wtedy, gdy włączona jest opcja Ogranicz wybór rozwiązujących według grupy rozwiązujących.
 • Użytkownicy i grupy
  • Obsługa VIP – możliwość zaklasyfikowania użytkownika jako użytkownika VIP, który może mieć wyższy priorytet w rozwiązywaniu wniosków
 • Ogólne funkcje
  • Nowe menu – nowy wygląd i sterowanie menu, które można włączyć w funkcjach Beta. Wybór ulubionych. Są one ustalane przez każdego użytkownika
  • Wybierz format daty i godziny w profilu operatora. Obsługa międzynarodowych formatów daty i czasu
CDESK 3.0.167 / 4.11.2019
 • Wnioski
  • Możliwość jednolitego ustawienia Rozwiązującego w strefie serwisowej dla Konta klienta/Easyclick i Operatora/Rozwiązującego
  • Możliwość wydrukowania wniosku w zakresie podstawowych informacji
  • Zmiana kolejności stanów podczas ustawiania stanu we wniosku
  • Zmieniono sposób wyświetlania priorytetów wniosków i zleceń prac na liście
  • Obraz wstawiony w opisie wniosku zostanie również dodany jako załącznik we wniosku
 • Powiadomienia o wnioskach
  • Wszyscy odbiorcy wymienieni w polach Do i Kopia otrzymają wiadomość e-mail z powiadomieniem, że na podstawie wiadomości utworzono nowy wniosek do przetworzenia. Adresy te będą również automatycznie umieszczane wśród adresatów postów dyskusyjnych
 • Powiadomienia o zleceniach pracy
  • Nowy interfejs do ustawiania powiadomień. Można określić odbiorców zgodnie z własnymi potrzebami
 • Realizacje
  • Nowa funkcja automatycznego wstępnego wypełniania miejsca w realizacji w przypadku, gdy realizacja jest związana z zadaniem / zapytaniem z wypełnionym miejscem
 • Baza danych konfiguracji CMDB
  • Opcjonalne nadawanie nazw pozycjom menu w ramach modułu CMDB
  • Lista CI (lista elementów konfiguracji) została rozszerzona o następujące kolumny :
   • Utworzono – data i godzina utworzenia CI
   • Utworzył – użytkownik, który utworzył CI
   • Zmodyfikowano – data i godzina ostatniej zmiany w CI
   • Zmienił – użytkownik, który jako ostatni dokonał zmian w CI
 • Właściwości opcjonalne
  • Nowa właściwość podstawowa – pole tekstowe z formatowaniem
 • Powiadomienia o zaplanowanej pracy
  • Dodano powiadomienia o zaplanowanych pracach w wybranych terminach, w tym powiadomienia dla klientów
 • Raportowanie
  • Raportowanie zmiany wartości obiektów CI za wybrany okres
 • Powiadomienia
  • Możliwość ustawienia domeny e-mail nadawcy podczas resetowania haseł i powiadomień w celu reprezentacji i zatwierdzenia. Przy wszystkich trzech opcjach możliwe jest również ustawienie nazwy nadawcy
 • Powiadomienia o zastępstwie
  • Nowy wygląd
 • Powiadomienia w aplikacji
  • Możliwość wyczyszczenia wszystkich powiadomień naraz
 • Funkcje ogólne
  • Dostęp do elementów na liście można uzyskać, klikając nazwę pojedynczego elementu. Funkcja ta znajduje się w modułach: Książka adresowa, Zamówienia, Wnioski, Zadania, Cenniki, CMDB, DMS, Użytkownicy i Grupy. Będzie ona stopniowo dodawana do innych lokalizacji.
 • Licencje
  • Konfigurowanie licencji dla konta użytkownika. Jest to pierwszy krok do wdrożenia zasad licencjonowania. W przyszłości zostanie wyświetlony monit o skonfigurowanie licencji dla wszystkich użytkowników.
CDESK 3.0.166 / 7.10.2019
 • Scoreboard
  • Nowy moduł w CDESK. Umożliwia wyświetlanie kompleksowego przeglądu liczby zapisów wniosków i zleceń pracy zgodnie z preferencjami firmy.
 • Książka adresowa
  • Do importu firm został dodany wybór firm innych niż Global SLA
 • Tablica ogłoszeń
  • Opcja masowego usuwania postów
 • Wnioski i zlecenia pracy
  • W przypadku jednoczesnego tworzenia wniosków zwykłych i z katalogu możliwość określenia, jakiego typu rekordy może tworzyć użytkownik
  • Dodano możliwość wyboru rozwiązującego w zależności od wybranej grupy rozwiązujących
  • W przypadku regularnych wniosków dodano możliwość wygenerowania wniosku z wyprzedzeniem
  • Rozszerzona funkcjonalność filtrów we wnioskach. W filtrach, w których występuje czas, można wybrać jednostkę czasu: minuty, godziny, dni.
  • Nowa możliwość edycji wniosku przed przypisaniem go do rozwiązującego
  • Opcja pozwalająca określić, czy dodatkowa zmiana priorytetu wniosku ma spowodować ponowne przeliczenie terminów
 • Realizacje
  • Grupowanie według wniosków na liście realizacji powoduje również wyświetlanie zadań
 • Zadania
  • W uprawnieniach do zadań dodano możliwość tworzenia zadań do przeszłości
 • Kalendarz
  • Dodano tygodnie kalendarzowe i nowy widok dwutygodniowy
  • Wyświetlanie rekordów wniosków w kalendarzu także dla asystentów rozwiązujących
 • Baza danych konfiguracji CMDB
  • Możliwość zbiorczej edycji ogólnych właściwości rekordów CI
 • Zaplanowane prace
  • Nowy moduł w CDESK. Rejestrowanie i powiadamianie o planowanych pracach serwisowych i przestojach.
 • Zatwierdzenie
  • Możliwość podania powodu zatwierdzenia/odrzucenia w opisie wniosku
  • Nowy wygląd powiadomień mailowych
 • Aplikacja mobilna
  • Opcja wyboru lokalizacji w zadaniu
CDESK 3.0.164 / 5.8.2019
 • Książka adresowa – import firm z obsługiwanych formatów XLS, XLSX, CSV.
 • Wnioski – Domyślny widok użytkownika na liście wniosków. Można wybrać domyślny filtr i listę kolumn.
 • Wnioski – dodano nowy status – Zawieszony. W przypadku umieszczenia wniosku w tym stanie nie jest obliczane żadne SLA.
 • Zlecenia pracy – możliwość ustawienia kolejności wykonywania zleceń pracy – szeregowo-równolegle.
 • Zlecenia pracy – możliwość odkładania terminów, gdy czas do realizacji nie jest liczony, np. dla statusów oczekujących na klienta, oczekujących na zatwierdzenie.
 • CMDB Baza Konfiguracji – rozszerzenie podstawowych informacji o CI o status pozycji konfiguracji z opcjonalnymi wyborami statusu dla poszczególnych typów CI.
 • Baza Konfiguracji CMDB – Dodawanie nowego ustawienia do typu CI – Unikalna nazwa w obrębie typu CI.
 • Baza danych konfiguracji CMDB – Funkcja automatycznego generowania nazw CI została rozszerzona o generowanie według wzorca (prefiks + autonumerowanie).
 • Baza Konfiguracji CMDB – Opcja pozwalająca określić, czy lista CI ma być ładowana automatycznie, czy dopiero po wybraniu Grupy Głównej i Typu. To ustawienie przyspiesza ładowanie listy CI w przypadku dużej liczby elementów.
 • Powiadomienia – Zmodyfikowano wygląd wysyłanych wiadomości e-mail z CDESK.
 • Powiadomienia SLA – możliwość ustawienia wysyłania powiadomień nie tylko dla upływającego terminu, ale także w wybranym czasie przed upływem terminu.
 • Zatwierdzanie – uprawnienia dostępu do procesów zatwierdzania (moje/obce).
 • Zastępstwa – rozszerzenie funkcjonalności reprezentacji o możliwość centralnej konfiguracji.
 • Zatwierdzenie – w opisie wniosku można wprowadzić powód zatwierdzenia lub odrzucenia.
 • Aplikacja mobilna – Dodano obsługę widoczności pól właściwości złożonej w zależności od wybranego elementu.
CDESK 3.0.163 / 1.7.2019
 • Wnioski – opcja pozwalająca określić, dla jakiego typu wniosków będą tworzone zlecenia robocze.
 • Zlecenia pracy – nowy status zlecenia pracy: anulowane
 • Zlecenia pracy – opcja umożliwiająca ustawienie statusów.
 • Zlecenia pracy – automatyczne przypisywanie CI do zlecenia pracy zgodnie z wymaganiami.
 • Realizacje – na liście realizacji można grupować pozycje według wniosków i filtrować według wniosków.
 • Zadania – możliwość dodawania realizacji i powiązania z miejscami.
 • Baza Konfiguracji CMDB – Możliwość ustawiania uprawnień do rekordów CI według głównych grup.
 • Baza Konfiguracji CMDB – Możliwość wyłączenia dostępu do niektórych CI, z wyjątkiem tych, których użytkownik jest wymieniony jako właściciel.
 • Właściwości opcjonalne – Nowy typ właściwości podstawowej – Hiperłącze.
 • Właściwości opcjonalne – opcja umożliwiająca dodanie właściwości opcjonalnych do profilu użytkownika.
 • Użytkownicy i grupy – ustawianie dostępu do profilu użytkownika. Można określić, które informacje użytkownik będzie mógł edytować w swoim profilu, a które będą dostępne tylko do odczytu.
 • Raportowanie – raportowanie dostępności usług dla poszczególnych klientów w wybranym miesiącu.
CDESK 3.0.159 / 15.5.2019
 • Wnioski – wybór CI – kolumny opcjonalne jako właściwości z CMDB
 • SLA / Rejestracja i ocena dostępności usług (SLO)
 • EasyClick – dodano opcję „Pokaż moje wnioski z CM”. (poprzednio wszystkie wnioski były widoczne)
CDESK 3.0.156 / 20.3.2019
 • Aplikacje mobilne – integracja bardziej zaawansowanego edytora tekstu
 • Opcja akceptowania/nieakceptowania wniosków bezpośrednio z wiadomości e-mail z powiadomieniem o zakończeniu wniosku
 • Możliwość wysyłania powiadomień push dla aplikacji mobilnej i desktopowej
 • Lista realizacji – możliwość grupowania według pozycji rozliczeniowych
 • Optymalizacja ładowania umów zawierających szczegóły usługi
 • Dyskusja z klientami – podczas tworzenia postów wyświetlaj tylko powiązane kontakty i użytkowników
 • Lista wniosków – kolorystyczne rozróżnienie rekordów według typów wniosków
 • Informacje o użytkowniku – dodano imienną listę przełożonych
 • Lista kontaktów – dodano opcjonalne kolumny, filtrowanie według kategorii i eksport do Excela
 • Wnioski – dodano link do wiadomości, na podstawie którego utworzono wniosek
 • Realizacje – usunięto błąd, który mógł powodować nieprawidłowe przeliczanie dat
 • Wnioski – dodano nowe pola terminów
CDESK 3.0.152 / 18.1.2019
 • Wybór CI we wniosku – uwzględnienie użytkowników z pól Kto wnioskuje i Dla kogo (według właściciela CI)
 • Eksport PDF realizacji – dodano możliwość grupowania stron według klientów
 • Dodaj realizację – uproszczone wprowadzanie realizacji (zamiast wpisywania czasu zakończenia, możliwość wpisania tylko czasu trwania)
 • Ustawianie terminów w umowie SLA – dodano sprawdzanie ustawionych terminów zgodnie z logiką TTO<RT<TTAS<TTR
 • Dodano wyszukiwanie według daty zmiany w historii wniosków i zamówień
 • Możliwość niewypełniania notatki przy akceptacji rozwiązania
 • Dodano możliwość tworzenia zlecenia pracy również z poziomu listy zleceń pracy
 • Wdrożona obsługa tworzenia draftów zleceń pracy
 • Lista realizacji – dodano dodatkowe kolumny do listy na stronie internetowej
 • Lista zleceń pracy – dodano możliwość sortowania rekordów według kolumn
 • Możliwość dodawania nowych obiektów (wniosków, realizacji, zadań itp.) w dowolnym miejscu w systemie z górnego paska
 • Aplikacje mobilne – dodane informacje o logowaniu (serwer itp.)
 • Lista klientów – dodano możliwość zaznaczania kolumn i sortowania według kolumn
CDESK 3.0.148 / 18.12.2018
 • Dodano powiadomienia dla rozwiązujących WO
 • Uprawnienia do wniosków – dodana opcja Dostęp do rekordów podrzędnych
 • Lista wystawionych faktur – dodano zaawansowane filtrowanie
 • Proces zatwierdzania – zmieniono definicję pola Uwaga na obowiązkową
 • Proces zatwierdzania – dodano wyświetlanie szczegółów wniosku i właściwości opcjonalnych
 • Lista wniosków – zoptymalizowane ładowanie znaczników i zadań/WO
 • Optymalizacja GUI katalogu wymagań dla IE11 i Edge
 • Automatyczne zakończenie wniosków po zakończeniu wszystkich WO
 • Blokowanie usunięcia wniosku, jeśli jest na nie WO
 • Ulepszenia w powiadomieniach o wnioskach podlegających zatwierdzeniu
 • Zadania – dodano bardziej zaawansowany edytor HTML
 • Realizacja – dodawanie realizacji – dodane sumy dla wymienionych realizacji
 • Lista wniosków – dodano nowe opcje filtrowania
 • Nieautoryzowany wniosek reklamacyjny – dodana obowiązkowa przyczyna
CDESK 3.0.146 / 15.11.2018
 • Przegląd wstępny – dodano możliwość wstępnego ustawienia użytkowników do domyślnego widoku widgetu, z możliwością zablokowania edycji.
 • Wniosek odrzucony – jest uważany za ostatecznie zamknięty i nie pojawia się już na liście wniosków otwartych (chyba że status odrzucenia zostanie cofnięty).
 • Dodano przełącznik Zmień status zamkniętego wniosku, aby wyłączyć ponowne otwieranie zamkniętego wniosku.
 • Zasady przetwarzania wiadomości – dodano możliwość powiadamiania właściciela wersji draftu.
 • Dodano opcjonalne pole Reklamowany rozwiązujący dla wniosków z uzasadnionymi reklamacjami.
 • Wzór wniosku/zlecenia pracy – dodano możliwość ustawienia domyślnego statusu po odrzuceniu.
CDESK 3.0.145 / 10.10.2018
 • CMDB – dodano pole Właściciel do podstawowych właściwości CI
 • Dynamiczne wyświetlanie elementów w CMDB w zależności od wypełnionego właściciela CI
 • CMDB – import CI z XLS, z automatycznym dopasowywaniem kolumn
 • Lista wniosków – możliwość filtrowania tylko reklamowanych wniosków
 • Tworzenie WO w oparciu o zatwierdzone pozycje roszczeń
 • Możliwość pozostawienia pustego terminu (odpowiedź, zadanie, rozwiązanie alternatywne, realizacja) wniosku
 • Uzasadnione wnioski reklamacyjne – dodano pole opcjonalne Reklamowany rozwiązujący
 • Dodano pływające przyciski do edycji szczegółów użytkownika
 • Przetwarzanie komunikatów – umożliwienie edycji adresu wewnętrznego na adres IP serwera
CDESK 3.0.144 / 26.9.2018
 • Ustawienia globalne – dodano powiadomienia o klientach
 • CMDB – w arkuszu CI dodano kolumny Operacja i Lokalizacja urządzenia
 • CMDB – wyszukiwanie według ID na liście obiektów CI
 • Książka adresowa – graficzne rozróżnianie grup od użytkowników podczas dodawania operatorów
 • Możliwość dodawania plików za pomocą aplikacji mobilnych
CDESK 3.0.143 / 10.9.2018
 • Dodano złącze do FinStat i wstępne wypełnianie danych klientów za pomocą tej usługi
 • GUI Katalogu wniosków – wyświetlanie listy szablonów, gdy pod jednym kafelkiem znajduje się wiele szablonów
 • Wnioski– pole dodane Dla kogo
 • Dodano przycisk umożliwiający bezpośrednią weryfikację numeru NIP
 • Karty magazynowe – dodano pole Ilość z datą
 • Zlecenia pracy – dodano dynamiczne zatwierdzanie
 • Dodano możliwość wystawiania faktur dla dostawców (partnerów, sprzedawców)
 • Dodaj opcję eksportowania właściwości opcjonalnych do formatu XLS
 • Dodanie możliwości konfigurowania usługi w czasie innym niż bieżący
 • Aplikacja mobilna – dodano dodatkowe dźwięki dla powiadomień
 • Automatyczny wybór pojedynczego elementu obowiązkowego podczas tworzenia nowych obiektów
 • Zapytania – automatyczna zmiana statusu na „w trakcie realizacji” po otrzymaniu odpowiedzi od klienta
 • Możliwość określenia terminów odpowiedzi o krótszym przedziale czasowym niż 1 godzina
CDESK 3.0.142 / 27.8.2018
 • Wnioski, Zlecenia pracy – dodane pole Termin pożądany
 • Wnioski – umożliwienie edycji pól Rozwiązanie i Notatka rozwiązującego przez uprawnionych użytkowników
 • Zapis wszystkich zmian dokonanych w obiekcie Firma na karcie Historia
 • CMDB – ograniczanie wyboru obiektów CI w zależności od wybranej operacji
 • Możliwość wysyłania zleceń również z aplikacji mobilnej (iOS, Android)
CDESK 3.0.141 / 12.8.2018
 • Powiadomienia dotyczące dynamicznych procesów zatwierdzania
 • Eksport CI z wszystkimi właściwościami do Excela
 • CMDB – wyszukiwanie i zaawansowane filtrowanie rekordów CI również według atrybutów
 • Realizacji – możliwość wysłania zamówienia pocztą elektroniczną za pomocą jednego kliknięcia.
 • Rejestrowanie zatwierdzonych/nieautoryzowanych wniosków
 • Dodano ocenę rozwiązującego z opcjami wyłączone / opcjonalne / obowiązkowe
 • Wydanie aplikacji CDESK 3 – iOS, Android (przejście z fazy testowej do rzeczywistej)
 • Ograniczenie obszaru obsługi według rodzaju wniosku
 • Przetwarzanie wiadomości – szybkie tworzenie wniosków zgodnie z katalogiem wniosków (kafelki), ze wstępnym wypełnianiem pól zgodnie z danymi zawartymi w wiadomości e-mail
 • Na liście realizacji filtrowanie realizacji, które mają wprowadzony materiał
 • Fakturowanie – ulepszenia w zakresie generowania symboli zmiennych/składowych/specyficznych oraz serii numerów
 • Wnioski – dodanie blokowania powiadomień z dyskusji
 • Wniosek – dodanie pola Notatka rozwiązującego niewidocznego dla kont klientów
 • Zadania – wysyłanie powiadomienia o upłynięciu terminu wykonania zadania
 • Dodano blokowanie powiadomień do aplikacji mobilnej CDESK 3
 • Możliwość sortowania wniosków według terminu płatności / daty wymagalności
 • Wyświetlanie wyłączonych/usuniętych użytkowników w połączonych polach obiektów
 • Lista kontaktów – dodano kolumnę Kategoria kontaktu z opcją filtrowania
 • Książka adresowa – wyszukiwanie na podstawie kategorii i typu klienta
CDESK 3.0.138 / 1.7.2018
 • Dodawanie statusu wniosku Reklamacja
 • Dodanie możliwości rejestrowania właściwości opcjonalnych do kont użytkowników
 • Dodano filtrowanie według atrybutów podczas wybierania CI w Realizacjach / Wnioskach / Zamówieniach / Zleceniach roboczych
 • Możliwość zdefiniowania strefy czasowej dla administratora i poszczególnych operatorów
 • Wnioski, Zlecenia pracy – pod polem Rozwiązujący upraszczający link Przejmij
 • Dodano opcję Przejmij do menu kontekstowego na listach Wnioski/Zlecenia pracy
 • Zatrzymanie zliczania czasu w wybranych stanach
 • Wprowadzenie katalogu wymagań GUI (kafelek) do szybkiego i przejrzystego wprowadzania wymagań
 • Tworzenie szablonów dla GUI katalogu wniosków (płytki)
 • Na Liście poleceń filtrowanie według wszystkich kolumn
 • Wymagania, Polecenia robocze – jeśli okno jest wystarczająco szerokie, wyświetl zawartość zakładki Obiekty (dla szybkiego dostępu)
 • Kalendarz – tworzenie rezerwacji
CDESK 3.0.137 / 17.6.2018
 • Dodaj pole typu Multiselect do właściwości opcjonalnych we wnioskach
 • Wprowadzenie możliwości tworzenia zleceń pracy
 • Dynamiczne tworzenie procesu zatwierdzania
 • Szablony zleceń pracy
 • Święta państwowe – wyświetlanie w kalendarzu, dodawanie do GN, logika dla SLA, święta
 • Lista wniosków/zleceń/zleceń pracy – wskazanie czasu pozostałego do terminu realizacji
 • Rozszerzenie API umożliwiające wstawianie dyskusji i notatek wewnętrznych
 • Dodawanie statusu wniosku Ukończono bez akceptacji
 • CMDB – przechowywanie właściwości opcjonalnych w historii obiektów, z którymi są związane
 • Książka adresowa– kategoryzowanie firm za pomocą znaczników
CDESK 3.0.135 / 23.5.2018
 • Dodanie pola Użyty materiał w realizacjach i jego zastosowanie
 • Widoczność firmy poprzez kategorie
 • Aktywacja SMS-ów z serwerów CDESK
 • Wstawianie plików do dyskusji z klientem i notatek wewnętrznych dla rozwiązującego
 • Wyświetlanie realizacji wewnętrznych w aplikacji mobilnej
 • Usuwanie zawieszania się aplikacji mobilnej przy uruchamianiu w systemie Android 7/8
 • Wiele opcji transportu w jednym miejscu realizacji zamówień
 • Dokumentowanie procesu rozwiązywania zgłoszenia – możliwość dodania pola Rozwiązanie
 • Eksport do XLS – wstępne zaznaczenie kolumn i dodanie opisu jednostek
 • Możliwość wstawiania załączników do realizacji
Oprócz wybranych elementów wymienionych powyżej, każda wersja zawiera inne drobne ulepszenia, poprawki i modyfikacje.