TABLICA OGŁOSZEŃ

Moduł Tablica ogłoszeń wyświetla wszystkie ważne informacje w widocznym miejscu. W przeciwieństwie do modułu Ogłoszenia, treść na Tablicy Ogłoszeń jest ważna bezterminowo. Oczywiście twórca posta może go w razie potrzeby usunąć..

Jeżeli modułu Tablica ogłoszeń nie ma w menu, należy go najpierw włączyć i skonfigurować w Ustawieniach globalnych -> Tablica ogłoszeń. Widoczność modułu w menu jest uzależniona od uprawnień. Uprawnienia ustawiasz w Użytkownicy i grupy-> Użytkownicy-> wybrany użytkownik-> zakładka Uprawnienia-> Tablica ogłoszeń.

Tablica ogłoszeń jest również dostępna jako widżet na pulpicie nawigacyjnym.

Widget modulu Nástenka
Obraz: Widżet modułu Tablica ogłoszeń

Lista postów

W górnej części okna Tablica ogłoszeń znajduje się przycisk dodawania nowego posta, oraz pole do wyszukiwania w postach. Obok przycisku Dodaj post znajduje się przycisk Usuń. Służy do usuwania postów. Poniżej znajduje się okno podzielone na dwie części – po lewej stronie znajdują się foldery, po prawej lista postów, posortowana od najnowszych do najstarszych, z priorytetem przypiętych postów, wraz z danymi o czytelności postu. Nieprzeczytane posty są pogrubione.

Oprócz dodawania postów można je sortowaćprzypinać jako ważneedytować i monitorować pod kątem czytelności, lub usuwać. Większość z tych operacji jest dostępna za pośrednictwem menu kontekstowego , znajdującego się po prawej stronie każdego wpisu.

Zoznam prijatých príspevkov na nástenke
Obraz: Lista otrzymanych postów na tablicy ogłoszeń

Dodawanie nowych postów

Użyj przycisku + Dodaj post, aby dodać post.

Formulár na pridávanie nového príspevku
Obraz: Formularz dodawania nowego postu

Otworzy się okno formularza, elementy oznaczone * są wymagane:

Tytuł postu * – tytuł, pod którym post pojawi się na forum. Powinien być zwięzły i treściwy.

Treść postu* – pole do wpisania tekstu postu z możliwością użycia opcji formatowania.

Odbiorcy* – możliwość wybrania kilku użytkowników/grup, do których zostanie wyświetlony post. Odbiorcami mogą być tylko użytkownicy typu Rozwiązujący.

Typ / Kategoria – możliwość wyboru z predefiniowanych wartości, jeśli opcja wyboru typu / kategorii jest włączona w Ustawienia globalne -> Tablica ogłoszeń. Obowiązek wyboru jak i predefiniowane wartości dla typu/kategorii zależą od ustawień.

Załączniki – jeśli załączniki dotyczą postu, możesz je przesłać, klikając w pole lub przeciągając (jeszcze więcej) pliki do tej lokalizacji.

Aby dodać post, musisz go Wysłać. Przycisk Wstecz zamyka formularz bez dodawania wiadomości.

Dodawanie nowych postów poprzez przetwarzanie wiadomości

Posty na tablicy ogłoszeń można również dodawać za pośrednictwem modułu Przetwarzania Wiadomości na dwa sposoby: ręcznie i automatycznie korzystając z reguły przetwarzania.

Ręczne tworzenie postów poprzez przetwarzanie wiadomości

Aby ręcznie utworzyć post z otrzymanej wiadomości, przejdź do Przetwarzanie wiadomości-> Przetwarzanie wiadomości. Gdy otworzy się konkretna wiadomość, wybierz Utwórz post na tablicy ogłoszeń pod przyciskiem Akcji. Następnie otworzy się formularz do wprowadzania nowego wpisu na Tablicy Ogłoszeń, a poszczególne pola zostaną wstępnie wypełnione zgodnie z wybraną wiadomością. Szczegóły dotyczące ręcznego publikowania wiadomości znajdziesz TUTAJ.

Manuálne vytváranie príspevkov cez spracovanie správ
Obraz: Ręczne tworzenie postów poprzez przetwarzanie wiadomości
Tworzenie postów za pomocą reguły przetwarzania wiadomości

Nowe posty mogą być również tworzone automatycznie z otrzymanych wiadomości, jeśli zdefiniowałeś odpowiednią regułę. Regułę przetwarzania komunikatów można utworzyć w menu Przetwarzanie wiadomości->Reguły przetwarzania. Następnie, podczas wprowadzania nowej reguły na zakładce Akcja, należy wybrać opcję Dodaj ofertę do tablicy w przeglądzie początkowym lub Dodaj ogłoszenie do tablicy w przeglądzie początkowym. Pełne informacje na temat tworzenia własnych reguł przetwarzania wiadomości można znaleźć TUTAJ.

Nastavenie pravidla, ktoré z prijatých správ automaticky vytvorí príspevok na nástenku
Obraz: Ustawienie reguły, która automatycznie tworzy post na tablicy ogłoszeń z otrzymanych wiadomości

Sortowanie postów do folderów

Foldery na tablicy ogłoszeń są dwojakie:

  • Systemowe – rozróżniane według Odebrane, Wysłane i Niesklasyfikowanych postów. Folder Odebrane zawiera posty skierowane do zalogowanego użytkownika. Folder Wysłane zawiera posty utworzone przez zalogowanego użytkownika. Folder Niesklasyfikowanych zawiera posty, które nie zostały dołączone do folderów utworzonych przez użytkownika.
  • Użytkownika– tworzony przez każdego użytkownika osobno, dla przejrzystego sortowania postów.

 

Kliknij ikonę + aby utworzyć nowy folder. Tworzenie jest szybkie, wystarczy wpisać nazwę i wybrać flagę koloru do wizualnego rozróżnienia i kliknąć Zapisz. Możesz edytować folder w dowolnym momencie, klikając   lub usuwając za pomocą ikony . Tworzenie, edytowanie folderów i sortowanie postów od jednego użytkownika nie ma wpływu na foldery i sortowanie innych użytkowników.

Vytváranie nových priečinkov pre triedenie príspevkov na nástenke
Obraz: Tworzenie nowych folderów do sortowania postów na tablicy ogłoszeń

Aby umieścić post w wybranym folderze użytkownika, kliknij i przeciągnij post za ikoną nad folderem użytkownika (przeciągnij i upuść). Gdy post zostanie przypisany do folderu, wyświetli flagę koloru zgodnie z kolorem folderu, a także nazwą folderu. Jeśli chcesz usunąć post z folderu, kliknij ikonę menu kontekstowego  i wybierz opcję Anuluj folder.

Zrušenie priradenia do priečinku
Obraz: Anulowanie przypisanie do folderu

Przypinanie ważnych postów

Można przypinać ważne posty, które użytkownik ma zobaczyć na tablicy ogłoszeń. Pierwszą opcją jest otwarcie postu i w prawym górnym roku kliknięcie ikony lub otwarcie menu kontekstowego na liście postów i wybranie w nim Przypnij.

Pripínanie príspevku cez kontextové menu
Obraz: Przypięcie postu za pomocą menu kontekstowego
Ikona na pripínanie príspevku vo formulári príspevku
Obraz: Ikona przypinania postu w formularzu posta

Odpinanie jest możliwe na dwa sposoby – z otwartego postu poprzez kliknięcie lub z listy postów ponownie poprzez menu kontekstowe , opcja Odepnij.

Edycja i czytelność postów

Tylko użytkownik z odpowiednimi uprawnieniami może edytować post. Uprawnienia ustawiasz w Użytkownicy i grupy-> Użytkownicy-> określony użytkownik-> zakładka Uprawnienia-> Tablica ogłoszeń.

Kiedy otworzysz konkretny post, formularz otworzy się tak, jak w przypadku dodawania postu, rozszerzony o pole Wstawiony z nazwą użytkownika, który utworzył post i sekcję Czytanie. Ta sekcja pokazuje, którzy odbiorcy przeczytali post i kiedy.

Čítanosť príspevku na nástenke
Obraz: Czytelność postu na tablicy ogłoszeń

Usuwanie postu

Każdy odbiorca wiadomości może usunąć post z forum poprzez otwarcie postu i kliknięcie na Usuń lub bezpośrednio na forum poprzez kliknięcie na menu kontekstowe i wybranie Usuń. Post zostanie usunięty tylko z tablicy ogłoszeń tego użytkownika, pozostanie na tablicach ogłoszeń innych użytkowników. Jeśli post zostanie usunięty przez jego autora, zostanie on usunięty z tablicy ogłoszeń każdego użytkownika.

Odstránenie príspevku cez kontextové menu
Obraz: Usunięcie postu za pomocą menu kontekstowego

Możesz użyć przycisku Usuń w górnej części okna, aby usunąć wiele postów jednocześnie.

Po kliknięciu, ikona zaznaczenia . pojawi się obok każdego postu na Tablicy ogłoszeń. Wybranie opcji Zaznacz wszystko spowoduje zaznaczenie wszystkich postów. Kliknij przycisk Usuń zaznaczone, aby usunąć wybrane posty. Jeśli nie wybierzesz żadnych postów, pojawi się komunikat o błędzie informujący o tym. Wybranie opcji Anuluj nie spowoduje usunięcia żadnego z wybranych postów.

Hromadné odstraňovanie príspevkov
Obraz: Zbiorcze usuwanie postów