PRZEGLĄD WSTĘPNY

Poniższe ustawienia dotyczą modułu Przegląd wstępny.

Location of settings for the Dashboard in Global Settings
Obraz: Lokalizacja ustawień dla Przeglądu wstępnego w Ustawieniach globalnych
 

Widgety CDESK to kafelki informacyjne przeznaczone do wstępnego przeglądu. Dzięki nim można uzyskać dostęp do szczegółowych informacji.

Wyświetlenie widżetów

W tej sekcji można ustawić, które widżety będą wyświetlane na przeglądzie wstępnym. Widżet zostanie uwzględniony w przeglądzie, jeśli przełącznik jest w stanie włączonym .

CDESK oferuje następujące widżety:

  • Moje aktywności – szybki przegląd
  • Moje aktywności
  • Tablica ogłoszeń – szybki przegląd
  • Katalog wniosków
  • Wnioski użytkowników – szybki przegląd
  • Ogłoszenia – szybki przegląd
  • Planowane prace
View widgets settings on the dashboard
Obraz: Ustawianie wyświetlania widgetów w przeglądzie wstępnym
 

Ustawienia domyślne przeglądu wstępnego

Dashboard default settings
Obraz: Ustawienia domyślne przeglądu wstępnego
 

Ustawienie wstępnego przeglądu dla operatorów i rozwiązujących – pozwala ustawić, jakie widżety będą wyświetlane na wstępnym przeglądzie dla kont przypisanych do grup Operator i Rozwiązujący. Kliknięcie na ikonęotworzy okno wyboru widgetów. Dodawanie widżetów zostało szczegółowo opisane w tekście Przegląd wstępny -> Dodawanie widżetów. Aby zastosować ustawienia, należy kliknąć przycisk Zastosuj znajdujący się w prawym górnym rogu.

 

Dashboard setup window for operators and assignees
Obraz: Okno do ustawiania początkowego przeglądu dla operatorów i rozwiązujących
 

Korzystając z funkcji Zezwalaj na zmiany użytkownika, można zezwolić użytkownikom na modyfikowanie tak skonfigurowanych widżetów. Edycja widżetów jest możliwa, jeśli przełącznik znajduje się w pozycji włączonej . Ustawienie wstępnego przeglądu dla innych kont – pozwala na ustawienie, które widżety będą wyświetlane na wstępnym przeglądzie dla wszystkich kont należących do grup Konta klientów i Konta Easyclick. Kliknięcie na ikonę otworzy okno wyboru widgetów. Dodawanie widżetów zostało szczegółowo opisane w tekście Przegląd wstępny -> Dodawanie widżetów. Aby zastosować ustawienia, należy kliknąć przycisk Zastosuj znajdujący się w prawym górnym rogu.

Korzystając z funkcji Zezwalaj na zmiany użytkownika, można zezwolić / zabronić użytkownikom modyfikacji tak skonfigurowanych widżetów. Edycja widżetów jest możliwa, jeśli przełącznik znajduje się w pozycji włączonej .