CMDB - USTAWIENIA

Zawartość strony

Wspólne ustawienia

Rodzaje połączeń

Tabela zawiera zdefiniowane typy połączeń, które mogą być używane między obiektami – połączenia obiektów zostały opisane w artykule CI List. Lewa część tabeli zawiera nazwę połączenia w przypadku wiązania obiektu A -> B, prawa część w przypadku połączenia w odwrotnym kierunku – obiekt B -> A. W środkowej kolumnie określasz kierunek połączenia – jednokierunkowy lub dwukierunkowy.

Każda instalacja CDESK zawiera predefiniowany zestaw używanych połączeń, których jeśli nie chcesz używać, możesz je wyłączyć, przestawiając przełącznik w kolumnie Status na pozycję wyłączoną , lub przeciągnąć, ikoną  ,najczęściej używane połączenia, aby je uporządkować i przenieść np. na górę listy.

Listę połączeń można także rozszerzyć o typy niestandardowe, klikając ikonę +Dodaj. W nowym wierszu wpisz nazwę tego połączenia dla obu kierunków w językach włączonych w menu Ustawienia globalne->Języki. Jeśli wiersz został dodany przez pomyłkę, można go usunąć, klikając × – połączenie można usunąć tylko wtedy, gdy ustawienia nie zostały jeszcze zapisane.

Nastavenie typov prepojení v CMDB
Obraz: Ustawianie typów połączeń w CMDB.

Aby zastosować te ustawienia, należy je Zapisać. Niektóre zmiany w ustawieniach mogą wymagać ponownego załadowania strony po zapisaniu (użyj klawiszy F5 lub CTRL+R, aby odświeżyć stronę).