OGŁOSZENIA - USTAWIENIA

Włącz moduł Ogłoszenia – użycie modułu Ogłoszenia jest włączone w CDESK jeśli przełącznik jest w stanie włączonym . Widoczność modułu w menu jest uzależniona od uprawnień. Uprawnienia ustawia się w Użytkownicy i Grupy->Użytkownicy->konkretny Użytkownik->zakładka Uprawnienia->Ogłoszenia.

Rodzaje i kategorie ogłoszeń

Typ ogłoszenia – Funkcja ta służy do sortowania ogłoszeń. Sortowanie według typów usprawnia pracę z powiadomieniami. Typy definiuje się w liście wyboru Typ ogłoszenia.

Najpierw należy ustawić, czy Wybór typu ogłoszenia ma być Wyłączony czy Wymagany. Po wybraniu opcji Wyłączony wybór typu ogłoszenia nie będzie wyświetlany podczas tworzenia ogłoszenia. Jeśli wybierzesz opcję Wymagany, nie będziesz mógł zapisać ogłoszenia, dopóki nie wybierzesz typu ogłoszenia.

Kategorie ogłoszeń – Kategorie upraszczają wyszukiwanie ogłoszeń i zwiększają przejrzystość listy Ogłoszeń. Możesz ustawić listę tak, aby wyświetlała tylko wybraną kategorię. Kategorie definiuje się w liście wyboru Kategorie ogłoszenia.

Najpierw wybierz jedną z opcji z listy wyboru kategorii ogłoszenia.

  • Wyłączone: podczas tworzenia nowego ogłoszenia, opcja Kategoria postu nie będzie wyświetlana na liście. Jednocześnie znika poniższa lista, w której zdefiniowane są poszczególne kategorie.
  • Opcjonalnie: opcja Kategoria postu będzie dostępna na liście, ale użytkownik nie musi jej wypełniać. Nowy post może zostać zapisany bez wybierania kategorii.
  • Obowiązkowe: opcja Kategoria postu będzie obowiązkowa na liście przy tworzeniu nowego postu. Nie będziesz mógł zapisać nowego postu bez wybrania kategorii.
Type of announcement
Obraz: Typy ogłoszeń
Announcement category
Obraz: Kategorie ogłoszeń

Definiowanie typów i kategorii ogłoszeń

Możesz zdefiniować własną listę wyboru typów i kategorii tylko wtedy, gdy typy i/lub kategorie wiadomości są włączone. Dla użytkowników CDESK posługujących się innym językiem, formularz do definiowania typów/kategorii pozwala również na podanie tłumaczenia. Języki do tłumaczenia ustawia się w Ustawieniach globalnych ->Języki.

Przycisk Dodaj służy do dodania nowej pozycji. Zostanie utworzony nowy wiersz na liście.

Adding a new type/category of announcements
Obraz: Dodanie nowego typu/nowej kategorii ogłoszenia

Przeciągnij ikonę , aby zmienić kolejność. Wyłączenie przełącznika w kolumnie Status spowoduje, że typy/kategorie będą niedostępne podczas tworzenia i edycji ogłoszenia. Obok przełącznika znajduje się ikona , która pozwala ustawić kolor typu i kategorii. Oprócz koloru użytkownik może wybierać spośród wielu ikon.

Setting the sign and color of a new type/category
Obraz: Ustawienie ikony i koloru nowego typu/nowej kategorii