ŁĄCZENIE WIELU CDESKÓW- PRZEGLĄD WSTĘPNY

Obecnie przygotowujemy dla Ciebie tę funkcjonalność.

Jeśli świadczysz usługi dla klienta, który już korzysta z CDESK lub zastanawia się nad tym, połączenie między tymi systemami ułatwi komunikację. Każda ze stron pracuje w swoim CDESK, gdzie wykonuje działania tak, jakby znajdowała się w środowisku drugiej strony.

Nadchodząca funkcjonalność rozwiązuje interaktywną wymianę danych w następujących scenariuszach:

  • Tworzenie wniosku od klienta do dostawcy.
  • Dyskusja między dostawcą a klientem.
  • Składanie ofert klientowi i zatwierdzenie.
  • Testowanie wniosku klienta.
  • Akceptacja / odrzucenie zakończenia wniosku klienta.

Klient i dostawca mogą tworzyć konfigurację po obu stronach, m.in. raz jedna strona może być klientem, a druga dostawcą.