KSIĄŻKA ADRESOWA - WSTĘPNY PRZEGLĄD

Mówi się, że informacja oznacza władzę. CDESK otwiera Ci możliwość skorzystania z tego.

Adresár – prehľadný zoznam spoločností a kontaktov

Nawet numer buta…

Ty sam decydujesz, co i w jakiej strukturze chcesz zarejestrować swoje kontakty. Preferowane restauracje, mocne i słabe strony, urodziny lub nawet numery butów… Bez ograniczeń.

Źródło przewagi konkurencyjnej

System i porządek w Katalogu teleadresowym to conditio sine qua non, czyli warunek konieczny, bez którego Twoja komunikacja nie będzie konkurencyjna. Moduł Katalog idzie jednak dalej. Oprócz elastyczności w zapisie danych, CDESK stwarza warunki do efektywnego wykorzystania tych informacji poprzez powiązanie katalogu z innymi modułami systemu.

Informacja oznacza władzę. Wysokiej jakości przetwarzanie danych kontaktowych może być zatem źródłem Twojej przewagi konkurencyjnej. Tego nie da Ci klasyczny katalog w Excelu…