Prosty filtr

Zawartość strony

Filtr prosty i zaawansowany

Prosty filtr, dzięki interaktywnemu graficznemu wyświetlaniu, umożliwia szybkie i intuicyjne filtrowanie rekordów w listach. Aby zachować prostotę, uwzględniono tylko te warunki, których użytkownicy używają najczęściej. Równocześnie warunki filtru prostego są związane operatorem AND. Oprócz opcji AND, filtr zaawansowany oferuje również opcję OR oraz możliwość grupowania warunków. Przegląd różnic między filtrami prostymi i zaawansowanymi można znaleźć w poniższej tabeli.

Właściwość Prosty filtr Filtr zaawansowany
Warunki filtrowania Najczęściej używane warunki Wszystkie warunki
Metoda łączenia warunków AND AND, OR
Dodaj warunki, klikając na nazwę kolumny TAK TAK
Grupowanie warunków w znaczeniu użycia nawiasów NIE TAK
Przenoszenie warunków z filtra prostego do filtra zaawansowanego TAK
Przenoszenie warunków z filtra zaawansowanego do prostego Przenoszenie tylko tych warunków, które zostały utworzone przez mechanizm prostego filtra
Porównanie filtra prostego z filtrem zaawansowanym
Porównanie filtra prostego z filtrem zaawansowanym

Korzystanie z prostego filtra

Obecnie prosty filtr znajduje się tylko na liście wniosków, ale w przyszłości planujemy włączyć go do innych modułów CDESK, w których używane jest wyszukiwanie na liście. W innych modułach stosowany jest obecnie filtr zaawansowany.

CDESK pozwala na wyświetlanie prostego filtra dla listy wniosków, który jest wyświetlany domyślnie. Ustawienie to można skonfigurować w części Ustawienia globalne -> Wnioski -> Ustawienia podstawowe w sekcji Domyślne ustawienia listy wniosków. Ustawienie to jest stosowane oddzielnie do rozwiązujących i oddzielnie do innych kont, np. kont klientów.

Jeśli filtr prosty nie jest włączony, kliknij ikonę filtra , znajdującą się nad listą. Gdy filtr prosty jest aktywny, obok pola wyszukiwania pojawi się ikona +, umożliwiająca dodawanie warunków filtrowania.

Przycisk aktywacji prostego filtra
Przycisk aktywacji prostego filtra

Kliknij ikonę +, aby zobaczyć warunki filtrowania. Dla listy wniosków dostępne są następujące opcje:

 • Numer wniosku
 • Termin realizacji
 • Rozwiązujący
 • Status
 • Priorytet
 • Data utworzenia
 • Termin odpowiedzi
 • Utworzył
 • Firma / Klient
 • Obszar służby
 • Typ wniosku
 • Tagi
 • Ocena
Ikona wyboru warunków filtrowania i warunków filtrowania na liście wniosków
Ikona wyboru warunków filtrowania i warunków filtrowania na liście wniosków

Po kliknięciu na warunek zostanie wyświetlone pole do dalszej konfiguracji danego warunku. Na przykład kliknięcie warunku Status wyświetla listę wszystkich statusów. Aby zastosować warunek, kliknij przycisk Zastosuj w prawym dolnym rogu.

Przycisk do aktywacji ustawionego filtra
Przycisk do aktywacji ustawionego filtra

Gdy warunek jest aktywny, jest wyświetlany nad listą. Możesz dodać kolejny warunek, klikając ponownie ikonę +. Grupa warunków jest zawsze powiązana operatorem AND w prostym filtrze.

Aktywny filtr zaawansowany
Aktywny filtr zaawansowany

Proste warunki filtrowania można zapisywać, usuwać i wysyłać w taki sam sposób, jak zaawansowane ustawienia filtrów.

Filtruj wyniki według nazw kolumn bezpośrednio na liście

Wraz z pojawieniem się prostego filtra dodano możliwość filtrowania wyników na liście na podstawie nazwy kolumny. Aby korzystać z tej funkcji, nie musisz włączać prostego ani zaawansowanego filtra.

Obok nazwy kolumny pojawi się mała ikona filtra. Po kliknięciu pojawi się okno do ustawiania warunków jak przy prostym filtrze. Warunek aktywuje się klikając przycisk Zastosuj znajdujący się w prawym dolnym rogu okna. Ta metoda filtrowania jest możliwa tylko dla tych kolumn, które znajdują się w prostym filtrze.

Filtrowanie bezpośrednio na liście
Filtrowanie bezpośrednio na liście

Połączenie z zaawansowanym filtrem

W przypadku konieczności dalszej konfiguracji warunków ustawionych w prostym filtrze do konkretnych potrzeb, możliwe jest przeniesienie ich do zaawansowanego filtra, który umożliwia takie ustawienia.

Pierwszym krokiem jest aktywacja filtra prostego, np. przez kliknięcie przycisku  z zapisanymi warunkami filtrowania lub zastosowanie procedury opisanej w punkcie Konfigurowanie filtra prostego. Gdy aktywny jest filtr prosty, kliknij ikonę filtra   zaawansowanego znajdującą się w prawym górnym rogu okna. Po kliknięciu tego przycisku proste warunki filtrowania zostaną wyświetlone w filtrze zaawansowanym, co umożliwi dalszą konfigurację. Praca z filtrem zaawansowanym została opisana bardziej szczegółowo w osobnym tekście Wyszukiwanie i filtry zaawansowane.

Ikona aktywacji zaawansowanego filtra
Ikona aktywacji zaawansowanego filtra

Działa to również na zasadzie wstecznego przenoszenia warunków z filtra zaawansowanego na filtr prosty. Przeniesione zostaną jednak tylko te warunki, które zostały określone przez mechanizm prostego filtra. Jeśli w filtrze zaawansowanym wystąpiły warunki, które nie zostały utworzone przez mechanizm filtra prostego, zostanie wyświetlona ikona . Użytkownik decyduje, czy powrócić do filtru rozszerzonego, czy też wprowadzić inny warunek filtru prostego, a następne wyszukiwanie będzie odbywać się tylko z warunkami tego typu filtru.

Ograniczenie wyników wyszukiwania w głównym polu wyszukiwania

Po aktywacji filtra prostego na końcu pola wyszukiwania pojawia się ikona  ograniczająca liczbę kolumn, w których przeszukiwane jest podane wyrażenie. Po kliknięciu tej ikony zostaną wyświetlone następujące nazwy kolumn:

 • Nazwa wniosku
 • Opis wniosku
 • Numer wniosku
 • Nazwa firmy

Jeśli obok nazwy warunku pojawi się ikona , określone wyrażenie zostanie wyszukane w tej kolumnie. Kliknięcie warunku spowoduje jego odznaczenie, co oznacza, że dana kolumna nie będzie przeszukiwana.

Ograniczenia wyszukiwania
Ograniczenia wyszukiwania