TABLICA OGŁOSZEŃ - USTAWIENIA

Poniższe ustawienia dotyczą modułu Tablica ogłoszeń.

Location of the Noticeboard module in the Global Settings
Obraz: Umieszczenie modułu Tablica ogłoszeń w ustawieniach globalnych

Ustawienia Ogólne

Włącz moduł Tablica ogłoszeń – korzystanie z modułu w systemie CDESK jest możliwe dopóki przełącznik jest w stanie włączonym . Widoczność modułu w menu jest uzależniona od uprawnień. Uprawnienia ustawia się w Użytkownicy i grupy->Użytkownicy->konkretny użytkownik->zakładka Uprawnienia->Tablica ogłoszeń.

Włączenie modułu udostępnia opcje:

Typy postówwyłączone / opcjonalne / obowiązkowe – umożliwia przypisanie typu do nowego postu na forum, zdefiniowanego przez użytkownika w liście wyboru Typy postów.

Kategorie postówwyłączone / opcjonalne / obowiązkowe – pozwala umieścić nowy post na forum w kategoriach zdefiniowanych na liście wyboru Kategorie postów.

Noticeboard module settings
Obraz: Ustawienia modułu Tablica ogłoszeń

Typy i kategorie postów

Jeśli włączyłeś typy postów i/lub kategorie, ta sekcja definiuje niestandardową własną listę typów i kategorii. Dla użytkowników CDESK posługujących się innym językiem, formularz do określania typów/kategorii pozwala również na podanie tłumaczenia.

Setting types and categories of posts
Obraz: Ustawianie typów i kategorii postów

Użyj przycisku + Dodaj, aby dodać kolejną opcję. Kolejność opcji można edytować, przeciągając ikonę . Usuwanie elementów jest możliwe za pomocą ikony .

Adding a new type/category
Obraz: Dodawanie nowego typu/kategorii

Po zapisaniu, linie mogą być dezaktywowane przez przełączenie odpowiednich przełączników do pozycji wyłączonej .

Dezaktywowane opcje nie będą oferowane podczas tworzenia postu na tablicy ogłoszeń, dopóki nie zostaną ponownie aktywowane (przełącznik w pozycji włączonej ).

Aby zachować wprowadzone zmiany, należy je Zapisać.