EWIDENCJA ZAMÓWIEŃ

Zawartość strony

Rejestr zamówień jest częścią modułu Zamówienia, znajduje się w menu głównym w zakładce Zamówienia->Rejestr zamówień. Jeśli nie ma go w menu, upewnij się, że włączyłeś moduł Zamówienia w Ustawieniach globalnych->Zamówienia->Zamówienia oraz że nadałeś uprawnienia niezbędne do pracy z zamówieniami i księgowością w Użytkownicy i grupy->Użytkownicy.

Lista zamówień

Lista zawiera odebrane i wydane zlecenia z możliwością wyszukiwania. Tutaj wyświetlane są również wszystkie zamówienia złożone w Planowaniu kosztów zamówienia, w sekcji Plan zewnętrzny.

Zamówienia można edytować, klikając dwukrotnie linię zamówienia lub wybierając z menu kontekstowego  Edytuj . Aby utworzyć nowe zamówienie, kliknij przycisk  + Dodaj  u góry okna.

Nowe zamówienie

W pierwszym kroku wybierz rodzaj zamówienia:

Wydane zamówienie

Rodzaj dokumentu – Wystawione zamówienie

Wydany numer zamówienia – generowany automatycznie po zapisaniu zamówienia

Zamawiający – wybierz klienta. W przypadku zamówienia wystawionego na podstawie zamówienia, Klient jest przypisany do zamówienia przez zamawiającego. Kliknij > , aby otworzyć listę zaawansowanych filtrów, jeśli nie rejestrujesz wyszukiwanej firmy, a następnie użyj funkcji +, aby utworzyć nową

Osoba kontaktowa klienta – wybierz z kontaktów lub dodaj nowy kontakt, klikając +

Zamówienie – jeśli zamówienie jest powiązane z zamówieniem, wybierz spośród zamówień zarejestrowanych pod klientem

Osoba odpowiedzialna – użytkownik odpowiedzialny za złożenie zamówienia

Data wydania — wybierz datę wystawienia zamówienia

Termin dostawy – wybierz termin dostawy zamówienia

Waluta — wybierz walutę. Listę dozwolonych walut można zmienić w Ustawieniach globalnych-> Rozliczenia

Cena bez VAT – liczona według cen towarów na zamówieniu

Cena z VAT – liczona według cen towarów na zamówieniu

Treść – opis zamówienia, według którego zamówienie można zidentyfikować i wyszukać

Dostawca – wybierz z listy. Kliknij na >, aby otworzyć listę firm z zaawansowanym filtrowaniem, jeśli nie widzisz firmy, której szukasz, użyj +, aby utworzyć nową

Osoba kontaktowa dostawcy – wybierz z kontaktów lub dodaj nowy kontakt, klikając +

Pozycje zamówienia – opisane poniżej w osobnym akapicie

Zamówienie przyjęte

Typ dokumentu – Otrzymane zamówienie

Otrzymany numer zamówienia – generowany automatycznie po zapisaniu zamówienia

Dostawca – wybierz z listy. Kliknij >, aby otworzyć listę firm z zaawansowanym filtrowaniem, jeśli nie widzisz takiej firmy, użyj +, aby utworzyć nową

Osoba kontaktowa dostawcy – wybierz z kontaktów lub dodaj nowy kontakt, klikając +

Osoba odpowiedzialna – użytkownik odpowiedzialny za przyjęcie zamówienia

Data odbioru – wybierz datę otrzymania zamówienia

Termin dostawy – wybierz termin dostawy zamówienia

Waluta — wybierz walutę. Listę dozwolonych walut można zmienić w Ustawieniach globalnych-> Rozliczenia

Cena bez VAT – liczona według cen towarów na zamówieniu

Cena z VAT – liczona według cen towarów na zamówieniu

Zamawiający – wybierz klienta z listy. Kliknij na > , aby otworzyć listę firm z zaawansowanym filtrowaniem, jeśli nie rejestrujesz takiej firmy, użyj +, aby utworzyć nową

Pozycje zamówienia

Aby dodać nową pozycję, kliknij + Dodaj pozycję  . W nowo dodanym wierszu wprowadź pola Nazwa, Ilość, Jednostka, Cena jednostkowa i Stawka VAT. Kwota bez VAT i kwota z VAT są obliczane automatycznie. Kliknij, aby usunąć element zamówienia .