WYSTAWIONE FAKTURY

Wystawione faktury są częścią modułu Zamówienia, znajdują się w menu głównym w zakładce Zamówienia->Wystawione faktury. Jeśli nie ma ich w menu, upewnij się, że moduł Zamówienia jest włączony w Ustawieniach globalnych->Zamówienia->Zamówienia i że masz przydzielone niezbędne uprawnienia do przeglądania faktur w Użytkownicy i Grupy->Użytkownicy.

Lista faktur

Tutaj znajduje się lista wszystkich faktur wystawionych za pośrednictwem CDESK, z możliwością wyszukiwania według numeru faktury/symbolu zmiennej i nazwy klienta. Status faktur (zapłacona/niezapłacona/…) jest rozróżniany za pomocą kolorowych etykiet.

Jeśli chcesz edytować fakturę lub dodać płatność, możesz to zrobić, klikając dwukrotnie linię faktury lub poprzez menu kontekstowe , w którym wybierasz Edytuj fakturę . Wystawioną fakturę można wyeksportować bezpośrednio z listy, wybierając z menu kontekstowego  Eksport HTML lub  PDF eskport. Więcej o eksporcie faktur w akapicie poniżej.

Zoznam vystavených faktúr
Lista wystawionych faktur

Edycja faktury

Edytować można tylko nagłówek faktury, a nie pozycje faktury – nie można ich edytować, usuwać ani dodawać. Faktura podzielona jest na dwie części:

  • Dane podstawowe – nagłówek faktury
  • Pozycje – pozycje na fakturze
  • Informacja – kto i kiedy wystawił fakturę oraz dokonał ostatniej zmiany
Dane podstawowe

Pozycje w tej sekcji są podzielone na podsekcje:

  • Dane podstawowe – nagłówek faktury zawierający podstawowe dane do faktury takie jak klient, zmienna, symbol stały i specyficzny, data wystawienia, termin płatności i dostawy. W tej sekcji można również wskazać datę i kwotę płatności faktury
  • Dane do faktury klienta – dane do faktury klienta – nazwa firmy, adres, numer REGON, NIP i VAT
  • Adres do wysyłki – może różnić się od adresu rozliczeniowego
  • Informacje rozliczeniowe dostawcy — to są informacje rozliczeniowe ustawione dla wybranego podmiotu
  • Inne dane – możliwość zanotowania numeru i daty zamówienia klienta
Základné informácie o zákazke
Podstawowe informacje o zamówieniu
Pozycje

Lista towarów wraz z ilością, rabatem i ceną. W przedmiotach nie można wprowadzać żadnych zmian.

Položky na faktúre
Pozycje na fakturze

Aby zastosować zmiany wprowadzone do faktury, kliknij Zapisz .

Eksport faktur

Faktúru je možné exportovať vo formáte HTML a PDF priamo zo zoznamu faktúr, voľbou z kontextového menu  HTML export   alebo  PDF export , alebo voľbou  Export  v editácii faktúry.

Fakturę można wyeksportować w formacie HTML i PDF bezpośrednio z listy faktur, wybierając z menu kontekstowego Eksport HTML  lub Eksport PDF  lub wybierając Eksport w edycji faktury.

Faktura zostanie wyeksportowana w języku ustawionym przez Język dla wystawianych dokumentów rozliczeniowych firmy (w Katalogu->Firma), na którą została wystawiona faktura. Eksport będzie realizowany w języku, który został ustawiony w momencie wystawiania faktury (tzn. dodatkowa zmiana języka wystawianych dokumentów rozliczeniowych po wystawieniu faktury nie ma wpływu na faktury już wystawione).