Zmiany przybliżające CDESK do użytkownika

14. lutego 2022

Wersja 3.1.0 wprowadza do CDESK wiele przydatnych funkcji, ale także przeprojektowuje wybrane części systemu.

Prosty filtr dla listy wniosków – wstępna wersja

Od wersji 3.1.0 na liście wniosków można stosować dwa rodzaje filtrów – filtr zaawansowany i prosty. W przeciwieństwie do filtra zaawansowanego filtr prosty zawiera tylko te warunki filtrowania, które są najczęściej używane podczas pracy z wnioskami. Również konfiguracja poszczególnych warunków jest łatwiejsza i szybsza.

Konfigurowanie prostych warunków filtrowania
Konfigurowanie prostych warunków filtrowania

 

Po włączeniu filtra prostego zmieni się także pasek wyszukiwania. Zostaną wyświetlone przyciski umożliwiające ustawienie kryteriów wyszukiwania.

Przyciski służące do ustawiania kryteriów wyszukiwania
Przyciski służące do ustawiania kryteriów wyszukiwania

 

Warunki ustawione w ramach prostego filtra można przenieść do filtra zaawansowanego. Jednak ze względu na liczbę warunków filtrowania i opcji ich ustawiania wsteczna kompatybilność filtru zaawansowanego z filtrem prostym nie jest możliwa. Ponadto warunki w filtrze prostym mogą być związane tylko przez warunek AND.

W nowej wersji CDESK wprowadzono także możliwość filtrowania wyników na liście wniosków bez konieczności bezpośredniego ustawiania filtru – zarówno prostego, jak i zaawansowanego. Kliknięcie nazwy kolumny spowoduje wyświetlenie warunków takich samych jak w przypadku korzystania z filtra prostego. Umożliwia to szybkie filtrowanie rekordów na podstawie pojedynczego kryterium należącego do danej kolumny.

Filtrowanie na liście wniosków na podstawie warunku ustawionego bezpośrednio za pomocą kolumny
Filtrowanie na liście wniosków na podstawie warunku ustawionego bezpośrednio za pomocą kolumny

Nieustannie rozwijamy prosty filtr, aby osiągnąć jak najprostsze wyszukiwanie i filtrowanie danych list. W kolejnych wersjach będziemy informować o wprowadzanych ulepszeniach.

Ulepszone przyciski z zapisanymi warunkami filtrowania

Zmieniono także przyciski służące do aktywacji zapisanego filtra. Ich kolejność można łatwo zmieniać za pomocą metody Drag&Drop. Zmieniono również sposób określania koloru aktywnego przycisku. Po kliknięciu cały przycisk zostanie pokolorowany kolorem, który został ustawiony.

Aktywny przycisk filtra zaawansowanego jest teraz cały kolorowy
Aktywny przycisk filtra zaawansowanego jest teraz cały kolorowy

Każdy przycisk zawiera również menu umożliwiające edycję, przesłanie ustawionego filtra, a także jego usunięcie.

Menu wyświetlane w przycisku zapisanego filtra
Menu wyświetlane w przycisku zapisanego filtra

Można również wprowadzać zmiany w filtrze, który nie jest aktualnie aktywny, bez zmiany warunków wyszukiwania.

Okno do wprowadzania zmian w filtrach
Okno do wprowadzania zmian w filtrach

 

Swobodne zatwierdzanie

W najnowszej aktualizacji rozszerzono również opcje zatwierdzania o swobodne zatwierdzanie. W przeciwieństwie do zatwierdzania, które jest już obecne w CDESK, nie jest ono powiązane z szablonem wniosku lub zlecenia roboczego. W rezultacie funkcja swobodnego zatwierdzania stanowi dynamiczne i proste rozwiązanie w każdej sytuacji, która wymaga zatwierdzenia. Zatwierdzanie swobodne wymaga zdefiniowania tylko jednej reguły, którą definiuje się w module Reguły zatwierdzania. Reguła ta zostanie następnie zastosowana do wszystkich procesów zatwierdzania swobodnego zatwierdzania.

 

Definicja zasady swobodnego zatwierdzania
Definicja zasady swobodnego zatwierdzania

 

Swobodne zatwierdzenie można utworzyć bez powiązania z jakimkolwiek modułem lub bezpośrednio we wniosku z powiązaniem z danym wymogiem.

Tworzenie swobodnego zatwierdzenia bez powiązania z jakimkolwiek modułem
Tworzenie swobodnego zatwierdzenia bez powiązania z jakimkolwiek modułem
Tworzenie swobodnego zatwierdzenia we wniosku
Tworzenie swobodnego zatwierdzenia we wniosku

Jeśli swobodne zatwierdzenie jest powiązane z wnioskiem, informacje o nim są wyświetlane bezpośrednio w formularzu wniosku.

Informacje o zatwierdzeniu na wniosku
Informacje o zatwierdzeniu na wniosku

Po utworzeniu zatwierdzenia, z powiązaniem lub bez powiązania z wnioskiem, osoby zatwierdzające są powiadamiane za pomocą wiadomości e-mail, a także powiadomień push bezpośrednio w systemie. Następnie w obu przypadkach zatwierdzanie przebiega w taki sam sposób, jak w przypadku zatwierdzania za pomocą szablonu wniosku lub zlecenia pracy.

 Formularz swobodnego zatwierdzenia
Formularz swobodnego zatwierdzenia

Widżety pokazujące przepracowane godziny w realizacjach tygodniowych i miesięcznych

Pierwsze widżety uwzględnione w przeglądzie wstępnym to te, które koncentrują się na śledzeniu zarejestrowanego czasu na fakturowanych realizacji. Są to Realizacje tygodniowe i Realizacje miesięczne. Oba widżety przedstawiają graficzne porównanie realizacji zadań w czasie i poza czasem dla wybranych rozwiązujących odpowiednio dla wybranego tygodnia i miesiąca. W przyszłych aktualizacjach zostaną dodane widżety dla wniosków, a widżety dla uzupełnień zostaną rozszerzone o uzupełnienia wewnętrzne.

Widgety realizacji tygodniowej i realizacji miesięcznej
Widgety realizacji tygodniowej i realizacji miesięcznej

Nowy responsywny design formularza do akceptowania/odrzucania zakończenia wniosku z powiadomienia mailowego

Aktualizacja 3.1.0 wprowadza udoskonalenia designu wielu funkcji i komponentów CDESK. Jednym z nich jest formularz do zgłaszania uwag dotyczących zakończenia wniosku, który otwiera się po kliknięciu przycisku Akceptuj zakończenie / Nie akceptuj zakończenia w powiadomieniu mailowym. Funkcjonalność tego formularza nie została zmieniona. Nadal umożliwia ona szybkie i łatwe zakończenie wniosku bez konieczności logowania się do systemu CDESK. prihlasovania sa do CDESKu.

Nowy wygląd formularza do akceptowania/odrzucenia zakończenia wniosku z powiadomienia mailowego

Nowy wygląd formularza do akceptowania/odrzucenia zakończenia wniosku z powiadomienia mailowego

Formularz jest również zoptymalizowany pod kątem wyświetlania na urządzeniach mobilnych. Umożliwia to skomentowanie realizacji wniosku przez telefon.

Wyświetl formularz, aby zgłosić uwagi dotyczące zakończenia wniosku na urządzeniu mobilnym
Wyświetl formularz, aby zgłosić uwagi dotyczące zakończenia wniosku na urządzeniu mobilnym

 

Ulubione – dodano możliwość wyświetlania pozycji na pierwszym poziomie w menu rozwijanym i dostępu do funkcji za pomocą jednego kliknięcia

 

Funkcja Ulubione już od dłuższego czasu jest częścią menu rozwijanego. Jednak dzięki najnowszej aktualizacji została ona znacznie ulepszona. Pozycje mogą być automatycznie dodawane do ulubionych na podstawie tego, jak często użytkownik z nich korzysta. Użytkownik może również wybrać, które moduły nie będą w ten sposób automatycznie dodawane do ulubionych. Możliwe jest również wyłączenie automatycznego sortowania elementów jako ulubionych i ręczne dodawanie elementów.

Nowe ustawienia Ulubionych pozycji
Nowe ustawienia Ulubionych pozycji

Ulubione pozycje można wyświetlać bezpośrednio na pierwszym poziomie menu, natomiast pozostałe pozycje menu można zwinąć.

Ulubione na pierwszym poziomie menu, a pozostałe elementy menu głównego są zwinięte.
Ulubione na pierwszym poziomie menu, a pozostałe elementy menu głównego są zwinięte.

Więcej informacji na temat ulubionych i sposobu ich ustawiania można znaleźć w osobnym artykule.

 

Możliwość zmiany ikony w zakładce przeglądarki (favicon)

W nowej aktualizacji wprowadzono także możliwość ustawienia własnej ikony, która będzie wyświetlana na karcie przeglądarki.

Własna ikona na karcie przeglądarki
Własna ikona na karcie przeglądarki

Ikonę można ustawić w menu Ustawienia globalne -> Loga, domeny, pliki. Aby ustawić ikonę, należy najpierw włączyć własną domenę serwera CM, a następnie można ustawić niestandardową ikonę w Favicon – ikonie, która pojawia się na początku karty w przeglądarce internetowej.

 Włączenie własnej domeny serwera CM i zmiana favicon
Włączenie własnej domeny serwera CM i zmiana favicon

Włączenie własnej domeny serwera CM jest dodatkowo płatną funkcją zgodnie z cennikiem CDESK. Po zmianie ikony może się okazać, że oryginalna ikona nadal będzie się wyświetlać. Usunięcie pliku cache może nie pomóc, ponieważ plik ten ma własne zarządzanie w zależności od przeglądarki. Nie znaleźliśmy jeszcze łatwego i niezawodnego sposobu na usunięcie oryginalnej ikony z repozytorium i zalecamy pozostawienie tej czynności do samodzielnego wykonania przez przeglądarkę. Możliwym rozwiązaniem jest zmiana nazwy katalogu, w którym w przeglądarce znajdują się dane użytkownika. Umożliwi to przeglądarce ponowne rozpoczęcie zapisywania nowych danych z nową ikoną.

 

Nowy warunek dla filtra zaawansowanego: rozwiązujący – członkowie grupy

W wersji 3.1.0 dodano nowy warunek dla filtra zaawansowanego: Rozwiązujący – członkowie grupy. Warunek umożliwia filtrowanie wniosków z przypisanym Rozwiązującym, który jest/nie jest członkiem grupy określonej w filtrze.

Konfiguracja warunków Rozwiązujący - członkowie grupy
Konfiguracja warunków Rozwiązujący – członkowie grupy

 

Przyciski do przewijania między wnioskami w widoku szczegółów wniosków na liście wniosków

Klikając ikonę trzech kropek obok nazwy wniosku, można wyświetlić podgląd wniosku bezpośrednio na liście wniosków. W najnowszej aktualizacji w tym podglądzie dodano przyciski umożliwiające przewijanie między wnioskami, które będą wyświetlane w tym podglądzie. Wymagania są wyświetlane zgodnie z ich kolejnością na liście podczas przewijania.

Przyciski do przełączania między wnioskami w podglądzie wniosków.
Przyciski do przełączania między wnioskami w podglądzie wniosków.

 

Zakończenie pierwszej fazy połączenia z JIRA

Możliwości pracy z wnioskami zostały również rozszerzone dzięki złącza JIRA, który zapewnia dwukierunkowe połączenie między CDESK a systemem JIRA. Po aktywacji i skonfigurowaniu złącza w Ustawieniach globalnych na wniosku pojawi się zakładka JIRA. Na karcie znajdują się przyciski umożliwiające utworzenie nowego zadania JIRA lub bezpośrednie połączenie istniejącego zadania.

 

Formularz do tworzenia nowego zadania JIRA bezpośrednio z wniosku
Formularz do tworzenia nowego zadania JIRA bezpośrednio z wniosku

 

Pripojenie JIRA úlohy na požiadavku
Połączenie zadania JIRA na wniosku

Jednym z celów tego połączenia jest to, aby w CDESKu pracownicy wspierający projekty oprogramowania widzieli, w jakim stanie są rozwiązane zadania związane z wnioskiem. Informacje te mogą być również udostępniane klientom końcowym. Informacje mogą być również udostępniane klientom końcowym.

Połączenie z JIRA można również dodać w innych celach, np. zespół wsparcia technicznego będzie zapisywał prace wykonane w CDESK, a następnie zostaną one przeniesione do dziennika prac w JIRA.

Połączenie z JIRA widoczne na liście wniosków
Połączenie z JIRA widoczne na liście wniosków
Zakładka JIRA
Zakładka JIRA

 

Złącze umożliwiające połączenie kilku CDESKów

Jeśli zarówno klient, jak i dostawca korzystają z CDESK, nowe złącze daje możliwość ich wzajemnego połączenia. Dzięki temu obaj użytkownicy mogą pracować nad wnioskami we własnym środowisku bez konieczności tworzenia nowych kont w innych środowiskach. Zmiany wprowadzone w wnioskach są odzwierciedlone po obu stronach. Niezależnie od tego, czy chodzi o dodanie dyskusji, tworzenie i zatwierdzanie oferty, czy zmianę statusu wniosku.

Klient wprowadza wniosek do swojego systemu CDESK. Po zapisaniu wniosku w formularzu pojawi się ikona umożliwiająca automatyczne utworzenie wniosku również w środowisku dostawcy. Wnioski utworzone w ten sposób są wyróżniane na liście za pomocą flagi.

Lista wniosków z automatycznie utworzonymi wnioskami z innego środowiska CDESK
Lista wniosków z automatycznie utworzonymi wnioskami z innego środowiska CDESK

 

Parametry automatycznie utworzonego wniosku po stronie klienta są również wyświetlane we wniosku dostawcy. Jeśli dostawca doda wycenę do swojego wniosku, klient może ją zatwierdzić w swoim wniosku. Podobnie klient może skomentować, gdy dostawca wprowadzi wniosek do stanu Testowanie przez klienta, a także Zakończone.

Automatycznie utworzony wniosek dzięki połączeniu dwóch CDESK
Automatycznie utworzony wniosek dzięki połączeniu dwóch CDESK
Wyświetlanie powiadomienia do wyrażenia opinii w celu zakończenia wniosku we wniosku klienta
Wyświetlanie powiadomienia do wyrażenia opinii w celu zakończenia wniosku we wniosku klienta

 

Lista wszystkich nowości CDESK 3.1.0 >