STUDIUM PRZYPADKU

CDESK jako kluczowe narzędzie do
świadczenia usług w SECAR

99% satysfakcji z CDESK
80% zdigitalizowanych i ustandaryzowanych procesów wewnętrznych

O firmie

SECAR jest jednym z największych słowackich dostawców systemów bezpieczeństwa, działającym na rynku od ponad 30 lat. Obecnie chroni około 16 tysięcy pojazdów, zapewnia monitoring, technologie informatyczne i bezpieczeństwa oraz 24-godzinny serwis. Na Słowacji posiada 5 oddziałów i sieć partnerów.

Cel

Głównym celem było zintegrowanie procesów zatwierdzania kluczowego klienta firmy SECAR z nowym środowiskiem w możliwie najkrótszym czasie.

Kolejnym była cyfryzacja i standaryzacja procesów wewnętrznych, skupiająca się również na centralizacji i przekształceniu hurtowni danych w jeden system. Również w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej na rynku.

 

” Platforma może być również wykorzystywana w pełni do konkretnych przypadków użycia, a wewnętrzne procesy mogą być wdrażane bezpośrednio w środowisku CDESK. Istnieje możliwość łączenia ze wszystkimi urządzeniami, szczególnie podoba nam się możliwość łączenia za pośrednictwem smartfonów, dzięki czemu nasi pracownicy mają informacje o kliencie w terenie. Ogromną zaletą systemu jest zorientowane na użytkownika i przejrzyste środowisko graficzne.”

František Vass, Kierownik działu IT, SECAR Bratysława

Stan przed wdroźeneim

W pewnym momencie ręczne zarządzanie zgłoszeniami i projektami było już trudne. Łączenie różnych systemów ICT w celu automatyzacji, optymalizacji procesów i eliminacji błędów ludzkich również stanowiło wyzwanie. Firma nie posiadała centralnego systemu CRM podczas świadczenia usług klientom.

Rozwiązanie

Normalny proces dyspozytorski SECAR w CDESK rozpoczyna się po otrzymaniu powiadomienia o naruszeniu obiektu wysłanego przez system zewnętrzny. Pracownik dyspozytorni wyszukuje klienta w sekcji Firmy, a następnie tworzy wniosek w module Wnioski, gdzie przypisuje konkretny obiekt do jednostki interwencyjnej.

Dzięki API, SECAR był w stanie zapewnić połączenie z Google Maps i aplikacją Waze, która przypisuje współrzędne do miejsca, do którego należy się udać podczas wyjazdu alarmowego. Po sprawdzeniu obiektu pracownik rejestruje problem i rozwiązanie w opisie wniosku, a następnie zamyka wniosek

Pracę z wnioskami ułatwia katalog wniosków. Podczas tworzenia wniosku za pośrednictwem katalogu użytkownik wybiera kafelek, który najlepiej opisuje żądaną usługę. Po kliknięciu kafelka wyświetlany jest formularz wniosku z wstępnie wypełnionymi polami, aby usprawnić wprowadzanie wniosku.

Dla SECAR ważne jest śledzenie KPI (Kluczowych wskaźników wydajności):

  • kiedy powiadomienie zostało odebrane i przetworzone do dyspozycji,
  • kiedy jednostka interwencyjna otrzymała informację,
  • kiedy jednostka interwencyjna przybyła na miejsce.

Do tak przejrzystego monitorowania wydajności dyspozytorskiej i statystyk w ramach wyjazdów, ochrony obiektów i wydajności pracowników w różnych okresach firma SECAR wykorzystuje Moduł Scoreboard. Zapewnia kompleksowy przegląd danych liczbowych na jednym ekranie.

Dział IT SECAR wykorzystuje Regularne Wnioski do rejestrowania cyklicznie powtarzających się procesów wewnętrznych. Konfigurowalna baza danych (CMDB) służy do śledzenia wszystkich obiektów, pojazdów i kart SIM urządzeń lokalizacyjnych.

Moduł Baza Wiedzy umożliwia przygotowanie i kategoryzację firmowego know-how za pomocą kafelków, dzięki czemu pracownicy mają dostęp do ważnych informacji.

Rezultat

Kluczowe segmenty firmy zostały już zintegrowane z systemem CDESK. W produkcji i aktywnym korzystaniu z platformy, system intuicyjnie inspiruje użytkowników do optymalizacji procesów i wprowadzania nowych projektów na wyższe standardy. W roadmapy SECAR zbliża się do ostatniego planowanego punktu wdrożenia BI (Business Intelligence), a transformacja przepływów pracy poszczególnych serwerów wewnętrznych została już zakończona.

CDESK firmy SECAR zapewniło środowisko, które zostało docenione przez pracowników front office, HR, a przede wszystkim kierowników projektów i interesariuszy firmy. Za wielką zaletę, SECAR uważa dostarczenie dołączonego środowiska testowego do modelowania i testowania nowych procesów, a także dostarczenie rozwiązania z zaimplementowanymi złączami do różnych systemów. Możliwości CDESK można rozszerzyć za pomocą w pełni funkcjonalnego API REST, dla którego Inova Logic zapewnia doskonałą dokumentację w Swaggerze.

Jeśli jesteś zainteresowany tym studium przypadku, nie wahaj się z nami skontaktować.

UŻYWANE MODUŁY
https://www.cdesk.pl/wp-content/uploads/2021/08/01_Poziadavky-320x320.png

Wnioski

Požiadavky
https://www.cdesk.pl/wp-content/uploads/2023/09/ico-pravidelne-poziadavky.png

Regularne wnioski

Regularne wnioski
https://www.cdesk.pl/wp-content/uploads/2023/09/ico-kalendar-1.png

Książka adresowa

Spoločnosti
https://www.cdesk.pl/wp-content/uploads/2021/08/06_Konfiguracia_CMDB-320x320.png

CMDB

CMDB
https://www.cdesk.pl/wp-content/uploads/2021/08/24_Uvodny_prehlad-320x320.png

Przegląd wstępny i Scorebard

Przegląd wstępny i Scorebard
https://www.cdesk.pl/wp-content/uploads/2021/08/18_Znalostna_baza-320x320.png

Baza wiedzy

Baza wiedzy
Funkcjonalności zewnętrzne
https://www.cdesk.pl/wp-content/uploads/2021/08/23_Automatizaicia-procesov-320x320.png

API do łączenia się z Google Maps

API do łączenia się z Google Maps