STUDIUM PRZYPADKU

Wskaźniki zadowolenia
klientów

100% digitalizacja istotnych procesów
100% satysfakcji z CDESK
100% zadowolenia z supportu
100% proces wdrożeniowy

O Firmie

DS Property, a. s. działa od 2013 roku w Dunajskiej Stredzie, świadcząc usługi IT, zarządzania i utrzymania nieruchomości, sprzątania i dozoru dla wielu firm. Współpraca z Inova Logic rozpoczęła się w 2019 r. właśnie w zakresie świadczenia usług IT.

Cel

Firma DS Property potrzebowała narzędzia do sprawnego i przejrzystego przetwarzania zgłoszeń od swoich klientów. Konieczne było zapewnienie organizacji i podziału pracy między poszczególnymi działami, rejestracja i tworzenie zestawień wykonanych prac na potrzeby fakturowania.

„Do tej pory udało nam się zaadresować wszystkie procesy, których potrzebowaliśmy. Największą zaletą jest proste, przejrzyste środowisko i możliwość dostosowania konfiguracji w razie potrzeby” – powiedział David Balaskó o CDESK.

 

Stan przed wdrożeniem

Rozmowy telefoniczne, spotkania nawet na korytarzu, wiadomości SMS lub e-mail. Rezultatem było minimum zarejestrowanych zadań, instrukcji, niekompletne i często błędnie rozwiązane wnioski. Organizacja pracy była chaotyczna, a planowanie bardzo trudne.

Rozwiązanie

Ewidencja i dalsza praca z wnioskami w oprogramowaniu CDESK realizowana jest w module Wnioski. Każdy wniosek jest przypisany do grupy lub rozwiązującego i powiązany z firmą lub umową.

DS Property świadczy swoje usługi renomowanym słowackim firmom Istermeat, Euromilk, Világi Winery, Kukkonia Farm House, Hotel Amade Chateau, Mol Football Academy, FK DAC 1904, MOL Arena. Dlatego ważne jest, aby bardzo dobrze rozróżnić, jakiej firmy, konkretnego oddziału, a nawet jakiej lokalizacji dotyczy wniosek. CDESK jest w stanie uchwycić to wszystko we wniosku, ponieważ firmy są zarejestrowane w module Książka adresowa. Oddziały i lokalizacje powiązane z danymi firmami są zarejestrowane w Konfigurowalnej bazie danych.

Pracę z wnioskami ułatwia katalog wniosków. Podczas tworzenia wniosku za pośrednictwem katalogu wniosków użytkownik wybiera kafelek, który najlepiej opisuje temat jego wniosku. Na przykład Zakup lub Zatrudnienie nowego pracownika. Po kliknięciu kafelka wyświetlany jest formularz wniosku, który zawiera wstępnie wypełnione pola.

Dlaždice katalógu požiadaviek
Obraz: Kafelki katalogu wniosków

Oprócz predefiniowanych pól, szablony wniosków zapewniają możliwość zatwierdzania i definiowania zleceń pracy, które są generowane automatycznie. W DS Property wykorzystywane są obie te funkcje.

Zlecenia pracy pozwalają podzielić bardziej złożone wnioski na mniejsze, łatwiejszych do zarządzania jednostek. Taki podział zadań przydaje się, gdy nowy pracownik musi rozpocząć nową pracę. W DS Property zlecenia pracy są ustawione na automatyczne generowanie po wypełnieniu określonej wartości Pola zdefiniowanego przez użytkownika. Na przykład, zlecenie pracy na dostarczenie pomocy roboczych zostanie wygenerowane tylko wtedy, gdy na wniosku zaznaczono, że nowy pracownik wymaga pomocy roboczych. Dzięki temu cały proces można bardzo łatwo zautomatyzować.

Zatwierdzenie jest stosowane w przypadku ważnych decyzji związanych z rozwiązaniem wniosku. Na przykład, jeśli wniosek dotyczy zakupu, ważne jest, aby został on najpierw zatwierdzony przez wyznaczonego pracownika.  

Praca wykonana nad wnioskami jest rejestrowana przy użyciu Realizacji. Realizacje wraz z wnioskami mogą być powiązane z Zamówieniami, które są następnie wykorzystywane jako podstawa do fakturowania.

Przetwarzanie wiadomości znacznie upraszcza komunikację, gdy użytkownicy odpowiadają na powiadomienie e-mail w narzędziu CDESK, a ich odpowiedź jest dopasowywana do rozwiązywanego wniosku.

 

Podsumovanie

Dzięki opisanym powyżej funkcjom organizacja pracy uległa znacznej poprawie. Oprogramowanie CDESK umożliwiło firmie digitalizację wszystkich istotnych procesów.

Firma DS Property, a.s. wybrała oprogramowanie CDESK również dlatego, że jest to słowacki produkt, który można dostosować i zmodyfikować zgodnie z potrzebami użytkownika. Jednocześnie cały system jest opakowany w proste i intuicyjne środowisko. DS Property podkreśla również swoje pozytywne doświadczenia w komunikacji z przedstawicielami CDESK.

Jeśli jesteś zainteresowany tym studium przypadku, nie wahaj się z nami skontaktować.

 

UŻYWANE MODUŁY
https://www.cdesk.pl/wp-content/uploads/2021/08/01_Poziadavky-320x320.png

Wnioski

Wnioski
pracovne-prikazy

Zlecenia pracy

Zlecenia pracy
https://www.cdesk.pl/wp-content/uploads/2023/09/ico-plnenia.png

Realizacje

Realizacje
https://www.cdesk.pl/wp-content/uploads/2023/12/schvalovanie.png

Zatwierdzanie

Zatwierdzanie
https://www.cdesk.pl/wp-content/uploads/2023/09/ico-spracovanie-sprav.png

Przetwarzanie wiadomości

Przetwarzanie wiadomości
https://www.cdesk.pl/wp-content/uploads/2023/09/ico-cmdb.png

CMDB

CMDB
https://www.cdesk.pl/wp-content/uploads/2023/09/ico-kalendar-1.png

Książka adresowa

Książka adresowa
https://www.cdesk.pl/wp-content/uploads/2021/08/02_Zakazky-320x320.png

Zamówienia

Zamówienia