PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA

Jak Seyfor ma przejrzystą komunikację z klientem dzięki CDESK

PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA

Jak Seyfor ma przejrzystą komunikację z klientem dzięki CDESK

50% zautomatyzowanych procesów
Przejrzysta komunikacja z klientami

O firmie

Seyfor, a.s. oferuje rozwiązania ERP do zarządzania i automatyzacji procesów biznesowych w różnych branżach i dla różnych dużych firm. (czytaj więcej)

„Mała firma Cígler Software została założona w Brnie w 1990 roku. Był to początek drogi, która doprowadziła nas do pozycji jednej z największych firm programistycznych w Europie Środkowej. Pod naszym szyldem przeszło już ponad 15 firm i nadal się rozwijamy w krajach europejskich“

Cel

Celem firmy Seyfor a.s., która komunikuje się z ogromną liczbą klientów, jest jasna komunikacja z klientem oraz wdrożenie standardowego service desku z komunikacją oferty i fakturowaniem dokumentów z wykonanej pracy.

Rozwiązanie

 

„Podobało mi się, że na początku robiliśmy wszystko metodycznie razem z panem Jombikiem. Miałam pomysł, a on był gotów go zrealizować.“
– Ing. Zuzana Zajičková

 

Zespół CDESK zaoferował responsywność w realizacji wymogów funkcjonalnych obejmujących cały proces od wstępnej komunikacji z klientem do wystawienia dokumentów do rozliczenia:

Proces rozpoczyna się od modułu Zamówienia, który reprezentuje kontrakt z klientem, projekt (grupuje wnioski z klientem). Zdefiniowane stawki (stawki ryczałtowe, stawki godzinowe,…) w połączeniu z raportowaną pracą z realizacji stanowią podstawę do rozliczania.
Następnie moduł Wnioski rozwiązuje przechwytywanie sugestii od klientów, późniejszą komunikację w postaci dyskusji, ofert. Grupuje również wszystkie realizacje z wykonaną i zafakturowaną pracą.

Moduł Oferty rejestruje przewidywany czas realizacji wniosku klienta, jak również czas zaakceptowany przez klienta. Zaoferowany zakres prac może być zaakceptowany przez klienta bezpośrednio w CDESK po weryfikacji przez osobę upoważnioną.

Moduł Realizacje obejmuje ewidencję wykonanej pracy (kto, co, za jaki czas), która stanowi podstawę do systemu frekwencji (realizacje wewnętrzne) oraz podstawę do rozliczeń (realizacje fakturowane).

Moduł Cennik służy jako szablon dla pozycji rozliczeniowych wprowadzanych do zamówień.

Moduł Raporty został specjalnie dostosowany do potrzeb Seyfor i obejmuje 4 główne kategorie raportów:

  1. Statystyki wniosków – ocena statystyk wprowadzonych wniosków i wniosków z zaakceptowanym zakończeniem.
  2. Kontrola budżetu wniosków – porównanie za jaką cenę ktoś ma to zrobić i ile zaakceptował klient oraz ile realnie chcemy fakturować.
  3. Raport z planowania zasobów ludzkich – ocena zasobów ludzkich niezbędnych do realizacji wycenianej funkcjonalności.
  4. Podsumowaniem wykorzystania ryczałtu we wnioskach jest załącznik do faktury.

Jako ostatni etap procesu, moduł Rozliczenia służy do wystawiania dokumentów rozliczeniowych do fakturowania.

Dzięki CDESK, Seyfor był w stanie zdigitalizować 50% swoich procesów, skonfigurować procesy wewnętrzne i zapewnić przejrzystą komunikację z klientami w jednej aplikacji. Wszystko to jest dowodem na to, że CDESK to prawdziwie kompleksowe narzędzie, które można w unikalny sposób przygotować i dostarczyć każdej firmie.

 

Jeśli jesteś zainteresowany tym studium przypadku, nie wahaj się z nami skontaktować.

UŻYWANE MODUŁY
https://www.cdesk.pl/wp-content/uploads/2021/08/01_Poziadavky-320x320.png
Wnioski
https://www.cdesk.pl/wp-content/uploads/2021/08/03_Plnenia-320x320.png
Realizacje
https://www.cdesk.pl/wp-content/uploads/2021/08/02_Zakazky-320x320.png
Zamówienia
https://www.cdesk.pl/wp-content/uploads/2021/08/17_Cennik-320x320.png
Cennik
https://www.cdesk.pl/wp-content/uploads/2021/08/14_Ponuky-320x320.png
Oferty
https://www.cdesk.pl/wp-content/uploads/2021/08/09_Reporty-320x320.png
Raportowanie i Power BI
Účtovanie logo
Rozliczanie
Funkcjonalności zewnętrzne
https://www.cdesk.pl/wp-content/uploads/2021/08/26_API_konektory-320x320.png
API do synchronizacji przepracowanych godzin w MS Project