Podstawowa lista nowości dla wersji 3.1.11 - CDESK
 

NezaradenéPodstawowa lista nowości dla wersji 3.1.11

6. września 2023

Nowości CDESK w wersji 3.1.11 

 • Wnioski
  • Podczas procesu zatwierdzania można zwrócić wniosek do uzupełnienia, a następnie odesłać do zatwierdzenia. TOP
  • Status kroków procesu zatwierdzania wniosku jest również wyświetlany na wydrukowanym wniosku.
  • Zmodernizowana wizualizacja dyskusji we wniosku w portalu internetowym.
  • Nowa funkcja umożliwiająca przeglądanie rekordów realizacji i zmian statusu między postami w zakładce Dyskusja.
  • Terminu na wniosku mogą być wprowadzane do przeszłości ( uprawnieni użytkownicy).
  • W polach Kto wnioskuje i Dla kogo wnioskuje na formularzu wniosku regularnego można również ustawić wolny tekst.
  • Nowa możliwość edytowania dodatkowych właściwości wniosku nawet po jego zakończeniu.  
  • W historii wniosku zapisywane jest, kto i kiedy potwierdził, że nie ma potrzeby odpowiadania na dyskusję.
 • Firmy
  • W eksporcie XLS firm wyświetlana jest ogólna poczta, nawet jeśli jest ona pobierana z powiązanego kontaktu.
 • Fakturowanie
  • Faktury wraz z zestawieniami prac mogą być wysyłane zbiorczo przez email. TOP
  • Datę transakcji podlegającej opodatkowaniu i termin płatności faktury określa się według ustawień w jednostce rozliczeniowej.
  • Na wystawionej fakturze można zmienić powiązanie z otrzymanym zleceniem. Uwaga: Rozwiązanie dotyczące odliczania od przedpłaconej wysyłki pojawi się w jednej z kolejnych aktualizacji wersji 11.
 •  Dokumenty
  • Ulepszono raport wydruku wystawionego zlecenia.
  • W rejestrze dokumentów dodano wyszukiwanie według kolumn Nadawca, Odbiorca, Kod projektu i Projekt.   
 •  Realizacje
  • Wpisanie realizacji jest również możliwe dla kilku rozwiązujących. TOP
  • Realizacje można również edytować po wystawieniu faktury.
 • Przetwarzanie wiadomości
  • Jeśli otrzymany e-mail do CDESK przekroczy dozwolony rozmiar, nie zostanie przetworzony, a nadawca zostanie o tym poinformowany.
 •  Oferty
  • Ulepszona funkcjonalność, ale też wygląd modułu Oferty. TOP
  • Zmieniona została metoda wyboru pozycji magazynowej na ofercie.
 • Konfigurowalna baza danych (CMDB)
  • Dodano nową podstawową właściwość Informacje w formularzu, która wyświetla informacje o formularzu jako osadzony blok bez nazwy. TOP
  • Istniejące powiązania w elemencie konfiguracji są również wyświetlane podczas jego drukowania.
 • Wnioski o czas wolny
  • Wnioski o urlop pojawiają się w kalendarzu.  TOP
  • Jeśli użytkownik przekroczył limit urlopu wyrównawczego, nie będzie mógł wnioskować o ten rodzaj urlopu.
  • Dla jednostek czasowych wniosków o czas wolny dodano wartości 30 minut i 15 minut.
  • W każdym szablonie wniosku o urlop jednostkę czasu można ustawić osobno.
 •  Zatwierdzanie
  • Kroki zatwierdzania zostały dodane wraz z nowymi rolami zatwierdzających – Odpowiedzialny za obszar, Odpowiedzialny za centrum kosztów, Przełożony odpowiedzialnego za centrum kosztów.
 • Ogólne funkcje
  • Podczas ustawiania kolorów ikon i kafelków możliwe jest mieszanie własnych kolorów, do tej pory można było wybierać tylko z predefiniowanej palety.

Lista poprawek dla wersji 3.1.11.

Pełny tekst aktualności będzie dostępny w ciągu kilku dni.