CDESK Desktop Client - Informacje wstępne - CDESK
 

CDESK Desktop Client - Informacje wstępne

Obsah stránky

1 Wstęp

CDESK Desktop Client jest przeznaczony przede wszystkim do stałej pracy z CDESK dla użytkowników z tańszą licencją CDESK SILVER. Dzięki zaletom zapewnianym przez CDESK Desktop Client, zalecamy jego stosowanie również użytkownikom posiadających licencję CDESK GOLD. Służy do pracy operacyjnej i wygodniejszego zarządzania pozycjami w bazie danych (CMDB). Umożliwia obsługę poszczególnych wniosków, zleceń pracy, zapis realizacji i związanych z nimi czynności, takich jak zmiana statusów (np. na „Zakończone”). Użytkownicy z licencją CDESK GOLD mogą w nim edytować zbiorczo, co znacznie ułatwia zarządzanie różnymi listami.

CDESK Desktop Client różni się od interfejsu internetowego:

 • Listy tabelaryczne z elastycznym filtrowaniem nad każdą kolumną.
 • Edycja zbiorcza – edycja danych bezpośrednio na listach bez otwierania szczegółów rekordu (wymaga licencji GOLD).
 • Wyszukiwanie danych w górnym polu wyszukiwania równocześnie z wpisywaniem.
 • Możliwość dodania rekordu w sposób odpowiedni dla danego modułu, np. poprzez katalog wniosków, poprzez okno modalne, poprzez nowy wiersz w tabeli, poprzez nowy wiersz w tabeli z wstępnie wypełnionymi wybranymi kolumnami.
 • Przejrzystość dzięki zakotwiczeniu wybranych rzez Ciebie kolumn.
 • W listach, przejrzysty prawy panel z podglądem i edycją rekordów.
 • Szybka orientacja przy użyciu filtrów w lewym panelu.

2 CDESK Desktop Client – narzędzie do pracy z tańszą licencją

CDESK Desktop Client umożliwia tańszą obsługę CDESK do pracy operacyjnej. Poprzez CDESK Desktop Client pracownicy mają ciągły dostęp do funkcji potrzebnych w ich codziennej pracy, a jeśli okazjonalnie potrzebują pełnej funkcjonalności, mają ją dostępną przez sieć pod pewnymi ograniczeniami czasowymi. Kolejną zaletą klienta jest to, że dane są przechowywane lokalnie na komputerze, co oszczędza wydajność serwera. To samo dotyczy aplikacji mobilnej.

Dla użytkowników z licencją CDESK SILVER dostęp do interfejsu WWW jest częściowo ograniczony, tylko 25% użytkowników z tą licencją może jednorazowo połączyć się ze stroną CDESK. Ale nawet użytkownicy z licencją CDESK SILVER są połączeni w sposób ciągły i po niższej cenie za pomocą CDESK Desktop Client.

3 CDESK Desktop Client – przydatny również dla użytkowników CDESK GOLD

Zwracamy uwagę na przydatne funkcje, z których skorzystają również użytkownicy z licencją GOLD, tj. j. użytkownicy, którzy mają nieograniczony dostęp do interfejsu internetowego.

3.1 Edycja zbiorcza jak w Excelu (wymaga licencji CDESK GOLD)

Korzystając z edycji zbiorczej, możesz przenosić i edytować elementy jak w programie Excel. Funkcja edycji zbiorczej jest obsługiwana przez prawie każdy moduł.

Podczas edycji zbiorczej możesz także napotkać okna modalne, ponieważ wymaga tego format komórki. Dzieje się tak w przypadku, gdy komórka zawiera treść HTML, a sama tabela wyświetla ciągi jako zwykły tekst. Wyświetlane jest pomocnicze okno modalne, aby formatowanie HTML nie zostało utracone podczas wprowadzania i edycji.

Obrázok 1 Tabuľková editácia - Modálne okno - Úprava textu 1
Obraz 1 Edycja zbiorcza – Okno modalne – Edycja tekstu 1

Użyj przycisku ENTER, aby wprowadzić pozycję, którą chcesz edytować. Klawisz ESC służy do wyjścia z pozycji. Użyj przycisku „Zapisz”, aby zapisać edytowany tekst. Klawisz skrótu F2 umożliwia również wprowadzenie opisu w edycji zbiorczej.

Za pomocą klawiszy strzałek możliwe jest poruszanie się w poziomie i pionie po poszczególnych komórkach w pozycji. W wybranej komórce, którą chcesz edytować, zacznij po prostu pisać, a tekst będzie bezpośrednio dodawany. Podobieństwo edycji zbiorczej można porównać do Excela. Jeżeli w danej kolumnie jest już podobna wartość, to podczas pisania z wykorzystaniem edycji zbiorczej powtarzająca się treść będzie wyświetlana równolegle podczas pisania.

Obrázok 1 Tabuľková editácia - Modálne okno - Úprava textu 1
Obraz 2 Edycja zbiorcza

3.2 Elastyczne filtrowanie nad każdą kolumną i zapisywanie ustawionego filtra

Kolejną zaletą oferowaną przez CDESK Desktop Client jest filtrowanie w dowolnej kolumnie. Wystarczy kliknąć nazwę kolumny, a zostaną zaoferowane warunki filtrowania.

Obrázok 3 Filtrovanie v konkrétnom stĺpci
Obraz 3 Filtrowanie w określonej kolumnie

Filtry ustawione nad kolumnami mają ze sobą relację „AND”. Możesz połączyć „AND” i „OR” w jednej kolumnie.

Obrázok 4 AND, OR filter
Obraz 4 Filtr AND, OR

Szybkie ustawienie filtra można zapisać pod przyciskiem, a tym samym szybko zastosować w przyszłości. Przycisk jest tworzony za pomocą ikony lejka ze znakiem „+” w prawym górnym rogu.

Obrázok 5 Vytvorenie nového filtru
Obraz 5 Utworzenie nowego filtra

3.3 Natychmiastowe wyszukiwanie danych w górnym polu wyszukiwania podczas pisania

Rekordy można również wyszukiwać za pomocą górnego pola wyszukiwania. Wyniki są wyświetlane natychmiast po wpisaniu tekstu

Obrázok 6 Vrchné vyhľadávacie pole
Obraz 6 Górne pole wyszukiwania

W górnym polu wyszukiwania możliwe jest wyszukiwanie, nawet jeśli filtry są włączone w innych miejscach (lewy panel, szybki filtr nad kolumnami). W tym celu na końcu górnego pola wyszukiwania znajduje się przełącznik, który po wyłączeniu wyszukuje wpisany tekst we wszystkich dostępnych rekordach.

Obrázok 7 Vrchné vyhľadávacie pole – prepínanie rozsahu vyhľadávania
Obraz 7 Górne pole wyszukiwania – zmiana zakresu wyszukiwania

Możesz również kontrolować zakres tego, jakie pola przeszuka górne pole wyszukiwania. Zakres wyszukiwania ustawia się poprzez menu kontekstowe na końcu górnego pola wyszukiwania.

Obrázok 8 Vrchné vyhľadávacie pole – zoznam stĺpcov, v ktorých sa vyhľadáva
Obraz 8 Górne pole wyszukiwania – lista kolumn do przeszukania

3.4 Prawy panel z podglądem i edycją rekordów

Po kliknięciu na pozycję w dowolnym module, w prawym okienku wyświetlana jest zawartość wybranej pozycji z listy. Poszczególne działania zostały przedstawione poniżej.

Obrázok 9 Pravý panel požiadavky
Obraz 9 Prawy panel wniosku

Prawy panel umożliwia wyświetlenie wniosku w kilku etapach.

Obrázok 10 Pravý panel požiadavky 2
Obraz 10 Prawy panel wniosku 2

3.5 Szybkie funkcje na wąskim prawym panelu z przyciskami

Prawy panel umożliwia szybszy dostęp do żądanej pozycji i wygodniejszą pracę z nią. W prawym panelu możesz wybierać między szybkimi skrótami, takimi jak wprowadzenie wniosku w dwóch krokach, a następnie zmniejszenie:

Obrázok 11 Pravý panel požiadavky - zobrazenie panela
Obraz 11 Prawy panel wniosku – widoki paneli

Prawy panel, oprócz innych funkcji wymienionych poniżej, umożliwia również bezpośrednie otwarcie okna modalnego.

Obrázok 12 Pravý panel - modálne okno
Obraz 12 Prawy panel – modalne okno

Nasstępne pozycje: synchronizuj, zapisz, dodaj post w dyskusji, dodaj post dla rozwiązujących, zakończ, dodaj realizację, dodaj zadanie, dodaj zlecenie pracy, powiązane wnioski i załączniki.

3.5.1 Dyskusja we wniosku

Prawy panel wniosku umożliwia szybszy dostęp do dyskusji za pomocą przycisku lub zakładki. W prawym panelu znajduje się również funkcja otwierająca okno modalne z dyskusją.

Obrázok 13 Pridať diskusiu pomocou pravého panela v požiadavkách
Obraz 13 Dodaj dyskusję używając prawego panelu we wnioskach
Obrázok 14 Záložky diskusie v pravom panely požiadaviek
Obraz 14 Zakładki dyskusyjne w prawym panelu wniosków

Dyskusję można również otworzyć w oknie modalnym bezpośrednio z prawego panelu

Obrázok 15 Modrá ikona v diskusii na otvorenie modálneho okna
Obraz 15 Niebieska ikona w dyskusji, aby otworzyć okno modalne

3.6 Nowe sposoby dodawania rekordów.

CDESK Desktop Client posiada kilka nowych sposobów dodawania rekordów w porównaniu do interfejsu WWW. Jest to dodawanie wierszy, co jest szczególnie przydatne w przypadku konfiguracji bazy obiektów CMDB, Realizacji, Zadań. W przypadku dodawania z powtarzalnością danych pomocna będzie metoda dodawania wierszy z przeniesieniem danych z filtra. Dodawanie poprzez prawy panel jest uproszczone. Najbliższe interfejsowi internetowemu jest dodawanie poprzez okno modalne. Różne sposoby dodawania z poziomu interfejsu internetowego zostały opisane w poniższym tekście.

 1. Dodaj przez prawy panel
 2. Dodaj przez nowy wiersz bezpośrednio na liście
 3. Dodaj przez nowy wiersz używając filtra
3.6.1 Dodaj przez prawy panel

Jeśli ustawisz „Dodaj przez prawy panel”, otworzy się prawy panel, za pomocą którego możesz dodać m.in. zadanie.

Obrázok 16 Pridať cez pravý panel – Úloha
Obraz 16 Dodaj przez prawy panel – Zadanie

Po wybraniu opcji „Dodaj przez prawy panel”, panel zostanie zwinięty na pierwszym poziomie. Za pomocą strzałek znajdujących się pod ikoną „X” służącą do wyjścia z okna, poziom panelu może być przesuwany w górę i w dół w zależności od potrzeb. Po tym następują przyciski „Otwórz w oknie modalnym”, „Synchronizuj”, „Zapisz” i „Usuń”.

Obrázok 17 Ukážka - Pravý panel – Úloha
Obraz 17 Przykład – Prawy panel – Zadanie
3.6.2 Dodaj przez nowy wiersz bezpośrednio na liście

Do jednych z najbardziej korzystnych funkcji, które oferuje CDESK Desktop Client, należy „Dodaj przez nowy wiersz”. Dzięki tej funkcji nie trzeba otwierać żadnych dodatkowych okien, a jedynie dodawać i wpisywać informacje dokładnie tam, gdzie są potrzebne, co pozwala zaoszczędzić czas i pracę.

Obrázok 18 Pridať cez nový riadok – Plnenie
Obraz 18 Dodaj przez nowy wiersz – Realizacja

Gdy dodasz nowy wiersz, pole synchronizacji pojawi się na samym początku. Więcej na temat synchronizacji znajdziesz w innych wskazówkach. Nadal jesteśmy w edycji zbiorczej, w której wystarczy od razu zacząć wpisywać. Nawet jeśli jest to nowy wiersz, który jest pierwszym w kolejności, to i tak podczas wpisywania tekstu, który już istnieje w tej kolumnie, zostanie on automatycznie wstępnie wypełniony.

3.6.3 Dodaj przez nowy wiersz używając filtra

Jeśli wybrałeś typ w lewym filtrze, kliknij „Dodaj przez nowy wiersz używając filtra” po ustawieniu okna, a wiersze zostaną dodane, w których wystarczy dodać niezbędne informacje. Najlepszym zastosowaniem tej funkcji jest wprowadzanie obiektów z CMDB do bazy konfiguracyjnej o określonej, równej wartości.

Obrázok 20 Pridať cez nový riadok s použitím filtra – Objekty konfiguračnej databázy
Obraz 20 Dodawanie nowego wiersza za pomocą filtra – Konfiguracja obiektów bazy danych

Wiersz, który pojawia się po dodaniu, można wypełnić wpisując bezpośrednio, jak w przypadku opcji „Dodaj przez nowy wiersz”.

Obrázok 21 Pridať cez nový riadok s použitím filtra - Objekty konfiguračnej databázy - Nový riadok
Obraz 21 Dodanie nowego wiersza używając filtra – Konfiguracja obiektów bazy danych – Nowy wiersz

Przycisk jest do Twojej dyspozycji non stop i możesz go ustawić do własnych potrzeb. Dzięki niemu Twoja praca będzie szybsza i bardziej efektywna.

Obecnie taki sposób dodawania jest możliwy w bazie konfiguracji obiektów CMDB. Nadal będzie uwzględniany w realizacjach i zadaniach.

3.7 Opcjonalne zakotwiczenie kolumn

Zakotwiczone kolumny mogą przypominać te excelowe. Jednym ze sposobów zakotwiczenia kolumny jest bezpośrednie kliknięcie prawym przyciskiem myszy na dowolnej kolumnie. Możesz zmienić zakotwiczenie kolumn w dowolnym momencie, według własnego uznania.

Obrázok 22 Ukotvenie stĺpca pomocou "Ukotviť po tento stĺpec"
Obraz 22 Zakotwiczenie kolumny za pomocą „Zakotwicz po tej kolumnie”
Obrázok 23 Ukotvenie stĺpca pomocou "Ukotviť po tento stĺpec" 2
Obraz 23 Zakotwiczenie kolumny za pomocą „Zakotwicz po tej kolumnie” 2
Obrázok 24 Ukotvenie stĺpca pomocou "Ukotviť po tento stĺpec" 3
Obraz 24 Zakotwiczenie kolumny za pomocą „Zakotwicz po tej kolumnie”3

Jako kolejną opcję zakotwiczenia kolumn w programie CDESK Desktop Client, ta funkcja jest dostępna z opcją monitu o dostosowanie liczby zakotwiczonych kolumn w lewym panelu. Ustawienie ma na celu uczynienie pracy w środowisku przyjemniejszym i prostszym.

Obrázok 25 Voľné ukotvenie stĺpcov
Obraz 25 Swobodne zakotwienie kolumn
Obrázok 26 Ukotvenie stĺpcov-nastavenia
Obraz 26 Kotwiczenie kolumn-ustawienia
Obrázok 27 Ukotvenie stĺpcov 2
Obraz 27 Kotwiczenie kolumny 2

3.8 Szybkie poruszanie się po wnioskach za pomocą filtrów w lewym panelu

Korzystając z filtrów w lewym panelu wniosków masz możliwość przełączania jak w „folderach”. Wybraliśmy dla Ciebie domyślne filtry, z których prawdopodobnie będziesz korzystać najczęściej. Nie można ich zmienić. Zalecamy utworzenie własnego filtra dla swoich preferencji.

Obrázok 28 Požiadavky - Ľavý panel filtrovania
Obraz 28 Požiadavky – Ľavý panel filtrovania

4 Dodatkowe wskazówki ułatwiające kontrolę klienta

Aby wykorzystać potencjał programu CDESK Desktop Client, warto zapoznać się z właściwościami i wybranymi funkcjami opisanymi w poniższym tekście.

4.1 Współpraca CDESK Desktop Client z lokalną bazą danych

Jak wspomniano wyżej, CDESK Desktop Client posiada lokalną bazę danych, dzięki czemu oprogramowanie jest mniej obciążające dla serwera. Z serwerem można mieć transfer ręczny i automatyczny. Tryb ręczny wymaga wciśnięcia przycisku „Zapisz”, lub jeśli dojdzie do sytuacji, w której zostawiliśmy rekord bez zapisania go, można użyć centrum synchronizacji, aby dokończyć zapisywanie rekordu na serwerze. W trybie automatycznym klient próbuje przenieść dane za każdym razem, gdy rekord jest opuszczany.

4.1.1 Informacja o stanie synchronizacji danych pomiędzy klientem a serwerem

Raportowanie stanu synchronizacji za pomocą „Synchronizuj w chmurze” i żółtych/czerwonych ikon na pasku przedmiotów.

Automatyczna synchronizacja z serwerem po każdej zmianie umożliwia bezpośrednie połączenie i zapis na serwerze. Jeśli nie zaznaczysz tej opcji, dane zostaną zapisane w lokalnej bazie danych. Za pomocą ikony chmury możesz zapisać wprowadzone informacje na serwerze.

Obrázok 29 Synchronizačný oblak
Obraz 29 Chmura synchronizacji
Obrázok 30 Automatická synchronizácia
Obraz 30 Automatyczna synchronizacja

Korzystając z ikon dysków w pierwszym poziomie, zapisujesz wszystkie niezbędne synchronizacje. Jeżeli wymagane jest zapisanie tylko jednej synchronizacji, można to zrobić za pomocą dysku sąsiadującego z daną synchronizacją.

Obrázok 31 Uloženie synchronizácie
Obraz 31 Zapisywanie synchronizacji

Jeśli zmienisz pewne informacje na stronie internetowej, zostaną one przeniesione do programu CDESK Desktop Client. Odwrotność tego procesu jest obecnie niemożliwa.

4.1.2 Żółta/czerwona ikona powiadomienia o synchronizacji

Kolorowa ikona informuje o aktualnym stanie synchronizacji poszczególnych elementów.

Obrázok 32 Synchronizovanie
Obraz 32 Synchronizowanie

Jeśli brakuje jakichkolwiek wymaganych pozycji, przycisk synchronizacji pojawi się w kolorze czerwonym. Jeśli pozycja wymaga zapisania, pojawi się on w kolorze żółtym.

4.2 Najczęściej używane parametry w górnej części formularza

We wnioskach, jak w pierwszym module, dane znajdują się na górze szczegółów rekordu. Chociaż parametry u góry formularza wydają się być „Tylko do odczytu”, można je edytować.

Obrázok 33 Požiadavka – parametre na vrchu formuláru
Obraz 33 Wniosek – parametry na górze formularza
4.2.1 Przegląd danych znajdujących się na górze formularza wniosku:
 1. Firma
 2. Rozwiązujący
 3. Status
 4. Termin odpowiedzi
 5. Realizacja od
 6. Realizacja do
 7. Priorytet

4.3 Nastavenie výšky s názvami stĺpcov a bežných riadkov

Jak już wspomniano jest możliwość zakotwiczenia kolumn jak w excelu, w lewej kolumnie w zakładce Ustawienia można ustawić wysokość nazwy kolumny i wysokość wiersza aby zmieścić więcej tekstu w komórkach.

Obrázok 34 Nastavenie výšky s názvami stĺpcov a bežných riadkov
Obraz 34 Ustawianie wysokości za pomocą nazw kolumn i zwykłych wierszy
Obrázok 35 Nastavenie výšky s názvami stĺpcov a bežných riadkov 2
Obraz 35 Ustawianie wysokości za pomocą nazw kolumn i zwykłych wierszy

4.4 Każdy moduł ma swoje ustawienia w lewym panelu

Oprócz podstawowego ustawienia, które jest oferowane w profilu, możliwe jest również wybranie ustawień w określonym module, a także podczas filtrowania w lewej części. Tuż obok filtrowania znajduje się opcja Ustawienia.

Obrázok 36 Nastavenie v ľavom paneli
Obraz 36 Ustawienia w lewym panelu

Poprzez ustawienia wybieramy to samo, o czym wspominaliśmy już przy okazji listy obiektów bazy konfiguracyjnej:

 1. Automatyczna synchronizacja
 • Zapisywanie do lokalnej bazy danych po każdej zmianie
 • Automatycznie synchronizuj z serwerem
 1. Edycja zbiorcza
 • Automatycznie otwieraj w trybie edycji zbiorczej
 • Włącz aktualizację listy tabel w trybie edycji
 1. Inne
 • Liczba zakotwiczonych kolumn
 • Wysokość nagłówka kolumny
 • Wysokość wiersza

4.5 Kolejność kolumn poprzez przeciąganie i upuszczanie

Możliwość ustawienia kolejności kolumn pozwala nie tylko wybrać i ustawić kolejność kolumn według edycji zbiorczej, ale także po bezpośrednim kontakcie z myszką – wystarczy chwycić dowolną kolumnę, a następnie przesunąć ją według potrzeby.

Obrázok 37 Usporiadavanie zoznamu stĺpcov cez drag and drop 1
Obraz 37 Układanie listy kolumn metodą przeciągnij i upuść 1
Obrázok 38 Usporiadavanie zoznamu stĺpcov cez drag and drop 2
Obraz 38 Układanie listy kolumn metodą przeciągnij i upuść 2

4.6 Funkcje dostępne tylko w sieci zintegrowane z klientem CDESK Desktop

Z niektórych funkcji w serwisie można korzystać bez konieczności wychodzenia i kończenia bieżącej aktywności w programie. Wspomnianą funkcję oferuje m.in. Przetwarzanie wiadomości, otwieranie szczegółów oferty. Należy pamiętać, że udostępnienie interfejsu internetowego w ten sposób pociąga za sobą licencję na bezpośredni dostęp do sieci.

Obrázok 39 Funkcie dostupné len na webe - spracovanie správ
Obraz 39 Funkcje dostępne tylko w sieci – przetwarzanie wiadomości

5 Przydatne skróty klawiaturowe

CTRL + ENTER– automatycznie aktywowana jest edycja zbiorcza, a zaznaczoną komórkę można od razu edytować  

CTRL + S – zapisywanie i synchronizowanie pozycji z serwerem (aktualnie działa w ramach edycji zbiorczej)

CTRL + SHIFT + S – aktualnie otwarty moduł zostanie zsynchronizowany z serwerem 

ALT + END – Opuszczenie edycji zbiorczej

HOME – przenosi kursor do komórki w pierwszej kolumnie

END – przesunięcie na koniec kolumn

6 Instalacja CDESK Desktop Client na komputerze

W poszczególnych krokach przeprowadzimy Cię przez instalację klienta CDESK Desktop. Jest on zbudowany w oparciu o technologię „.NET CORE”, której rdzeń musi być zainstalowany na komputerze. Do poprawnego działania wymagana jest najnowsza przeglądarka Microsoft Edge. Jeśli na komputerze brakuje obu komponentów, instalator automatycznie uwzględni je w instalacji. Instalator dostępny jest na stronie CDESK w sekcji Pobieranie. Najnowsza wersja jest aktualizowana automatycznie. Kiedy zostanie wydany, zostanie ci zaoferowany

1. W kreatorze instalacji wybierz język, którego chcesz używać jako priorytetowy, a następnie wybierz „Dalej >”.

Obrázok 40 Začiatok inštalácie CDESK Desktop klienta
Obraz 40 Rozpoczęcie instalacji CDESK Desktop Client
Obrázok 41 Ponúknutá inštalácia v prípade, že Váš počítač nemá všetky potrebné komponenty
Obraz 41 Instalacja oferowana w przypadku, gdy Twój komputer nie posiada wszystkich niezbędnych komponentów
Obrázok 42 Prehľad potrebných komponentov na doinštalovanie
Obraz 42 Przegląd niezbędnych komponentów do instalacji
Obrázok 43 Ukážka aktualizácie Microsoft Edge
Obraz 43 Podgląd aktualizacji Microsoft Edge
Obrázok 44 Ponúknutý začiatok inštalácie „.NET Core“ komponentu
Obraz 44 Oferowane rozpoczęcie instalacji komponentu „.NET Core”
Obrázok 45 Sprievodca inštaláciou krok 1.7
Obraz 45 Instrukcja instalacji Krok 1.7

2. W sekcji „Setup” zaznacz ” Zgadzam się na warunki umowy licencyjnej”, a następnie kliknij ” Dalej >”.

Obrázok 46 Sprievodca inštaláciou krok 2
Obraz 46 Instrukcja instalacji Krok 2

3. W wyborze folderu instalacyjnego sprawdź „Ścieżkę instalacji produktu”, aby sprawdzić, czy lokalizacja instalacji Ci odpowiada. Jeśli ścieżka Ci nie odpowiada, wybierz przycisk „Przeglądaj” i wybierz właściwe repozytorium. Jeśli ścieżka jest odpowiednia, kliknij „Dalej”.

Obrázok 47 Sprievodca inštaláciou krok 3
Obraz 47 Instrukcja instalacji Krok 3

4. Poczekaj, aż kreator konfiguracji zainstaluje produkt.

Obrázok 48 Sprievodca inštaláciou krok 4
Obraz 48 Instrukcja instalacji Krok 4

5. Po instalacji sprawdź, czy pole „Uruchom produkt” jest zaznaczone i kliknij „Zakończ”

Obrázok 49 Sprievodca inštaláciou krok 6
Obraz 49 Instrukcja instalacji Krok 5

6. Po instalacji pojawi się okno wejściowe w ustawionym języku. Wprowadź „serwer”, „nazwę logowania” i „hasło”.

Obrázok 50 Sprievodca inštaláciou krok 7
Obrázok 50 Instrukcja instalacji Krok 6

7. Poczekaj na synchronizację. Jeśli masz nowe środowisko z kilkoma rekordami, synchronizacja powinna zająć kilka sekund, jeśli masz już środowisko z dziesiątkami tysięcy rekordów, synchronizacja zajmie kilka minut..

Obrázok 51 Sprievodca inštaláciou krok 8
Obraz 51 Instrukcja instalacji Krok 8

6.1 Aktualizacje CDESK Desktop Client

CDESK Desktop Client automatycznie wykrywa najnowszą dostępną wersję z centralnego repozytorium. Jeśli dostępna jest nowsza wersja, zostanie zaoferowana aktualizacja.

Jeśli chcesz sprawdzić, czy masz najnowszą wersję, kliknij.

Obrázok 52 Tlačidlo na stiahnutie najnovšej dostupnej verzie
Obraz 52 Przycisk do pobrania najnowszej dostępnej wersji

6.2 Przełączenie na wersje testowe

Możesz przełączyć klienta CDESK z wersji produkcyjnej na wersję testową Beta/Alpha. Wersje, które pochodzą bezpośrednio z rozwoju, są określane jako Alpha, a wersje, które przeszły podstawowe testy, są nazywane wersjami Beta. Nie przełączaj się bez porozumienia ze wsparciem CDESK, ponieważ dana wersja Alpha/Beta może nie być odpowiednia dla Twojego środowiska. Musisz także spodziewać się więcej pracy przy przejściu na bardziej stabilną wersję, co należy wykonać poprzez odinstalowanie i zainstalowanie klienta CDESK. Zmiana odbywa się w Mój profil -> Ustawienia -> Ikona koła zębatego.

Obrázok 54 Prepnutie na testovacie verzie Alfa_Beta
Obraz 53 Prepnutie na testovacie verzie Alfa/Beta

7 Centralne ustawienia

W prawej części górnego rogu, po kliknięciu w Profil – „Ludzika”, a następnie w ustawieniach pojawi się okno z opcjami:

 • Język – opcja wyboru języka
 • Domyślny moduł do wyświetlania – po włączeniu programu CDESK Desktop Client otwierany jest jednocześnie moduł, który jest domyślnie ustawiony w ustawieniach
 • Rozmiar tekstu – mały, średni, duży – ustawienie dotyczy całej aplikacji Desktop
 • Wersja – wyświetlanie numeru wersji aktualnie używanego CDESK Desktop Client – ustawienia i aktualizacje
 • Automatyczne uruchomienie – jeśli opcja autostartu jest włączona, CDESK Desktop Client uruchomi się automatycznie po włączeniu komputera
 • Pełna synchronizacja – służy do ręcznego uruchamiania synchronizacji bazy danych z serwerem CDESK
 • Skróty klawiaturowe, ustawienia wizualne – bieżące ustawienie „Pokaż nazwy zakładek”. Jeśli ustawienie jest włączone/wyłączone, zakładki będą wyświetlane jako ikony/ikony z nazwą
 • Pokaż lokalizację bazy danych – Po kliknięciu wyświetli się ścieżka lokalizacji bazy danych
 • Usuń zapisane dane logowania i wyloguj się

Przeglądarka raportów – okno z przeglądem komunikatów o błędach, które w przypadku kontaktu z pomocą techniczną może być przydatne do szybszego rozwiązania problemu.

.

Obrázok 54 Centrálne nastavenia
Obraz 54 Centralne ustawienia

CDESK Desktop Client umożliwia szybki dostęp do pracy i jej łatwiejszą realizację. Jeśli korzystasz z aplikacji Desktop, wiesz, że kontrolujesz swoją pracę. Jesteś z nią bardziej związany i czujesz się bardziej jak w domu. Dzięki powiadomieniom nic Ci nie umknie i będziesz o wszystkim informowany.

Życzymy przyjemnej pracy z programem CDESK Desktop Client.